Søg i projektdatabasen

Alle publikationer siden 2012 findes på ECMLs hjemmeside

Vælg sprog på søgemaskinen: / Choose your search language: / Choissisez votre langue de recherche : / Suchsprache wählen:

Dansk

Nu kan du søge i materialet fra samtlige afsluttede ECML projekter siden 2000. Du kan søge på dansk, engelsk, fransk og tysk. Søgninger i databasen fungerer, som det kendes fra Google. Søgningen er så at sige intelligent, og du kan også søge på projekttitel, udgivelsesår, forfatter og selve indholdet.

Database skærmbilledet er ikke smartphone kompatibelt.

Velkommen til projektdatabasen

Projekttitel                                 Forfatter MålgrupperUdgivelsesår   SprogFolder   Produktside   Projektside   Kompetence

Retningslinjer for opgavebaseret sprogtestning på universitetsniveau, 2011, 2012. Trykt og online bog (EN, FR)

Fischer, Johann et al. Beslutningstagere, sproglærere, læreruddannere 2011 EN, FR EN, FR, SV

På engelsk

På fransk

På engelsk

På fransk

Værktøj til at måle elevernes sprogfærdigheder på en meningsfuld måde

Evaluering af den unge lærendes læse- og skrivefærdigheder i henhold til den fælles europæiske referenceramme for sprog, 2011. Trykt og online bog (EN)

Hasselgreen, Angela et al. Sproglærere, læreruddannere 2011 EN EN, FR, SV

På engelsk

På fransk

På engelsk

På fransk

Metode

En undervisningsvejledning i kvalitetssikring, 2007. Trykt og online bog med CD-ROM (EN, DE)

Muresan, Laura et al.

Beslutningstagere, Sproglærere, politiske beslutningstagere/
politikere på nationalt, regionalt og lokalt plan, læreruddannere

2011 EN, DE DE, EN, SV

På engelsk

På fransk

På engelsk

På tysk

Metode

Det Europæiske Sprogportfolio for sproglærerstuderende, 2011. Trykt og onlinebog (EN)

Newby, David et al. Beslutningstagere, Sproglærere, studerende, politiske beslutningstagere/
politikere på nationalt, regionalt og lokalt plan, og læreruddannere
2011 EN, DE (Project Homepage) DE, EN, SV

På engelsk

På fransk

På engelsk

På tysk

Metode

Sprogeksamener ud fra den fælles europæiske referenceramme for sprog: Læring, undervisning og evaluering – Vigtigste uddrag fra Vejledningen, 2011. Trykt og online bog (EN, FR)

Noijons, José et al. Beslutningstagere, Sproglærere, sprogeksperter, politiske beslutningstagere/
politikere på nationalt, regionalt og lokalt plan, og læreruddannere
2011 EN, FR EN, FR, SV

På engelsk

På fransk

På engelsk

På fransk

At koble sprogeksamener til den fælles europæiske referenceramme for sprog: Læring, undervisning og evaluering 

Vejledning i at evaluere, lære og undervise ved hjælp af den fælles europæiske referenceramme for sprog, 2011. Trykt og online bog (EN, FR) med CD-ROM

Piccardo, Enrica, Berchoud, Marie et al. Forskere, beslutningstagere, Sproglærere, sprogeksperter, læreruddannere 2011 EN, FR

EN, FR, SV

På engelsk

På fransk

På engelsk

På fransk

Pakken tilskynder til en refleksiv holdning hos udøverne

Den fælles europæiske referenceramme for sprog - niveau evalueringsskema for lærere, 2011. Trykt og online bog (EN)

Tardieu, Claire et al. Sproglærere, læreruddannere 2011 EN, FR EN, FR, SV

På engelsk

På fransk

På engelsk

På fransk

Planlægning af timer i henhold til den fælles europæiske referenceramme for sprog, og deling af klasseforberedelserne mellem et hold af lærere.

Mobilitet for en flersproget og interkulturel uddannelse. Redskaber for sproglærere og lærerstuderende, 2011. Udkast til digital version af udgivelsen (EN, FR)

Egli Cuenat, Mirjam et al. Sproglærere, læreruddannere 2011 EN, FR N.A.

På engelsk

På fransk

På engelsk

På fransk

Et dobbelt scenarie for såvel lærerstuderende som elever i grundskolen og gymnasiet, herunder en pædagogisk vejledning i at overvåge erfaringer med mobilitet, både reelle og virtuelle.

E-VOLLUTION – en undersøgelse af netværksorienterede frontteknologier inden for erhvervsrettet sproglæring, 2011. Trykt og online bog (EN).

Fitzpatrick, Anthony et al. Forretning og handel, sproglærere, sprogeksperter, læreruddannere 2011 EN EN, DE, SV

På engelsk

På fransk

På engelsk

På tysk

> strategier til effektive online søgninger,
> evnen til at evaluere og anvende online informationskilder;
> evnen til at skabe multimodalt indhold, såsom præsentationer og undervisningsmaterialer,
> evnen til at anvende traditionelle redskaber som e-mail og Web 2.0 applikationer som blogs, wikis, videokonferencer og sociale netværk til effektivt samarbejde og samarbejde i VOLL sammenhænge.

Det Europæiske Sprogportfolio - En vejledning i at planlægge, gennemføre og evaluere tværfaglige projekter, der involverer hele skolen, 2011. Trykt og online bog (EN, FR, SK)

Little, David George et al. Beslutningstagere, sproglærere, sprogeksperter, politiske beslutningstagere/
politikere på nationalt, regionalt og lokalt plan og læreruddannere
2011 EN, FR, SK EN, FR, SV

På engelsk

På fransk

På engelsk

På fransk

Case studier med mange eksempler på udfordringer og begrænsninger, lærere skal overvinde, hvis de skal få udbytte af at anvende ELP.

Praktisk brug af Det Europæiske Sprogportfolio, 2011 (EN, FR)

Nezbeda, Margarete et al. Sproglærende, beslutningstagere, sproglærere, forældre og læreruddannere 2011 EN, FR EN, FR, SV

På engelsk

På fransk

På engelsk

På fransk

Adgang til database med 51 ELP (19 sprog) der kan downloades (ELP database)

Udvikling af online læringskompetencer DOTS. Skridt-for-skridt-øvelser for sproglærende. 2008-2011 (og 2012-2013) (EN, DE)

Stickler, Ursula et al. Sproglærere, læreruddannere 2011 EN, DE DE, EN, SV

På engelsk

På fransk

På engelsk

På tysk

Digitale kompetencer

Flersprogethed og flerkulturel udfoldelse i en indholdsbaseret undervisning - En undervisningspakke, 2011. Trykt og online bog (EN, FR)

Bernaus, Mercèdes et al. Beslutningstagere, sproglærere, læreruddannere 2011 EN, FR EN, FR, SV

På engelsk

På fransk

På engelsk

På fransk

Samling af undervisningseksempler, CLIL
Den europæiske ramme for uddannelse af CLIL lærere, 2011. Trykt og online bog (EN, FR, DE, SR) Frigols, María Jesús et al. Forskere, beslutningstagere, Sproglærere, sprogeksperter, politiske beslutningstagere/
politikere på nationalt, regionalt og lokalt plan 
2011 EN, FR, DE, SR EN, DE, SV

På engelsk

På fransk

På engelsk

På fransk

På tysk
CLIL-modellen

CLIL-LOTE-START – Indlæring af et fagligt emne gennem et andet sprog end engelsk, for begyndere. Informationsbrochure og interaktiv webportal. Et case studie med tysk som fremmedsprog, 2011. Trykt og online bog (EN, DE)

Haataja, Kim et al. Forskere, beslutningstagere, Sproglærere, sprogeksperter, politiske beslutningstagere/
politikere på nationalt, regionalt og lokalt plan, læreruddannere
2011 EN, DE EN, DE, SV

På engelsk

På fransk

På engelsk

På tysk

CLIL med tysk som fremmedsprog

Tidlig, opgavebaseret sproglæring - en interkulturel og tværfaglig metode med udgangspunkt i den lærendes autonomi, 2011. Folder (FR, DE)

Krüger, Renate et al. Børn, studerende, sproglærere, læreruddannere 2011 DE, FR FR, DE, SV

På fransk

På tysk

På fransk

På tysk

Tidlig sprogindlæring, CLIL med tysk og fransk, praktiske eksempler.
Indlæring af et fagligt emne gennem et andet sprog end engelsk. Model for professionelle. Tosproglig undervisningsbog. Sælges udelukkende fra Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main. 2011, ISBN 978-3-631-60803-6. Folder 2011 (FR, DE) Schlemminger, Gérald et al. Forskere, studerende, sproglærere, læreruddannere 2011 DE, FR EN, DE, SV

På fransk

På tysk

På fransk

På tysk

Indholdsbaseret sprogundervisning (CLIL). Metode til indlæring af et fagområde på et fremmedsprog.

En styrkelse af flersprogethed. Flertalssproget i flersprogede sammenhænge, 2011. Trykt og online bog (EN, DE)

Boeckmann, Klaus-Börge et al. Sproglærere, politiske beslutningstagere/
politikere på nationalt, regionalt og lokalt plan, læreruddannere
2011 EN, DE EN, DE, SV

På engelsk

På fransk

På engelsk

På tysk

• Værktøjer til hovedsprogsundervisere, som arbejder på at anerkende, støtte og fremme flersprogethed.
• Refleksive spørgsmål om, hvordan man implementerer flersprogethed i et klasseværelse domineret af det sprog, flertallet taler.

