Den Europæiske Sprogdag

Hvad er Den Europæiske Sprogdag?

Dagen udspringer af successen med Det Europæiske Sprogår 2001. Dengang lykkedes det at involvere millioner af mennesker på tværs af 45 deltagende lande i aktiviteter, der hyldede den sproglige mangfoldighed i Europa og fremmede sproglæring.
De generelle målsætninger for Den Europæiske Sprogdag er:

  • At gøre offentligheden opmærksom på vigtigheden af sproglæring og mangfoldiggøre udbuddet af sprog, der læres, med det formål at øge flersprogethed og interkulturel forståelse.
  • At fremme den rige sproglige og kulturelle mangfoldighed i Europa, som skal bevares og styrkes.
  • At opfordre til livslang sproglæring både i og uden for uddannelsessystemet, hvad enten formålet er studie- eller arbejdsrelateret, knyttet til mobilitet eller til fornøjelse og udvekslinger.

Danske erfaringer

Hvert år siden 2001 har Europarådet i samarbejde med EU afholdt Den Europæiske Sprogdag, der faktisk markeres over hele Verden. Ambitionerne er at gøre opmærksom på vigtigheden af sproglæring, at fremme den sproglige mangfoldighed i Europa – det er altså ikke kun engelsk, der skal prioriteres.

Det var Lisbeth Kodal, der tog initiativet til at markere Den Europæiske Sprogdag på Sønderrisskolen. Hun er lærer og underviser i dansk, tysk og engelsk. Derudover er hun ambassadør for eTwinning, der en platform for lærere og elever til at netværke, udvikle samarbejdsprojekter og udveksle idéer i Europa. Eleverne i de tre 7. klasser på Sønderrisskolen endte med at have omkring 110 europæiske skoler med i deres projekt.

Den Europæiske Sprogdag er et åbent arrangement for uddannelser på alle niveauer – fra folkeskolen til universiteterne. Der er som sådan ingen faste rammer for, hvad dagen skal bestå af. I mange tilfælde er dagen blevet markeret som en temadag, hvor al undervisning har kredset om sprogdagens ambitioner. Der findes allerede fabrikeret undervisningsmateriale, der kan downloades kvit og frit. Der er også plads til kreativitet og til at udvikle sit eget undervisningsmateriale, der så også kan komme andre til gavn senere.


 Foto: Lisbeth Kodal

Lisbeth Kodal opdagede, at der pludselig var mange flere læringsprocesser i projektet, end hun havde regnet med fra starten. Hun fandt ud af, at de gode gamle postkort åbenbart ikke er de helt unges foretrukne kommunikationsform. I hvert fald havde kun to ud af 20 elever i den ene klasse prøvet kræfter med at forfatte et postkort. Derudover lærte eleverne at formulere sig på forskellige fremmedsprog på hilse-niveau, og de fik kendskab til geografien og kulturen i de forskellige lande.

I Danmark er Den Europæiske Sprogdag allerede udbredt, og den markeres ikke kun på Sønderrisskolen i Esbjerg. Blandt andet har Center for Undervisningsmidler udviklet et såkaldt stjerneløb, der kan bruges på Den Europæiske Sprogdag. Posterne til løbet er klar, og de skal bare printes ud.

Ønske om bedre kendskab
ECML Kontaktpunkt Danmark er nationalt kontaktsted for Den Europæiske Sprogdag. Derfor kan alle interesserede henvende sig her og få gratis råd og materialer til markedsføring. Har du en idé til et projekt, anbefaler vi, at du uploader idéen på Den Europæiske Sprogdags hjemmeside, så andre også kan få glæde af den.


Succes tåler gentagelse
På Sønderrisskolen i Esbjerg er de bevidste om værdien af Den Europæiske Sprogdag. Vil du også være med? Vil du modtage postkort fra fjerne egne af Europa? Eller på andre måder lege med sprogundervisningen? Så er der er masser af inspiration og hjælp at hente hos ECML Kontaktpunkt Danmark.

Lisbeth Kodal er i fuld gang med at forberede en gentagelse af postkort-projektet fra i fjor.