ECML Kontaktpunkt Danmark

Det danske ECML-kontaktpunkt fungerer som bindeled mellem det europæiske ECML-netværk og de danske undervisningsmiljøer. Formålet er at skabe et bredt funderet nationalt netværk, der kan fungere som en lærings- og vidensdelingsplatform med henblik på at sikre fortsat udvikling af rammerne for sprogundervisningen og sprogpædagogikken i dagtilbud, folkeskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Det vil ske ved at afholde konferencer, workshops og lignende. Men endnu mere direkte sker det gennem en række opsøgende informationsmøder, vi afholder rundt om i landets forskellige regioner. I planlægning og programsætning af disse involveres de lokale netværk inden for fremmedsprogsområdet.
Kontaktpunktet formidler information, viden og erfaringer fra ECML’s aktiviteter, publikationer, projekter med videre. Vi bidrager ligeledes med informationer, viden og erfaringer fra de danske fremmedsprogsnetværk til ECML’s forsknings- og udviklingsprojekter.
Det danske ECML-kontaktpunkt er p.t. bemandet med en fuldtidsansat projektleder og to deltidsansatte studentermedhjælpere. 

Mission
ECML Kontaktpunkt Danmarks vigtigste opgave er forsat at forbedre og forny fremmedsprogsundervisningen og sprogpædagogikken på alle indlæringsniveauer i det danske uddannelsessystem.   

Sarah Breslin, ECML Executive Director, sendte en video velkommen til Kontaktpunkt Danmark

I ECML's første offentlige arrangement den 9. maj 2014 indgik en videooptaget tale fra ECML's administrerende direktør i Graz til deltagerne i arrangementet og det danske kontaktpunkt.  

Susanna Slivensky, Deputy Executive Director/Head of Programmes, sendte en video velkommen

I forbindelse med Konferencen "Developing plurilingual education in the Nordic and Baltic Countries" d. 25 april 2016 og ECML Training and Consultancy workshoppen "How to define learning objectives in plurilingual education? The FREPA descriptors as a tool in early foreign language education" d. 26 april 2016 i København, UCC, Susanna Slivensky, Deputy Executive Director/Head of Programmes, sendte en video velkommen besked.