REPT og pluralistiske tilgange til sprog og kulturer i Danmark, 2012. Trykt og online bog (EN, FR, IT, AR) Candelier, Michel et al. Beslutningstagere, sproglærere, læreruddannere 2012 EN, FR, IT, AR EN, FR, DE, SV

På engelsk

På fransk

På dansk

På engelsk

På fransk

På tysk

Pluralistiske tilgange til sprog og kulturer
Regionale/mindretalssprog i to- eller flersproglig undervisning. Sprog fra nær og fjern, 2013. Trykt og online bog (FR) Cortier, Claude, Cavalli, Marisa et al. Beslutningstagere, sproglærere, læreruddannere 2013 FR EN, FR, SV

På engelsk

På fransk

På engelsk

På fransk

Pluralistiske tilgange til sprog og kulturer
Regionale og mindretalssprog i to- eller flersproglig undervisning. Sprog fra nær og fjern, 2013. Trykt og online bog (EN, FR, DE) Lamb, Terry et al. Beslutningstagere, sproglærere, læreruddannere 2011 EN, FR, DE EN, FR

Foreløbigt publikations-
udkast

På engelsk

På fransk

På tysk

• Bogen tilskynder sproglærerforeninger til at samarbejde for at støtte lærerne mere effektivt, og for at bidrage til forbedringer i kvaliteten af sprogundervisningen.
• Den sætter sproglærere over hele verden i stand til at dele deres egne ideer, at blive involveret i forskning og at lære om ECML's banebrydende arbejde ECML og dets europæiske projekter.

Alle sprog i Europa er værdifulde, 2007, folder og online rapport (EN, FR, HU) McPake, Joanna / Tinsley, Teresa et al. Beslutningstagere, sproglærere, læreruddannere 2007 EN, FR, HU N. A.

På engelsk

På fransk

På engelsk

På fransk

Pluralistiske tilgange til sprog og kulturer
Et fremstød for sproglig mangfoldighed og tværfaglige projekter, der involverer hele skolen, 2011. Trykt og online bog (EN, FR), med CD-ROM Camilleri Grima, Antoinette (ed.) Beslutningstagere, sproglærere, læreruddannere 2007 EN, FR N. A.

På engelsk

På fransk

På engelsk

På fransk

Diskussionspapir
Læse- og skrivefærdigheder og sproglig mangfoldighed i et globalt perspektiv: En interkulturel udveksling med afrikanske lande, 2007. Trykt og online bog (EN, FR) Alexander, Neville et al. Beslutningstagere, sproglærere, læreruddannere 2007 EN, FR  N. A.

På engelsk

På fransk

N. A. Fremstød for lav-status sprog og ikke-dominerende sprog i uddannelsen
Europæiske læseplans retningslinjer for adgangsprogrammer til videregående uddannelser for underrepræsenterede voksne studerende, 2006. Folder inkl. CD-ROM (EN, DE) Foster, Roland / Kernegger, Grete et al. Beslutningstagere, sproglærere, læreruddannere 2006 EN, DE EN, DE

På engelsk

På fransk

På engelsk

På tysk

Interkulturelle kommunikative kompetencer
Udvikle og bedømme interkulturelle kommunikative kompetencer Trykt og online bog med CD-ROM (EN, FR) Lázár, Ildikó / Huber-Kriegler, Martina / Lussier, Denise / Matei, Gabriela S. / Peck, Christiane (eds.) Beslutningstagere, sproglærere, læreruddannere 2007 EN, FR EN, FR

På engelsk

På fransk

På engelsk

På fransk

Interkulturelle kommunikative kompetencer
Flersproglig og flerkulturel bevidsthed i sproglæreruddannelsen, 2007. Trykt og online bog med CD-ROM (EN, FR) Bernaus, Mercè / Andrade, Ana Isabel / Kervran, Martine / Murkowska, Anna / Trujillo Sáez, Fernando Sproglærere 2007 EN, FR N. A.

På engelsk

På fransk

På engelsk

På fransk

Flesproglig og flerkulturel bevidsthed i sproglæreruddannelsen
Interkulturel kompetence vedrørende erhvervsmæssig mobilitet, 2007. Trykt og online bog med CD-ROM (EN, FR) Glaser, Evelyne, Manuela Guilherme, María del Carmen Méndez García, Terry Mughan Sproglærere 2007 EN, FR N. A.

På engelsk

På fransk

På engelsk

På fransk

Interkulturelle kompetencer vedrørende erhvervsmæssig mobilitet
Bedre kendskab til hinanden fører til større gensidig forståelse, 2007. Folder med CD-ROM (EN) Bedyńska, Magdalena / Darabos, Zsuzsa / Gillet, Geneviève / Kerschbaumer, Markus / Politi, Irene / Zahradníková, Jirina (eds.) Sproglærere 2007 EN EN, FR

På engelsk

På fransk

På engelsk

På fransk

Interkulturelle kommunikative kompetencer
CoCoCop - Sammenhæng i principper, samhørighed i kompetencer: udforske teorier og designe materialer til læreruddannelsen, online bog (EN) Fenner, Anne-Brit / Newby, David (eds.) Sproglærere 2006 EN N. A.

På engelsk

På fransk

På engelsk

På fransk

På tysk

Interkulturelle kommunikative kompetencer
QualiTraining – En vejledning i kvalitetssikring i sprogundervisningen, 2007. Trykt og online bog med CD-ROM (EN, DE) Muresan, Laura / Heyworth, Frank / Mateva, Galya / Rose, Mary (eds.) Beslutningstagere, sproglærere, sprogeksperter, politiske beslutningstagere/
politikere på nationalt, regionalt og lokalt plan og læreruddannere
2007 EN, DE DE, EN, SV

På engelsk

På fransk

På engelsk

På fransk

På tysk

Vejledning i kvalitetssikring i sprogundervisningen
Det Europæiske Sprogportfolio for sproglærerstuderende, et diskussionspapir om sproglæreruddannelsen, 2007. Trykt og online bog (EN, FR, DE, HU, ES, PL, IT, LT, EL, HR, RU, AR, JA) Newby, David / Allan, Rebecca / Fenner, Anne-Brit / Jones, Barry / Komorowska, Hanna / Soghikyan, Kristine (eds.) Sproglærere 2008 EN, FR, DE, HU, ES, PL, IT, LT, EL, HR, RU, AR, JA N. A.

På engelsk

På fransk

På engelsk

På fransk

Adgang til 18 ELP (14 sprog) der kan downloades
CARAP: På tværs af sprog og kulturer - en større teoretisk referenceramme for pluralistiske tilgange til sprog og kulturer, juli 2007. Online rapport (EN, FR, DE, HU) Candelier, Michel et al. Sprogeksperter og læreruddannere 2007 EN, FR, DE, HU  EN, FR

På engelsk

På fransk

På engelsk

På fransk

Pluralistiske tilgange til sprog og kulturer

Forberede lærerne til at anvende Det Europæiske Sprogportfolio - argumenter, materialer og ressourcer, 2007. Trykt og online bog (EN, FR)

Little, David / Hodel, Hans-Peter / Kohonen, Viljo / Meijer, Dick / Perclová, Radka Læreruddannere 2007 EN, FR N. A.

På engelsk

På fransk

På engelsk

På fransk

Vejledning for lærere i at anvende Det Europæiske Sprogportfolio - argumenter, materialer og ressourcer
Impel – støtte til implementering af ELP, 2007, folder (EN, FR) Bosshard, Hans Ulrich (coord.) Sproglærere 2007 EN EN, FR

På engelsk

På fransk

På engelsk

På fransk

Adgang til database med 51 ELP (19 sprog) der kan downloades (ELP database)
Første trin i læreruddannelsen: En praktisk vejledning (TrainEd - pakken), 2007. Trykt og online bog med CD-ROM (EN, FR, HU) Matei, Gabriela S. / Bernaus, Mercedes / Heyworth, Frank / Pohl, Uwe / Wright, Tony Læreruddannere 2007 EN, FR, HU N. A.

På engelsk

På fransk

På engelsk

På fransk

Vejledning for læreruddannere
Gruppen som kerneenhed i sproglæreruddannelsen, 2007. Folder og CD-ROM (EN, FR) Szesztay, Margit / Bolitho, Rod / Einhorn, Meg Sproglærere 2007 EN EN, FR

På engelsk

På fransk

På engelsk

På fransk

Gruppen som kerne enhed og læreren som formidler i læreruddannelsen
Blogs i sprogundervisningen, 2007. Trykt og online bog med CD-ROM (EN, FR) Camilleri, Mario / Ford, Peter / Leja, Helena / Sollars, Valerie Sproglærere 2007 EN, FR EN, FR

På engelsk

På fransk

På engelsk

På fransk

Blogs anvendt i sprogundervisningen
TeMoLaYoLe bogen: Undervisning i moderne sprog for unge lærende: Lærere, læseplaner og materialer, 2007. Trykt og online bog (EN, HU) Nikolov, Marianne / Mihaljević Djigunović, Jelena / Mattheoudakis, Marina / Lundberg, Gun / Flanagan, Tanya (eds.) Forskere, sproglærere, læreruddannere 2007 EN, HU N. A.

