Keynote speakers: Petra Daryai-Hansen

Petra Daryai-Hansen er lektor i fremmedsprogsdidaktik på KU og docent i fremmedsprogsdidaktik på UCC. Hun har en ph.d. i kultur- og sprogmødestudier og er uddannet folkeskole- og gymnasielærer i fransk og tysk fra Freie Universität Berlin og Sorbonne Nouvelle Paris.

Hendes centrale forsknings- og udviklingsområder er: Tidligere sprogstart, flersprogethedsdidaktik, interkulturel pædagogik og indholdsbaseret sprogundervisning. Hun har deltaget i nationale og internationale udviklings- og forskningsprojekter inden for feltet fremmedsprogsdidaktik i hele uddannelsessystemet, bl.a. i projekterne Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures (European Centre for Modern Languages, Europarådet) og Intercultural citizenship in the language classroom (koordineret af Michael Byram). På nuværende tidspunkt koordinerer hun tre projekter: ”Tidligere Sprogstart - ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed”, finansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal, samt Nordplus Horizontal projekterne ”Developing the Language Awareness Approach in the Nordic and Baltic Countries” (DELA-NOBA, som afsluttes i september 2016) og ”Developing Early Foreign Language Learning and Teaching in the Nordic/Baltic Context” (ELL-NB, som starter i august 2016).

Tidligere Sprogstart - ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed

Petra Daryai-Hansen, PhD, Lektor i fremmedsprogsdidaktik, Københavns Universitet, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk og Docent i fremmedsprogsdidaktik, University College Capital (UCC), Afdeling for forskning, udvikling og internationalisering.

Danske børn skal have bedre sprogkompetencer. Sådan lyder en af visionerne i folkeskolereformen, og derfor modtager skolebørn i dag sprogundervisning allerede fra 1. klasse (engelsk) og 5. klasse (fransk og tysk). Men hvad siger forskningen om den tidligere sprogstart: Giver det overhovedet mening at starte tidligere? Og hvis ja: Hvordan kan det gøres?

Oplægget præsenterer internationale praksisanbefalinger for den tidligere sprogstart (Johnstone, 2002; Edelenbos, Johnstone & Kubanek, 2006; ELLiE, 2011; Mordal, 2013) og diskuterer disse anbefalinger i forhold til elevers og læreres praksiserfaringer i en dansk kontekst. Diskussionen bygger på data fra to udviklings- og forskningsprojekter om den tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk: et projekt på Randersgades Skole, som blev afsluttet i 2015 (Daryai-Hansen, Lundh & Mesic, 2012; Daryai-Hansen, Gregersen & Søgaard, 2014; Daryai-Hansen, Gregersen, Lee Revier & Søgaard, 2015), og et fornyligt påbegyndt projekt, som kobler den tidligere sprogstart til en flersprogethedsdidaktik (http://tidligeresprogstart.ku.dk).

Projektet ”Tidligere Sprogstart - ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed”, der har modtaget en bevilling fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal, har til formål at udvikle eksemplariske årsplaner, undervisningsforløb samt efteruddannelsestilbud til sproglærerne i folkeskolen, så de kan håndtere de nye store udfordringer for sprogfagene. Projektet, der er et samarbejde mellem Københavns Universitet, professionshøjskolerne UCC og Metropol samt fem københavnske folkeskoler og Danmarks Lærerforening, løber fra 2016 til juni 2018.

Daryai-Hansen, P., Lundh, S., Mesic, S. (2012). ”Tidlig fremmedsprogsundervisning på den Internationale Profilskole i København”. Sproglaereren 2 (2012), 17-18.
Daryai-Hansen, P., Gregersen, A.S., & Søgaard, K. (2014). ”Tidligere sprogstart: begrundelser og praksisanbefalinger”. Sprogforum 58 (2014), 19-25.
Daryai-Hansen, P., Gregersen, A.S., Lee Revier, R. & Søgaard, K. (2015). ”Tidligere sprogstart: Forskningsanbefalinger og pædagogiske veje at gå”. I: Gregersen, A.S. (red.): Sprogfag i forandring.
Samfundslitteratur. Edelenbos, P., Johnstone, R., Kubanek, A. (2006). Languages for the children of Europe. Published Research, Good Practice & Main Principles. Strasbourg: Europa-Kommissionen.
ELLiE (2011). ELLiE – Early Language Learning in Europe. British Council 2011.
Johnstone, R. M. (2002). Addressing ‘the age factor’: some implications for languages policy. Strasbourg: Council of Europe, Language Policy Division.
Mordal, Siri et al. (2013). To år med fremmedspråk – erfaringer og betraktninger. Helse: SINTEF.