Den Europæiske Sprogdag

Council of Europe

Den Europæiske Sprogdag er afholdt hvert år siden 2001 på initiativ fra Europarådet i Strasbourg. Du kan læse mere om dette her og på den officielle hjemmeside på alle europæiske sprog.

Er du en ørn til sprog?

Test din viden om europæiske sprog her på siden. Vi trækker lod blandt alle besvarelserne, og 10 heldige vindere vil blive belønnet med en goodie-bag fra Europa-Kommissionen, der bl.a. indeholder et gavekort til iTunes, en powerbank og et par overraskelser. Du kan deltage i konkurrencen frem til udgangen af september 2017 – Europas sprogmåned.

ECML og Europa-Kommissionen gemmer ikke dine personoplysninger, og vi benytter kun de indsendte personoplysninger til at sende præmier til de bedste besvarelser. Samtlige indsendte personoplysninger vil blive slettet efter konkurrencens ophør.

*** Tak til de frivillige i Kommissionen, der indtalte lydfilerne. Lydfilerne tilhører Kommissionen og kan ikke anvendes uden forudgående tilladelse.

Den Europæiske Sprogdag 2017 nærmer sig

ECML Kontaktpunkt Danmark opfordrer til at markere dagen på alle niveauer i uddannelsessystemet.

Væggen i 7.klasses klasseværelse på Sønderrisskolen i Esbjerg prydes af et stort kort over Europa. Rundt om kortet hænger der massevis af postkort. Fra hvert postkort går der en streg til den europæiske by, hvor postkortet er afsendt fra. For hvert modtaget postkort har 7. klassen også selv sendt et postkort afsted. Det gjorde de for at markere Den Europæiske Sprogdag, der afholdes hvert år den 26. september.

Gode råd og markedsføring hos ECML

Dagen giver mulighed at nytænke sprogundervisningen og tilføre den kreativitet. Det vil ECML Kontaktpunkt Danmark gerne være med at udbrede. Derfor er du mere end velkommen til at henvende dig for inspiration, hjælp og materialer til markedsføring.

Det danske kontaksted - ECML Kontaktpunkt Danmark

Du kan henvende dig for at modtage markedsføringsmateriale til promovering af dit arrangement, men hvis du har spørgsmål om Den Europæiske Sprogdag, mulige arrangementer, idéer til markedsføring af aktiviteter og lignende, er du også meget velkommen til at kontakte os på ContactPoint@ecml.dk

Arrangementskonkurrence 2017

Blandt alle de registrerede events i arrangementskalenderen har du mulighed for at stemme på det, du mener, der skal belønnes for at være sprogdagens mest innovative.

Hvis dit eget arrangement er registreret i kalenderen, så kan det være dig, der løber med præmien. 

Afstemningen er åben i en måned fra 20. september til 20. oktober.

Undervisningsmateriale

På hjemmesiden for Den Europæiske Sprogdag findes der klargjort undervisningsmateriale, som bliver anvendt verden over på Den Europæiske Sprogdag.

Under ’Sjov med sprog’ er der også inspiration at hente til undervisningen. Her findes blandt andet facts om sprog, talemåder og ordsprog på forskellige sprog samt et spil til at evaluere egne sprogfærdigheder.

EDL inspiration 2017

Vi er vilde med sprog i Faaborg!

På Faaborg Gymnasium har vi i mange år afholdt en særlig Sprogdag, men i år placerer vi den samtidigt med "Den Europæiske Sprogdag 2017" for at skabe endnu mere fokus på sprog.

Den 26. sep. 2017 mødes ca. 160 elever og sproglærere: Eleverne kommer fra lokalområdets folkeskoleklasser (9. klasse) og fra gymnasiets 1.g. klasser.

Dagen planlægges som en "Sprogolympiade", hvor elever dyster på hold på en række forskellige poster om sprog: Latin, spansk, tysk, fransk, engelsk og almen sprogforståelse.

Vi vil rigtigt gerne gøre lokalområdet opmærksomme på hvordan vi på Faaborg Gymnasium fokuserer på at udvikle de unges sproglige kompetencer i en global verden - og hvordan vi arbejder med at bygge bro mellem gymnasie og folkeskoler.

Det er vores primære mål, at de unge oplever en hel dag i fremmedsprogenes tegn med sjove, sproglige udfordringer gennem leg og alternative øvelser. I sidste ende håber vi også, at vi kan motivere de unge til at tilegne sig flere fremmedsprog.

Hvad er Den Europæiske Sprogdag?

Dagen udspringer af successen med Det Europæiske Sprogår 2001. Dengang lykkedes det at involvere millioner af mennesker på tværs af 45 deltagende lande i aktiviteter, der hyldede den sproglige mangfoldighed i Europa og fremmede sproglæring.

De generelle målsætninger for Den Europæiske Sprogdag er:

  • At gøre offentligheden opmærksom på vigtigheden af sproglæring og mangfoldiggøre udbuddet af sprog, der læres, med det formål at øge flersprogethed og interkulturel forståelse.