På engelsk

På fransk

På engelsk

På fransk

Tidlig sproglæring - lærere, læseplaner og materialer
CLIL-matricen: Et oplysende Internet redskab for lærere. Opnå en god praksis i indlæring af et fagligt emne gennem et andet sprog / tosproglig undervisning, 2007. Folder med links (EN, FR) Marsh, David (ed.) Sproglærere 2007 EN EN, FR

På engelsk

På fransk

På engelsk

På fransk

Sådan arbejder du med en CLIL-matrix
LCaS: Sprogcase studier. Udvikling af lærertræningsmoduler om brug af case studier i sprogundervisningen på gymnasie– og universitetsniveau. En håndbog, 2008. Trykt og online bog (EN) Fischer, Johann (ed.) Læreruddannere 2008 EN, FR N. A.

På engelsk

På fransk

På engelsk

På fransk

Praktiske sprogcase studier til brug i sprogundervisningen på gymnasie– og universitetsniveau
LanguageQuests: Lær fremmedsprog på en tiltrækkende, funktionel og effektiv måde, 2007. Folder (EN, DE) Koenraad, Ton (ed.) Sproglærere 2007 EN EN, DE

På engelsk

På fransk

På engelsk

På fransk

På tysk

Indføring i WebQuest, som er en spørgeorienteret aktivitet, i hvilken noget af eller hele den information de lærende interagerer med, kommer fra ressourcer på Internettet
Udfordringer og muligheder i sprogundervisningen: Et bidrag fra Det Europæiske Center for Moderne Sprog,  – 2000-2003, 2003. Online bog (EN, FR) Heyworth, Frank Beslutningstagere, sproglærere, læreruddannere 2003 EN, FR N. A.

På engelsk

På fransk

N. A. N.A.
Tematiske samlinger: Præsentation og evaluering af arbejde udført af ECML i perioden 1995-1999, 2003, 2004. Trykt og online bog (EN, FR) Newby, David Sproglærere, læreruddannere 2003 EN, FR N. A.

På engelsk

På fransk

N. A. N.A.
Sprogindlæring og -undervisning i forbindelse med venskabsbyer, 2003, 2004. Trykt og online bog (FR, EN) Dalgalian, Gilbert Beslutningstagere, sproglærere 2004 EN, FR N. A.

På engelsk

På fransk

N. A. Idéer til opsætning af sprogundervisning som en del af et venskabsby projekt
Tilrettelæggelse af sprogundervisning i små lande, 2003. Trykt og online bog (EN, FR) Junyent Montagne, Francesca Beslutningstagere, læreruddannere 2003 EN, FR N. A.

På engelsk

På fransk

N. A. Pluralistiske tilgange til sprog og kulturer
Nabosprog i grænseregioner. Online folder, 2003 (EN, FR) Halink, Ruud, Albert Raasch, Gabriele Schmitz-Schwamborn, Ulrike Schwarz Beslutningstagere, sproglærere, læreruddannere 2003 EN, FR EN, FR

På engelsk

På fransk

N. A. Sprogundervisning i grænseområder
Tilrettelæggelse af fornyelse i sprogundervisningen med en række  case studier, 2003. Online bog (EN, FR) Heyworth, Frank Sproglærere, læreruddannere 2003 EN, FR N. A.

På engelsk

På fransk

N. A. Case studier: Fornyelse i sprogundervisningen
Konceptet Flersprogethed: Det tredje sprogs indlæring - tysk efter engelsk, 2004. Online bog (EN, FR, DE) Hufeisen, Britta and Neuner, Gerhard Sproglærere, læreruddannere 2004 EN, FR, DE N. A.

På engelsk

På fransk

N. A. Strategier for indlæring af det tredje sprog
LRC projektpartnere. Håndbog fra  Sprog ressourcecentret: Retningslinjer for at starte, drive og udvide Sprog ressourcecentre, Athens: Kastaniotis Editions, 2003 ISBN 960-03-3523-0 Online book (EN) LRC projektpartnere Sproglærere, læreruddannere 2003 EN N. A. På engelsk N. A. Vejledning i at etablere, drive og udvide sprog ressourcecentre
Problemer i forbindelse med flersproglige læse- og skrivefærdigheder, 2002. Online bog (EN, FR) Sollars, Valérie Sproglærere, læreruddannere 2002 EN, FR N. A.

På engelsk

På fransk

N. A. Casestudier: Problemer i forbindelse med flersproglige læse- og skrivefærdigheder
Hvor underligt! Brug af anekdoter til udvikling af interkulturelle kompetencer, 2002. Trykt og online bog (EN / FR) Camilleri Grima, Antoinette Sproglærende, sproglærere 2002 EN, FR N. A.

På engelsk

På fransk

N. A. Brug af anekdoter til udvikling af interkulturelle kompetencer
Janua Linguarum - Døren til sprog - Indførelse af bevidsthed om sprog i læseplanerne: Bliv bevidst om sprog, 2003, 2004. Online bog (EN, FR) Candelier, Michel, Janua Linguarum Sproglærere, læreruddannere 2004 EN, FR N. A.

På engelsk

På fransk

På engelsk

På fransk

Pluralistiske tilgange til sprog og kulturer
Kulturel og sproglig bevidsthed baseret på dialogisk samspil med tekster i indlæring af fremmedsprog, 2001. Trykt og online bog (EN, FR) Fenner, Anne-Brit Forskere, læreruddannere 2001 EN, FR N. A.

På engelsk

På fransk

N. A. N.A.
ODYSSEUS – Andet sprog på arbejdspladsen: Den rejsende arbejdstagers sproglige behov: Tilrettelægge sprogindlæring i en erhvervsmæssig / arbejdsmarkedsrettet sammenhæng, 2003. Online bog (EN, FR) Grünhage-Monetti, Matilde, Elwine Halewijn and Chris Holland Sproglærere, læreruddannere 2003 EN, FR N. A.

På engelsk

På fransk

N. A. Sprogindlæring i en erhvervsmæssig / arbejdsmarkedsrettet sammenhæng til rejsende arbejdstagere

Spejle og vinduer. En interkulturel kommunikations tekstbog, 2003.
Online bog (EN, FR, DE)

Huber-Kriegler, Martina; Lázár Ildikó, Strange John Sproglærere, sprogstuderende, læreruddannere 2003 EN, FR, DE N. A.

På engelsk

På fransk

N. A. Viden, færdigheder og holdninger, der er nødvendige for en vellykket interkulturel kommunikation
Indarbejde interkulturelle kommunikative kompetencer i sproglæreruddannelsen, 2003, 2005. Trykt og online bog (EN, FR) Lázár, Ildikó Sproglærere, læreruddannere 2003 EN, FR N. A.

På engelsk

På fransk

N. A. Interkulturelle kommunikative kompetencer i sproglæreruddannelsen

Balancegang mellem teori og praksis i forbindelse med forskellige sprog og indlæringskulturer, 2003, 2005.
Online bog (EN, DE)

Newby, David Beslutningstagere, læreruddannere 2003 EN, DE N. A.

På engelsk

På fransk

N. A. N.A.

Kulturel formidling, sprogindlæring og undervisning, 2004.
Online bog (EN, FR)

Zarate, Geneviève Sproglærere, sprogeksperter, læreruddannere 2004 EN, FR N. A.

På engelsk

På fransk

N. A. N.A.
Informations og kommunikationsteknologier og unge sproglærende, 2003. Online bog (EN, FR) Camilleri, Mario, Valerie Sollars Sproglærere, læreruddannere 2003 EN, FR N. A.

På engelsk

På fransk

N. A. Sprogundervisning for børn (8-10 år) med brug af Internet
Informations og kommunikationsteknologier i erhvervsorienteret sprogindlæring, 2003. Online bog (EN) Fitzpatrick, Anthony Sproglærere, læreruddannere 2003 EN N. A.

På engelsk

På fransk

På engelsk

På fransk

Informations og kommunikationsteknologier i erhvervsorienteret sprogindlæring
Den pædagogiske anvendelse af IKT i læreruddannelse og fjernundervisning. Muligheder, udfordringer og veje fremad, 2003. Online projekt (EN, FR) Goodfellow, Daphne Læreruddannere 2003 EN, FR N. A. N. A.

På engelsk

På fransk

Pædagogisk anvendelse af IKT i læreruddannelse og fjernundervisning
Web literacy, 2003. Online projekt (EN, FR) Moro, Bernard Sproglærere, læreruddannere 2003 EN, FR N. A. N. A.

På engelsk

På fransk

Internet som pædagogisk redskab
Indholdsdesign og metodologi til planlægning af seminarer, workshops og konferencer, 2002. Online bog (EN, FR) Drougas, Alex and Gerard Westhoff Beslutningstagere, sproglærere, læreruddannere 2002 EN, FR N. A.

På engelsk

På fransk

N. A. Indholdsdesign og metodologi til planlægning af seminarer, workshops and konferencer
Vejledning i projektstyring, 2002 (EN, FR). Online bog Heyworth, Frank Læreruddannere 2002 EN, FR N. A.

På engelsk

På fransk

N. A. Vejledning i projektstyring
Introduktion til sprogundervisningen i den aktuelle europæiske kontekst, ECML's serie af Forsknings- og Udviklingsrapporter, 2003. Online rapport (EN, FR) Boldizsár, Gábor Forskere, sproglærere 2003 EN, FR N. A.

På engelsk

På fransk

N. A. N. A.
Et blik ind i fremtiden: Sprogundervisere i Europa, 2003. Online bog (EN, FR) Heyworth, Frank Sproglærere, læreruddannere 2003 EN, FR N. A.

På engelsk

På fransk

N. A. N. A.
Sprogunderviseres status, 2003. Online bog (EN, FR) Rádai, Péter Sproglærere, læreruddannere 2003 EN, FR N. A.

På engelsk

På fransk

N. A. N. A.
Hjælp eleverne med at lære: En undersøgelse af strategier til henholdsvis at undervise og at lære i klasseværelser over hele Europa, 2001, 2002. Online bog (EN, FR) Harris, Vee Sproglærere, sprogeksperter, læreruddannere 2001,2002 EN, FR N. A.

På engelsk

På fransk

N. A. Strategier til henholdsvis at undervise og at lære
Bergen ‘Can Do’-projekt, 2003. Online og trykt bog med CD-ROM, ELP kompatibel (EN) Hasselgreen, Angela Forskere, sproglærere, læreruddannere 2003 EN N. A.

På engelsk

På fransk

På engelsk Praktisk anvendelse af ELP (EN)

Social identitet og den europæiske dimension: Interkulturelle kompetencer gennem indlæring af fremmedsprog, Council of Europe / European Centre for Modern Languages and Modern Languages Division, 2000.
Online bog (EN, FR)

Byram, Michael and Manuel Tost Planet Sproglærere, læreruddannere 2000 EN, FR N. A.

På engelsk

På fransk

N. A. Interkulturelle kompetencer gennem indlæring af fremmedsprog

Introduktion af elev autonomi i læreruddannelsen, 1999, 2002.
Online bog (EN, FR)

Camilleri, Antoinette Sproglærere, læreruddannere 1999 EN, FR N. A.

På engelsk

På fransk

N. A. Tilpasning til den nye lærerrolle
Elev autonomi – set fra lærerens synspunkt, 1999. Online bog (EN, FR) Camilleri, George Beslutningstagere, læreruddannere 1999 EN, FR N. A.

På engelsk

På fransk

N. A. N. A.
Tilgange til udformning af materiale til europæiske tekstbøger: Implementering af principperne for ægthed, elev autonomi og kulturel bevidsthed. 2000. Online bog (EN, FR) Fenner, Anne-Brit and David Newby Sproglærere, læreruddannere 2000 EN, FR N. A.

På engelsk

På fransk

N. A. N. A.
Sprog på tværs af læseplanen: Samarbejde i netværk og materialeproduktion i en international kontekst, 2000, 2002. Online bog (EN, FR) Kolodziejska, Ewa and Stuart Simpson Sproglærere, læreruddannere, børn 10-12 år 2000 EN, FR N. A.

På engelsk

På fransk

N. A. CLIL i praksis
En tidlig start: Unge elever og moderne sprog i og uden for Europa, 2000, 2002. Online bog (EN, FR) Nikolov, Marianne and Helena Curtain Forskere, sproglærere 2000 EN, FR N. A.

På engelsk

På fransk

N. A. N. A.

 

English

All publications from 2012 on are to be found on the ECML website. 

Welcome to the Project Database

You can now search the material from all completed ECML projects since 2000. You can search in Danish, English, French and German. The database works in the same way as known from Google. The search is so to say intelligent, and you can for instance search on the Project Title, Publication year, Author and the content as such.

Most of the materials are in English or French, and some are in German and other languages. The material is easy to download, and it is ready for use.

The database screen is not compatible for smartphones.

Project                                     
Title
AuthorTarget
Groups
Publication YearLanguageFlyerProduct
Page
Project
Page
Competence

Guidelines for task-based university language testing, 2012, 2011 ISBN 978-92-871-7165-9, printed and online book, 2011, 2012 (EN, FR)

Fischer, Johann et al. Decision-makers, Language teachers, Teacher Trainers  2011 EN, FR EN, FR, SV

In English

In French

In English

In French

Tool to measure the students’ language skills in a meaningful way

Assessment of young learner literacy linked to the Common European Framework of Reference for Languages, 2011, ISBN 978-92-871-7155-9, printed and online book

Hasselgreen, Angela et al. Language teachers, Teacher Trainers  2011 EN EN, FR, SV

In English

In French

In English

In French

Method

QualiTraining – A training guide for quality assurance, 6283-0, 2007. Online and printed book incl. CD-ROM (EN, DE)

Muresan, Laura et al.

Decision-makers, Language teachers, Policy deciders/politicians at national, regional or local level, Teacher Trainers 

2011 EN, DE DE, EN, SV

In English

In French

In English

In German

Method

Using the European Portfolio for Student Teachers of Languages, 2011, ISBN 978-92-871-7162-7. Printed and online book

Newby, David et al. Decision-makers, Language teachers, Students, Policy deciders/politicians at national, regional or local level, Teacher Trainers 2011 EN, DE (Project Homepage) DE, EN, SV

In English

In French

In English

In German

Method

Relating language examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) – Highlights from the Manual, 2011, ISBN 978-92-871-7169-6. Printed and online book (EN, FR)

Noijons, José et al. Decision-makers, Language teachers, Language experts, Policy deciders/politicians at national, regional or local level, Teacher Trainers 2011 EN, FR EN, FR, SV

In English

In French

In English

In French

Relating language examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment

Pathways through assessing, learning and teaching in the CEFR, 2011, ISBN 978-92-871-7159-7, online and printed book with CD-ROM (EN, FR)

Piccardo, Enrica, Berchoud, Marie et al. Researchers, decision-makers, Language teachers, Language experts, Teacher Trainers 2011 EN, FR

EN, FR, SV

In English

In French

In English

In French

The kit promotes a reflective attitude among practitioners

Common European Framework of Reference for Languages - Level estimation grid for teachers, 2011. Online and printed book (EN)

Tardieu, Claire et al. Language teachers, Teacher Trainers 2011 EN, FR EN, FR, SV

In English

In French

In English

In French

Planning lessons according to the CEFR levels and sharing class preparations within a team of teachers.

Mobility for plurilingual and intercultural education – Tools for language teachers and teacher trainers, 2011, online draft version of the publication (EN, FR)

Egli Cuenat, Mirjam et al. Language teachers, Teacher Trainers 2011 EN, FR N.A.

In English

In French

In English

In French

A ‘double learning scenario’ for trainee teachers and pupils in primary and secondary school including a user guide for pedagogical monitoring of mobility experiences, both real and virtual.

E-VOLLUTION – Exploring cutting edge applications of networked technologies in vocationally oriented language learning, 2011, ISBN 978-92-871-7176-4, printed and online book

Fitzpatrick, Anthony et al. Business and commerce, Language teachers, Language experts, Teacher Trainers 2011 EN EN, DE, SV

In English

In French

In English

In German

> strategies for effective online research,
> the ability to evaluate and use online sources of information;
> the ability to create multimodal content like presentations and learning materials,
> the ability to use traditional tools such as e-mail as well as Web 2.0 applications such as blogs, wikis, videoconferences and social networks for effective cooperation and collaboration in VOLL contexts.

The European Language Portfolio – A guide to the planning, implementation and evaluation of whole-school projects, 2011, ISBN 978-92-871-7161-0, printed and online book (EN, FR, SK)

Little, David George et al. Decision-makers, Language teachers, Language experts, Policy deciders/politicians at national, regional or local level, Teacher Trainers  2011 EN, FR, SK EN, FR, SV

In English

In French

In English

In French

The case studies offer numerous examples of the challenges and constraints that
teachers must overcome if they are to make successful use of the ELP.

Using the European Language Portfolio, 2011 (EN, FR)

Nezbeda, Margarete et al. Language learners, decision-makers, Language teachers, Parents, Teacher Trainers 2011 EN, FR EN, FR, SV

In English

In French

In English

In French

Access to database with 51 ELP (19 languages) to download (ELP database)

Developing online teaching skills DOTS – Bite-size training for language professionals, 2011 (EN, DE)

Stickler, Ursula et al. Language teachers, Teacher Trainers 2011 EN, DE DE, EN, SV

In English

In French

In English

In German

Digital skills

Plurilingualism and pluriculturalism in content based teaching – A training kit, 2011, ISBN 978-92-871-7157-3 Printed and online book  (EN, FR)

Bernaus, Mercèdes et al. Decision-makers, Language teachers, Teacher Trainers 2011 EN, FR EN, FR, SV

In English

In French

In English

In French

Training kit collection, CLIL
European framework for CLIL teacher education, 2011. Printed and online booklet (EN, FR, DE, SR) Frigols, María Jesús et al. Researchers, decision-makers, Language teachers, Language experts, Policy deciders/politicians at national, regional or local level  2011 EN, FR, DE, SR EN, DE, SV

In English

In French

In English

In French

In German
The CLIL Model

CLIL-LOTE-START – Content and language integrated learning for languages other than English – Getting started!: Information brochure and interactive web portal: Case example German as a foreign language, 2011. Printed and online book (EN, DE)

Haataja, Kim et al. Researchers, decision-makers, Language teachers, Language experts, Policy deciders/politicians at national, regional or local level, Teacher Trainers 2011 EN, DE EN, DE, SV

In English

In French

In English

In German

CLIL with German as a foreign language

Early content and language integrated learning. An intercultural and interdisciplinary approach based on the learner's autonomy, 2011. Folder (FR, DE)

Krüger, Renate et al. Children, Language teachers, Students, Teacher Trainers 2011 DE, FR FR, DE, SV

In French

In German

In French

In German

Early language teaching, CLIL with German and French, practical examples.
Content and language integrated learning for languages other than English, for professionals. Teaching book in German and French. Only for sale through Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main. 2011, ISBN 978-3-631-60803-6. Folder 2011 (FR, DE) Schlemminger, Gérald et al. Researchers, Language teachers, Students, Teacher Trainers  2011 DE, FR EN, DE, SV

In French

In German

In French

In German

CLIL – Content and Language Integrated Learning

Promoting plurilingualism: Majority language in multilingual settings, 2011, ISBN 978-92-871-7170-2, 12 € / 24 US$ Printed and online book (EN, DE)

Boeckmann, Klaus-Börge et al. Language teachers, Policy deciders/politicians at national, regional or local level, Teacher Trainers  2011 EN, DE EN, DE, SV

In English

In French

In English

In German

• Tools for majority language teachers focused on recognising, supporting and promoting plurilingualism.
• Reflective questions on how to implement plurilingualism in the majority language
classroom.

CARAP – FREPA – A framework of reference for pluralistic approaches to languages and cultures, 2012, ISBN 978-92-871-7173-3 Printed and online book and folder (EN, FR, IT, AR) Candelier, Michel et al. Decision-makers, Language teachers, Teacher Trainers 2012 EN, FR, IT, AR EN, FR, DE, SV

In English

In French

In Danish

In English

In French

In German

Pluralistic approaches to languages and cultures
Regional/Minority Languages in bi-/plurilingual education: Languages from near and far, 2013. Printed and online book and folder (FR)  Cortier, Claude, Cavalli, Marisa et al. Decision-makers, Language teachers, Teacher Trainers 2013 FR EN, FR, SV

In English

In French

In English

In French

Pluralistic approaches to languages and cultures
Learning from each other: a handbook for language teacher associations, 2011  (EN, FR, DE) Lamb, Terry et al. Decision-makers, Language teachers, Teacher Trainers 2011 EN, FR, DE EN, FR

Draft publication for discussion

In English

In French

In German

• It encourages language teacher associations to collaborate in order to support teachers more effectively, and to contribute to improvements in the quality of language teaching.
• It enables language teachers across the world to share their own ideas, to be involved in research, and to learn about the cutting-edge work of the ECML and its European projects.

Valuing All Languages in Europe, 2007 Leaflet, online report (EN, FR, HU) McPake, Joanna / Tinsley, Teresa et al. Decision-makers, Language teachers, Teacher Trainers 2007 EN, FR, HU N. A.

In English

In French

In English

In French

Pluralistic approaches to languages and cultures
Promoting linguistic diversity and whole-school development, 2007 ISBN 978-92-871-6213-7 Printed and online book (EN, FR), with CD-ROM Camilleri Grima, Antoinette (ed.) Decision-makers, Language teachers, Teacher Trainers 2007 EN, FR N. A.

In English

In French

In English

In French

Reflexion paper
Literacy and linguistic diversity in a global perspective: an intercultural exchange with African countries, 2007, ISBN 978-92-871-6141-3 Printed and online book (EN, FR) Alexander, Neville et al. Decision-makers, Language teachers, Teacher Trainers 2007 EN, FR  N. A.

In English

In French

N. A. Promoting low-status and non-dominant languages in education
European curriculum guidelines for access programmes into higher education for under-represented adult learners, 2006, ISBN 978-92-871-5994-7 Folder incl. CD-ROM (EN, DE) Foster, Roland / Kernegger, Grete et al. Decision-makers, Language teachers, Teacher Trainers 2006 EN, DE EN, DE

In English

In French

In English

In German

Intercultural communicative competence
Developing and assessing intercultural communicative competence - A guide for language teachers and teacher educators, 2007, ISBN 978-92-871-6225-0 Printed and online book with CD-ROM (EN, FR) Lázár, Ildikó / Huber-Kriegler, Martina / Lussier, Denise / Matei, Gabriela S. / Peck, Christiane (eds.) Decision-makers, Language teachers, Teacher Trainers 2007 EN, FR EN, FR

In English

In French

In English

In French

Intercultural communicative competence
Plurilingual and pluricultural awareness in language teacher education: A training kit, 2007, ISBN 978-92-871-6231-1 Printed and online book with CD-ROM (EN, FR) Bernaus, Mercè / Andrade, Ana Isabel / Kervran, Martine / Murkowska, Anna / Trujillo Sáez, Fernando Language teachers 2007 EN, FR N. A.

In English

In French

In English

In French

Plurilingual and pluricultural awareness in language teacher education
Intercultural competence for professional mobility, 2007, ISBN 978-92-871-6143-7 Printed and online book with CD-ROM (EN, FR) Glaser, Evelyne, Manuela Guilherme, María del Carmen Méndez García, Terry Mughan Language teachers 2007 EN, FR N. A.

In English

In French

In English

In French

Intercultural competence for professional mobility
To get to know each other leads to better mutual understanding, 2007, ISBN 978-92-871-6144-4 Folder incl. CD-ROM (EN) Bedyńska, Magdalena / Darabos, Zsuzsa / Gillet, Geneviève / Kerschbaumer, Markus / Politi, Irene / Zahradníková, Jirina (eds.) Language teachers 2007 EN EN, FR

In English

In French

In English

In French

Intercultural communicative competence
CoCoCop - Coherence of principles, cohesion of competences: exploring theories and designing materials for teacher education, 2006, ISBN 978-92-871-6145-1 Online book (EN) Fenner, Anne-Brit / Newby, David (eds.) Language teachers 2006 EN N. A.

In English

In French

In English

In French

In German

Intercultural communicative competence
QualiTraining – A training guide for quality assurance in language education, 2007, ISBN 978-92-871-6283-0 Printed and online book with CD-ROM (EN, DE) Muresan, Laura / Heyworth, Frank / Mateva, Galya / Rose, Mary (eds.) Decision-makers, Language teachers, Language experts, Policy deciders/politicians at national, regional or local level, Teacher Trainers 2007 EN, DE DE, EN, SV

In English

In French

In English

In French

In German

Guide for Quality assurance in language education
European Portfolio for Student Teachers of Languages - A reflection tool for language teacher education, 2007, ISBN 978-92-871-6207-6 Printed and online book (EN, FR, DE, HU, ES, PL, IT, LT, EL, HR, RU, AR, JA) Newby, David / Allan, Rebecca / Fenner, Anne-Brit / Jones, Barry / Komorowska, Hanna / Soghikyan, Kristine (eds.) Language teachers 2008 EN, FR, DE, HU, ES, PL, IT, LT, EL, HR, RU, AR, JA N. A.

In English

In French

In English

In French

Access to database with 18 ELP (14 languages) to download
CARAP: Across languages and cultures – a major theoretical framework of reference for pluralistic approaches to languages and cultures, July 2007 Online report (EN, FR, DE, HU) Candelier, Michel et al. Language experts and Teacher Trainers 2007 EN, FR, DE, HU  EN, FR

In English

In French

In English

In French

Pluralistic approaches to languages and cultures

Preparing teachers to use the European Language Portfolio – arguments, materials and resources, 2007, ISBN 978-92-871-6273-1 Printed and online book (EN, FR)

Little, David / Hodel, Hans-Peter / Kohonen, Viljo / Meijer, Dick / Perclová, Radka Teacher Trainers 2007 EN, FR N. A.

In English

In French

In English

In French

Preparing teachers to use the European Language Portfolio – arguments, materials and resources
Impel – ELP implementation support, 2007, flyer (EN, FR) Bosshard, Hans Ulrich (coord.) Language teachers 2007 EN EN, FR

In English

In French

In English

In French

Access to database with 51 ELP (19 languages) to download (ELP database)
First steps in teacher training: A practical guide – The TrainEd Kit, 2007, ISBN 978-92-871-6139-0 Printed and online book with CD-ROM (EN, FR, HU) Matei, Gabriela S. / Bernaus, Mercedes / Heyworth, Frank / Pohl, Uwe / Wright, Tony Teacher Trainers 2007 EN, FR, HU N. A.

In English

In French

In English

In French

Teacher trainer guide
Group facilitation in language teacher education, 2007, ISBN 978-92-871-6296-0 Folder incl. CD-ROM (EN, FR) Szesztay, Margit / Bolitho, Rod / Einhorn, Meg Language teachers 2007 EN EN, FR

In English

In French

In English

In French

Group Facilitation in Language Teacher Education
Blogs: web journals in language education, 2007, ISBN 978-92-871-6236-6 Printed and online book with CD-ROM (EN, FR) Camilleri, Mario / Ford, Peter / Leja, Helena / Sollars, Valerie Language teachers 2007 EN, FR EN, FR

In English

In French

In English

In French

Blogs: web journals in language education
The TeMoLaYoLe book: Teaching modern languages to young learners: teachers, curricula and materials, 2007, ISBN 978-92-871-6297-7 Printed and online book (EN, HU) Nikolov, Marianne / Mihaljević Djigunović, Jelena / Mattheoudakis, Marina / Lundberg, Gun / Flanagan, Tanya (eds.) Researchers, Language teachers, Teacher Trainers 2007 EN, HU N. A.

In English

In French

In English

In French

Early language teaching - teachers, curricula and materials
The CLIL Matrix: An Internet Awareness-raising Tool for Teachers – Achieving good practice in content and language integrated learning / bilingual education, 2007 Flyer with links (EN, FR) Marsh, David (ed.) Language teachers 2007 EN EN, FR

In English

In French

In English

In French

How to work with the CLIL Matrix

LCaS: Language case studies - Developing teacher training modules for the use of case studies in language teaching at secondary and university level – A handbook, 2008, ISBN 978-92-871-6490-2 Printed and online book (EN)

Fischer, Johann (ed.) Teacher Trainers 2008 EN, FR N. A.

In English

In French

In English

In French

Practical language case studies for language teaching at secondary and university level
LanguageQuests: Learning foreign languages in an attractive, functional and effective way, 2007. Flyer (EN, DE) Koenraad, Ton (ed.) Language teachers 2007 EN EN, DE

In English

In French

In English

In French

In German

Learning WebQuest, which is an inquiry-oriented activity in which some or all of the information that learners interact with comes from resources on the internet
Challenges and opportunities in language education: the contribution of the European Centre for Modern Languages – 2000-2003, 2003, ISBN 978-92-871-5274-8. Online book (EN, FR) (publication out of stock, only available online) Heyworth, Frank Decision-makers, Language teachers, Teacher Trainers 2003 EN, FR N. A.

In English

In French

N. A. N.A.
Thematic collections: Presentation and evaluation of work carried out by the ECML 1995-1999. 2003, ISBN 978-92-871-5272-5 Printed and online book (EN, FR) Newby, David Language teachers, Teacher Trainers 2003 EN, FR N. A.

In English

In French

N. A. N.A.
Language learning and teaching in the context of twin cities, 2004, ISBN 978-92-871-5212-2. Printed and online book (FR, EN) Dalgalian, Gilbert Decision-makers, language teachers 2004 EN, FR N. A.

In English

In French

N. A. Ideas on how to set up language teaching as part of a twinning project 
The organisation of language education in small states, 2003, ISBN 978-92-871-5124-7 Printed and online book (EN, FR) Junyent Montagne, Francesca Decision-makers, Teacher Trainers 2003 EN, FR N. A.

In English

In French

N. A. Pluralistic approaches to languages and cultures
Neighbouring languages in border regions. Online folder, 2003 (EN, FR) Halink, Ruud, Albert Raasch, Gabriele Schmitz-Schwamborn, Ulrike Schwarz Decision-makers, Language teachers, Teacher Trainers 2003 EN, FR EN, FR

In English

In French

N. A. Language teaching in border regions
The organisation of innovation in language education. A set of case studies. 2003, ISBN 978-92-871-5100-1. Online book (EN, FR) (publication out of stock, only available online) Heyworth, Frank Language teachers, Teacher Trainers 2003 EN, FR N. A.

In English

In French

N. A. Case studies: innovation in language education
The Plurilingualism Project: Tertiary language learning – German after English, 2004, ISBN 978-92-871-5145-2 Online book (EN, FR, DE) (publication out of stock, only available online) Hufeisen, Britta and Neuner, Gerhard Language teachers, Teacher Trainers 2004 EN, FR, DE N. A.

In English

In French

N. A. Strategies for tertiary language learning
LRC project partners, The Language Resource Centre handbook: guidelines for setting up, running and expanding Language Resource Centres (LRCs), Athens: Kastaniotis Editions, 2003 ISBN 960-03-3523-0.  Online book (EN) (publication out of stock, only available online) LRC project partners Language teachers, Teacher Trainers 2003 EN N. A. In English N. A. Guidelines for setting up, running and expanding Language Resource Centres (LRCs)
Issues in multi-literacy, 2002, ISBN 978-92-871-5092-9 Online book (EN, FR) (publication out of stock, only available online) Sollars, Valérie Language teachers, Teacher Trainers 2002 EN, FR N. A.

In English

In French

N. A. Case studies: Issues in multi-literacy
How strange! The use of anecdotes in the development of intercultural competence, 2002, ISBN 978-92-871-5033-2 Printed and online book (EN / FR) (publication out of stock, only available online) Camilleri Grima, Antoinette Language learners, Language teachers 2002 EN, FR N. A.

In English

In French

N. A. The use of anecdotes in the development of intercultural competence
Janua Linguarum - The Gateway to languages – The introduction of language awareness into the curriculum: Awakening to languages, 2004, ISBN 978-92-871-5312-8. Online book (EN, FR) (publication out of stock, only available online) Candelier, Michel, Janua Linguarum Language teachers, Teacher Trainers 2004 EN, FR N. A.

In English

In French

In English

In French

Pluralistic approaches to languages and cultures

Cultural awareness and language awareness based on dialogic interaction with texts in foreign language learning, 2001, ISBN 978-92-871-4713-4
Online book (EN, FR) (publication out of stock, only available online)

Fenner, Anne-Brit Researchers, Teacher Trainers 2001 EN, FR N. A.

In English

In French

N. A. N.A.
ODYSSEUS – Second language at the workplace: Language needs of migrant workers: organising language learning for the vocational/workplace context, 2003, ISBN 978-92-871-5266-4. Online book (EN, FR) (publication out of stock, only available online) Grünhage-Monetti, Matilde, Elwine Halewijn and Chris Holland Language teachers, Teacher Trainers 2003 EN, FR N. A.

In English

In French

N. A. Language learning for migrant workers in a vocational/workplace context

Mirrors and Windows. An intercultural communication textbook, 2003, ISBN 978-92-871-5193-3 Printed and online book (EN, FR, DE) (publication out of stock, only available online)

Huber-Kriegler, Martina; Lázár Ildikó, Strange John Language learners, Language teachers, Teacher Trainers 2003 EN, FR, DE N. A.

In English

In French

N. A. Knowledge, skills and attitudes that are necessary for successful intercultural communication
Incorporating intercultural communicative competence in language teacher education, 2003, ISBN 978-92-871-5196-4. Online book (EN, FR) Lázár, Ildikó Language teachers, Teacher Trainers 2003 EN, FR N. A.

In English

In French

N. A. Intercultural communicative competence in language teacher education

Mediating between theory and practice in the context of different learning cultures and languages, 2003, ISBN 978-92-871-5270-1. Online book (EN, DE) (publication out of stock, only available online)

Newby, David Decision-makers, Teacher Trainers 2003 EN, DE N. A.

In English

In French

N. A. N.A.

Cultural mediation and language learning and teaching, 2004, ISBN 978-92-871-5259-6. Online book (EN, FR) (publication out of stock, only available online)

Zarate, Geneviève Language teachers, Language experts, Teacher Trainers 2004 EN, FR N. A.

In English

In French

N. A. N.A.
Information and communication technologies and young language learners, 2003, ISBN 978-92-871-5128-5. Online book  (EN, FR)  (publication out of stock, only available online) Camilleri, Mario, Valerie Sollars Language teachers, Teacher Trainers 2003 EN, FR N. A.

In English

In French

N. A. Language teaching for children (8-10 y.) using Internet
Information and communication technologies in vocationally oriented language learning, 2003, ISBN 978-92-871-5268-8. Online book (EN) (publication out of stock, only available online)    Fitzpatrick, Anthony Language teachers, Teacher Trainers 2003 EN N. A.

In English

In French

In English

In German

Information and communication technologies in vocationally oriented language learning

The educational use of ICT in teacher education and distance language learning – Opportunities, challenges and ways forward, 2003
Online project (EN, FR)

Goodfellow, Daphne Teacher Trainers 2003 EN, FR N. A. N. A.

In English

In French

Educational use of ICT in teacher education and distance language learning
Web literacy,  2003, ISBN 978-92-871-5269-5. Online project (EN, FR) Moro, Bernard Language teachers, Teacher Trainers 2003 EN, FR N. A. N. A.

In English

In French

Internet as a pedagogical tool
Content design and methodology of seminars, workshops and congresses, 2002, ISBN 978-92-871-4946-6. Online book  (EN, FR) (publication out of stock, only available online) Drougas, Alex and Gerard Westhoff Decision-makers, Language teachers, Teacher Trainers 2002 EN, FR N. A.

In English

In French

N. A. Content design and methodology of seminars, workshops and congresses
A guide to project management, ISBN 978-92-871-4965-7, 2002. 2002 (EN, FR). Online book (publication out of stock, only available online) Heyworth, Frank Teacher Trainers 2002 EN, FR N. A.

In English

In French

N. A. A guide to project management
An introduction to the current European context in language teaching. ECML Research and Development reports series, 2003. Online report Boldizsár, Gábor Researchers, Language teachers 2003 EN, FR N. A.

In English

In French

N. A. N. A.
Facing the future: language educators across Europe, 2003, ISBN 978-92-871-5261-9. Online book (EN, FR) (publication out of stock, only available online) Heyworth, Frank Language teachers, Teacher Trainers 2003 EN, FR N. A.

In English

In French

N. A. N. A.
The status of language educators, 2003, ISBN 978-92-871-5227-5. Online book (EN, FR) (publication out of stock, only available online) Rádai, Péter Language teachers, Teacher Trainers 2003 EN, FR N. A.

In English

In French

N. A. N. A.
Helping learners learn: exploring strategy instruction in the language classrooms across Europe, 2001, ISBN 978-92-871-4714-1. Online book (EN, FR) (publication out of stock, only available online) Harris, Vee Language teachers, Language experts, Teacher Trainers 2001,2002 EN, FR N. A.

In English

In French

N. A. Strategy instruction in the language classroom
Bergen ‘Can Do’ project, 2003, ISBN 978-92-871-5263-3. Printed book incl. CD-ROM and online book, ELP compatible (EN) Hasselgreen, Angela Researchers, Language teachers, Teacher Trainers 2003 EN N. A.

In English

In French

In English Practical use of ELP

Social identity and the European dimension: Intercultural competence through foreign language learning, Council of Europe / European Centre for Modern Languages and Modern Languages Division, 2000, ISBN 978-92-871-4420-1. Online book  (EN, FR) (publication out of stock, only available online)

Byram, Michael and Manuel Tost Planet Language teachers, Teacher Trainers 2000 EN, FR N. A.

In English

In French

N. A. Intercultural competence through foreign language learning

Introducing learner autonomy in teacher education, 1999, ISBN 978-92-871-4006-7, 1999. Online book (EN, FR)   (publication out of stock, only available online)

Camilleri, Antoinette Language teachers, Teacher Trainers 1999 EN, FR N. A.

In English

In French

N. A. Adapting to the new teacher role
Learner autonomy – The teachers’ views, 1999, ISBN 978-92-871-4078-4. Online book (EN, FR) (publication out of stock, only available online) Camilleri, George Decision-makers, Teacher Trainers 1999 EN, FR N. A.

In English

In French

N. A. N. A.
Approaches to materials design in European textbooks: Implementing principles of authenticity, learner autonomy, cultural awareness, 2000, ISBN 978-92-871-4187-3. Online book  (EN, FR) (publication out of stock, only available online) Fenner, Anne-Brit and David Newby Language teachers, Teacher Trainers 2000 EN, FR N. A.

In English

In French

N. A. N. A.
Language across the curriculum: Network processing and material production in an international context, 2000, ISBN 978-92-871-4327-3. Online book  (EN, FR) (publication out of stock, only available online) Kolodziejska, Ewa and Stuart Simpson Language teachers, Teacher Trainers, children 10-12 y. 2000 EN, FR N. A.

In English

In French

N. A. CLIL in practice
An early start: Young learners and modern languages in Europe and beyond, 2000, ISBN 978-92-871-4411-9. Online book  (EN, FR) (publication out of stock, only available online) Nikolov, Marianne and Helena Curtain Researchers, Language teachers 2000 EN, FR N. A.

In English

In French

N. A. N. A.

Français

 

Bienvenue sur la base de données de projets

Vous pouvez maintenant rechercher dans les données de tous les projets CELV terminés depuis 2000. Vous pouvez rechercher en danois, en anglais, en français et en allemand. La base de données fonctionne de la même manière que celle de Google. La recherche est pour ainsi dire intelligente, et vous pouvez, par exemple, vous baser sur les titres des projets, l’année de publication, les auteurs et le contenu thématique.

La plupart des données sont en anglais ou en français, et certaines sont en allemand et/ou des autres langues. Les documents sont faciles à télécharger, et prêts à l'emploi.

L’écran de la base de données n’est pas compatible avec les smartphones.

Titre                                            
du projet
AuteurGroupes ciblesAnnée de publicationLangue DépliantPage des produitsPage d'accueilCompétence

Evaluer par les tâches les langues à fins spécifiques à l’université: un guide, ISBN 978-92-871-7164-1, 2011, 2012. Livre imprimé et en ligne (EN, FR)

Fischer, Johann et al. Décideurs, enseignants en langues, formateurs d’enseignants   2011 EN, FR EN, FR, SV

En anglais

En français

En anglais

En français

Outil valable pour mesurer de manière pertinente les capacités langagières des étudiants

Evaluation des compétences d'écriture et de lecture de jeunes apprenants en relation avec le cadre européen commun de référence pour les langues, 2011. Livre imprimé et en ligne (EN)

Hasselgreen, Angela et al. Enseignants en langues, formateurs d’enseignants 2011 EN EN, FR, SV

En anglais

En français

En anglais

En français

Méthode

QualiTraining - Un guide de formation pour l'assurance de la qualité, 2007. Livre imprimé et en ligne (EN, DE)

Muresan, Laura et al.

Décideurs, Enseignants en langues, Concepteurs de politiques/politiciens au niveau national, régional ou local, Formateurs d’enseignants 

2011 EN, DE DE, EN, SV

En anglais

En français

En anglais

En allemand

Méthode

Le Portfolio européen pour les enseignants en langues en formation, 2011. Livre imprimé et en ligne (EN)

Newby, David et al. Décideurs, Enseignants en langues, étudiants, Concepteurs de politiques/politiciens au niveau national, régional ou local, Formateurs d’enseignants  2011 EN, DE (Project Homepage) DE, EN, SV

En anglais

En français

En anglais

En allemand

Méthode

Relier les examens des langues au Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer (CECR) – Les points essentiels du manuel, 2011, ISBN 978-92-871-7168-9. Livre imprimé et en ligne (EN, FR)

Noijons, José et al. Décideurs, Enseignants en langues, experts de langues, Concepteurs de politiques/politiciens au niveau national, régional ou local, Formateurs d’enseignants  2011 EN, FR EN, FR, SV

En anglais

En français

En anglais

En français

Relier les examens des langues au Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer

Parcours d’évaluation, d’apprentissage et d’enseignement à travers le CECR, 2011, ISBN 978-92-871-7158-0, livre imprimé avec un CD-ROM et en ligne (EN, FR)

Piccardo, Enrica, Berchoud, Marie et al. Chercheurs, Décideurs, Enseignants en langues, Experts en langues, Formateurs d’enseignants 2011 EN, FR

EN, FR, SV

En anglais

En français

En anglais

En français

Le kit envisage une posture réflexive auprès des praticiens

Cadre européen commun de référence pour les langues - Grille d'évaluation niveau pour les enseignants, 2011. Livre imprimé et en ligne (EN)

Tardieu, Claire et al. Enseignants en langues, formateurs d’enseignants 2011 EN, FR EN, FR, SV

En anglais

En français

En anglais

En français

Planification des cours et de leur mise en œuvre du CECR dans l’enseignement, ce pour partager son expérience et ses idées avec d’autres enseignants.

Mobilité pour une éducation plurilingue et interculturelle – Outils pour les enseignants en langues et les formateurs d’enseignants, 2011, version provisoire de la publication (EN, FR)

Egli Cuenat, Mirjam et al. Enseignants en langues, formateurs d’enseignants 2011 EN, FR N.A.

En anglais

En français

En anglais

En français

Un double scénario d'apprentissage pour les enseignants en formation et les apprenants du primaire et du secondaire avec un guide de l'utilisateur afin de permettre un accompagnement pédagogique des expériences de mobilité réelles et virtuelles.

E-VOLLUTION – technologies de pointe mises en réseau dans l'enseignement professionel
Livre imprimé et en ligne (EN)

Fitzpatrick, Anthony et al. Les affaires et le commerce, Enseignants en langues, Experts en langues, Formateurs d’enseignants 2011 EN EN, DE, SV

En anglais

En français

En anglais

En allemand

> des stratégies pour des recherches effectives en ligne,
> la capacité d'évaluer et d'employer les sources d'information en ligne;
> la capacité de créer un contenu multi-modale, comme par example des présentations et des matériaux didactiques,
> la capacité d'utiliser des instruments traditionels, comme courriel et d'aplications web (blogs, wikis, conférences vidéo et des réseaux sociaux pour la coopération effective et à succès dans un contexte VOLL.

Portfolio européen des langues – Guide pour la planification, la mise en œuvre et l’évaluation de projets d’utilisation à l’échelle de l’établissement scolaire, 2011, ISBN 978-92-871-7160-3, livre imprimé et en ligne (EN, FR, SK)

Little, David George et al. Décideurs, Enseignants en langues, Experts en langues, Concepteurs de politiques/politiciens au niveau national, régional ou local, Formateurs d’enseignants   2011 EN, FR, SK EN, FR, SV

En anglais

En français

En anglais

En français

Les études de cas fournissent un grand nombre d'exemples de contraintes et de défis auxquels les enseignants doivent se confronter s'ils désirent utiliser le PEL avec succès.

Utiliser le Portfolio européen des langues, 2011 (EN, FR)

Nezbeda, Margarete et al. Apprenants en langues, Décideurs, Enseignants en langues, Parents, Formateurs d’enseignants 2011 EN, FR EN, FR, SV

En anglais

En français

En anglais

En français

Accès à une Banque de données avec 51 PEL (19 langues) pour télécharger
(banque de données PEL)

Developper des compétences pour enseigner en ligne (DOTS)
2011 (EN, DE)

Stickler, Ursula et al. Enseignants en langues, formateurs d’enseignants  2011 EN, DE DE, EN, SV

En anglais

En français

En anglais

En allemand

Compétences numériques

Plurilinguisme et pluriculturalisme dans l’enseignement d’une matière – Kit de formation, 2012, ISBN 978-92-871-7156-6 Livre imprimé et en ligne (EN, FR)

Bernaus, Mercèdes et al. Décideurs, enseignants en langues, formateurs d’enseignants 2011 EN, FR EN, FR, SV

En anglais

En français

En anglais

En français

Kit de l'formation, EMILE
Cadre européen pour la formation des enseignants à l’EMILE, 2011. Brochure en ligne (EN, FR, DE, SR) Frigols, María Jesús et al.

Chercheurs, Décideurs, Enseignants en langues, Experts en langues, Concepteurs de politiques/politiciens au niveau national, régional ou local

2011 EN, FR, DE, SR EN, DE, SV

En anglais

En français

En anglais

En français

En allemand
Le Modèle EMILE

CLIL-LOTE-START – l´Enseignement de Matières par l´Intégration d´une Langue Étrangère, autre qu'anglais, pour les débutants. Brochure d'information et portal web interactive. Cas d'étude, allemand comme langue étrangère, 2011. Livre imprimé et en ligne (EN, DE)

Haataja, Kim et al. Chercheurs, Décideurs, Enseignants en langues, Experts en langues, Concepteurs de politiques/politiciens au niveau national, régional ou local, Formateurs d’enseignants 2011 EN, DE EN, DE, SV

En anglais

En français

En anglais

En allemand

CLIL avec allemand comme langue étrangère

Enseignement précoce des langues par des contenus disciplinaires – Une approche interculturelle transdisciplinaire et basée sur l’autonomie de l’apprenant, 2011 Dépliant (FR, DE)

Krüger, Renate et al. Des enfants, enseignants en langues, des étudiants, formateurs d’enseignants 2011 DE, FR FR, DE, SV

En français

En allemand

En français

En allemand

Enseignement précoce des langues, l'EMILE avec allemand et français, exemples pratiques
Enseigner une discipline dans une autre langue – Méthodologie et pratiques professionnelles, Centre européen pour les langues vivantes (CELV) (éd.), Frankfurt am Main : Peter Lang Verlag, 2011, ISBN 978-3-631-60803-6 Livre imprimé en vente uniquement, commander le livre auprès des Editions Peter Lang, Dépliant  2011 (FR, DE) Schlemminger, Gérald et al. Chercheurs, Enseignants en langues, Etudiants, Formateurs d’enseignants  2011 DE, FR EN, DE, SV

En français

En allemand

En français

En allemand

EMILE - l´Enseignement de Matières par l´Intégration d´une Langue Étrangère.

Promouvoir plurilinguisme: Une langue majoritaire dans un contexte multilingue, 2011. Livre imprimé et en ligne (EN, DE)

Boeckmann, Klaus-Börge et al. Enseignants en langues, Concepteurs de politiques/politiciens au niveau national, régional ou local, Formateurs d’enseignants  2011 EN, DE EN, DE, SV

En anglais

En français

En anglais

En allemand

• Outilles pour des professeurs d'une langue majoritaire, concentrés de reconnaître, encourager et promouvoir le plurilinguisme.
• Des réflexions sur la mise en œuvre du plurilinguisme dans la classe de langue majoritaire.

Candelier, Michel et al., Le CARAP – Un cadre de référence pour les approches plurielles des langues et des cultures, 2012, ISBN 978-92-871-7172-6, livre Triptyque et livre imprimés et en ligne (EN, FR, IT, AR)  Candelier, Michel et al. Décideurs, enseignants en langues, formateurs d’enseignants 2012 EN, FR, IT, AR EN, FR, DE, SV

En anglais

En français

En danois

En anglais

En français

En allemand

Des approches plurielles des langues et des cultures
Langues régionales/minoritaires dans l’éducation bi-/plurilingue – Langues d’ici, langues d’ailleurs, 2013, ISBN 978-92-871-7152-8, 2013. Livre imprimé et en ligne (FR) Cortier, Claude, Cavalli, Marisa et al. Décideurs, enseignants en langues, formateurs d’enseignants 2013 FR EN, FR, SV

En anglais

En français

En anglais

En français

Des approches plurielles des langues et des cultures
Apprendre les uns des autres. Manuel pour les associations de professeurs de langues, 2011 (EN, FR, DE) Lamb, Terry et al. Décideurs, enseignants en langues, formateurs d’enseignants 2011 EN, FR, DE EN, FR

Projet de publication à discuter 

En anglais

En français

En allemand

• La publication encourage les associations d’enseignants de langues à travailler ensemble pour soutenir les enseignants plus efficacement et pour contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement des langues
• Elle permet aux enseignants de langues du monde entier de partager leurs idées, de s’impliquer dans la recherche et de prendre connaissance du travail de pointe mené au CELV et dans le cadre de ses projets européens.

Valoriser toutes les langues en Europe, 2007 Dépliant, rapport électronique (EN, FR, HU) McPake, Joanna / Tinsley, Teresa et al. Décideurs, enseignants en langues, formateurs d’enseignants 2007 EN, FR, HU N. A.

En anglais

En français

En anglais

En français

Des approches plurielles des langues et des cultures
Promouvoir la diversité linguistique et le développement à l'échelle des établissements scolaires, 2007, ISBN 978-92-871-6212-0 Livre imprimé avec un CD-ROM et en ligne (EN, FR) Camilleri Grima, Antoinette (ed.) Décideurs, enseignants en langues, formateurs d’enseignants 2007 EN, FR N. A.

En anglais

En français

En anglais

En français

Document de réflexion
Alphabétisation et diversité linguistique dans une perspective globale: échange interculturel avec des pays africains, 2007, ISBN 978-92-871-6140-6 Livre imprimé et en ligne (EN, FR) Alexander, Neville et al. Décideurs, enseignants en langues, formateurs d’enseignants 2007 EN, FR  N. A.

En anglais

En français

N. A. La promotion des langues non dominantes ayant un statut inférieur dans l'éducation

Lignes directrices européennes concernant le curriculum des programmes d'accès à l'éducation
supérieure pour les apprenants adultes sous-représentés, 2006. Dépliant incluant CD-ROM (EN, DE)

Foster, Roland / Kernegger, Grete et al. Décideurs, enseignants en langues, formateurs d’enseignants 2006 EN, DE EN, DE

En anglais

En français

En anglais

En allemand

Compétence communicative interculturelle
Développer et évaluer la compétence en communication interculturelle. Un guide à l'usage des enseignants de langues et des formateurs d'enseignants, 2007, ISBN 978-92-871-6224-3 Livre imprimé avec un CD-ROM et en ligne (EN, FR) Lázár, Ildikó / Huber-Kriegler, Martina / Lussier, Denise / Matei, Gabriela S. / Peck, Christiane (eds.) Décideurs, enseignants en langues, formateurs d’enseignants 2007 EN, FR EN, FR

En anglais

En français

En anglais

En français

Compétence communicative interculturelle
La dimension plurilingue et pluriculturelle dans la formation des enseignants de langues: kit de formation, 2007, ISBN 978-92-871-6230-4 Livre imprimé avec un CD-ROM et en ligne (EN, FR) Bernaus, Mercè / Andrade, Ana Isabel / Kervran, Martine / Murkowska, Anna / Trujillo Sáez, Fernando Enseignants en langues 2007 EN, FR N. A.

En anglais

En français

En anglais

En français

La dimension plurilingue et pluriculturelle dans la formation des enseignants de langues
ICOPROMO Compétence interculturelle pour le développement de la mobilité professionnelle, 2007, ISBN 978-92-871-6142-0 Livre imprimé avec un CD-ROM et en ligne (EN, FR) Glaser, Evelyne, Manuela Guilherme, María del Carmen Méndez García, Terry Mughan Enseignants en langues 2007 EN, FR N. A.

En anglais

En français

En anglais

En français

Compétence interculturelle pour le développement de la mobilité professionnelle
Se connaître mieux pour mieux se comprendre, 2007, ISBN 978-92-871-6144-4  Pochette avec CD-ROM (EN) Bedyńska, Magdalena / Darabos, Zsuzsa / Gillet, Geneviève / Kerschbaumer, Markus / Politi, Irene / Zahradníková, Jirina (eds.) Enseignants en langues 2007 EN EN, FR

En anglais

En français

En anglais

En français

Compétence communicative interculturelle
CoCoCop - Cohérence des  principes, cohésion des compétences: explorer des théories et concevoir des matériels pour la formation de l'enseignant, 2006. Livre en ligne (EN) Fenner, Anne-Brit / Newby, David (eds.) Enseignants en langues 2006 EN N. A.

En anglais

En français

En anglais

En français

En allemand

Compétence communicative interculturelle
QualiTraining - Un guide de formation pour l'assurance de la qualité, 2007. Livre imprimé et en ligne (EN, DE) Muresan, Laura / Heyworth, