Om ECML Kontaktpunkt Danmark

ECML Front page style
Menu

Bliv forbundet

Kontaktoplysninger

ECML Kontaktpunkt Danmark 
Jens Chr. Skous Vej 4, Byg. 1481/544 
8000 Aarhus C 
Tlf.:+45 8716 2829
E-mail: contactpoint@ecml.dk

Om ECML Kontaktpunkt Danmark

Det danske ECML-kontaktpunkt fungerer som bindeled mellem det europæiske ECML-netværk og de danske undervisningsmiljøer. Formålet er at skabe et bredt funderet nationalt netværk, der kan fungere som en lærings- og vidensdelingsplatform med henblik på at sikre fortsat udvikling af rammerne for sprogundervisningen og sprogpædagogikken i dagtilbud, folkeskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Det vil ske ved at afholde konferencer, workshops og lignende. Men endnu mere direkte sker det gennem en række opsøgende informationsmøder, vi afholder rundt om i landets forskellige regioner. I planlægning og programsætning af disse involveres de lokale netværk inden for fremmedsprogsområdet.

Kontaktpunktet formidler information, viden og erfaringer fra ECML’s aktiviteter, publikationer, projekter med videre. Vi bidrager ligeledes med informationer, viden og erfaringer fra de danske fremmedsprogsnetværk til ECML’s forsknings- og udviklingsprojekter.

Det danske ECML-kontaktpunkt er p.t. bemandet med en fuldtidsansat projektleder og en deltidsansat studentermedhjælper.

Kommissorium for ECML-styregruppen

ECML kontaktpunktet arbejder på grundlag af et kommissorium vedtaget af styregruppen.

Medarbejdere i ECML Kontaktpunkt Danmark

Untitled Document

Det kan du med ECML Kontaktpunt Danmark

Workshops
Deltag i ECML’s sprogpædagogiske workshops i Graz, Danmark eller andre medlemslande.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 29.04.2017