  • At fremme den rige sproglige og kulturelle mangfoldighed i Europa, som skal bevares og styrkes.

  • At opfordre til livslang sproglæring både i og uden for uddannelsessystemet, hvad enten formålet er studie- eller arbejdsrelateret, knyttet til mobilitet eller til fornøjelse og udvekslinger.

Hvem kan deltage?

Alle, der har lyst til at fejre Europas sproglige mangfoldighed, er velkomne til at tage del i Den Europæiske Sprogdag.

Europarådet håber, at denne dag vil blive fejret af både myndighederne i medlemsstaterne og potentielle partnere iblandt beslutningstagere, offentligheden og den frivillige sektor.

På hjemmesiden for Den Europæiske Sprogdag findes en kalender med planlagte arrangementer, som du kan deltage i. Alle har dog frie hænder til selv at organisere et arrangement

Hvordan deltager du?

Der er mange muligheder for at blive en del af Den Europæiske Sprogdag, og her er blot nogle eksempler på, hvordan Den Europæiske Sprogdag kan markeres:

  • Elever og studerende kan prøve spil og quizzer online for at få en forsmag på de forskellige sprog i Europa

  • Undervisere kan benytte dagen som anledning til at præsentere eleverne for andre kulturer, traditioner og sprog end de, der normalt er på skoleskemaet

  • Foreninger kan arrangere sprogcaféer med specialiteter fra andre lande eller en filmaften, hvor der vises film på forskellige sprog

Mulighederne er mange - men husk at registrere dit arrangement i kalenderen.

Hvis du planlægger dit eget arrangement, kan du modtage markedsføringsmateriale. Først skal du registrere dit arrangement i arrangementskalenderen og derefter henvende dig til ECML Kontaktpunkt Danmark. På Den Europæiske Sprogdags hjemmeside kan du se det tilgængelige markedsføringsmateriale

Danske erfaringer

Hvert år siden 2001 har Europarådet i samarbejde med EU afholdt Den Europæiske Sprogdag, der faktisk markeres over hele Verden. Ambitionerne er at gøre opmærksom på vigtigheden af sproglæring, at fremme den sproglige mangfoldighed i Europa – det er altså ikke kun engelsk, der skal prioriteres.

Det var Lisbeth Kodal, der tog initiativet til at markere Den Europæiske Sprogdag på Sønderrisskolen. Hun er lærer og underviser i dansk, tysk og engelsk. Derudover er hun ambassadør for eTwinning, der en platform for lærere og elever til at netværke, udvikle samarbejdsprojekter og udveksle idéer i Europa. Eleverne i de tre 7. klasser på Sønderrisskolen endte med at have omkring 110 europæiske skoler med i deres projekt.

Den Europæiske Sprogdag er et åbent arrangement for uddannelser på alle niveauer – fra folkeskolen til universiteterne. Der er som sådan ingen faste rammer for, hvad dagen skal bestå af. I mange tilfælde er dagen blevet markeret som en temadag, hvor al undervisning har kredset om sprogdagens ambitioner. Der findes allerede fabrikeret undervisningsmateriale, der kan downloades kvit og frit. Der er også plads til kreativitet og til at udvikle sit eget undervisningsmateriale, der så også kan komme andre til gavn senere.

Lisbeth Kodal opdagede, at der pludselig var mange flere læringsprocesser i projektet, end hun havde regnet med fra starten. Hun fandt ud af, at de gode gamle postkort åbenbart ikke er de helt unges foretrukne kommunikationsform. I hvert fald havde kun to ud af 20 elever i den ene klasse prøvet kræfter med at forfatte et postkort. Derudover lærte eleverne at formulere sig på forskellige fremmedsprog på hilse-niveau, og de fik kendskab til geografien og kulturen i de forskellige lande.

I Danmark er Den Europæiske Sprogdag allerede udbredt, og den markeres ikke kun på Sønderrisskolen i Esbjerg. Blandt andet har Center for Undervisningsmidler udviklet et såkaldt stjerneløb, der kan bruges på Den Europæiske Sprogdag. Posterne til løbet er klar, og de skal bare printes ud.

Ønske om bedre kendskab

ECML Kontaktpunkt Danmark er nationalt kontaktsted for Den Europæiske Sprogdag. Derfor kan alle interesserede henvende sig her og få gratis råd og materialer til markedsføring. Har du en idé til et projekt, anbefaler vi, at du uploader idéen på Den Europæiske Sprogdags hjemmeside, så andre også kan få glæde af den.

Succes tåler gentagelse

På Sønderrisskolen i Esbjerg er de bevidste om værdien af Den Europæiske Sprogdag. Vil du også være med? Vil du modtage postkort fra fjerne egne af Europa? Eller på andre måder lege med sprogundervisningen? Så er der er masser af inspiration og hjælp at hente hos ECML Kontaktpunkt Danmark. Lisbeth Kodal er i fuld gang med at forberede en gentagelse af postkort-projektet fra i fjor.


Foto: Lisbeth Kodal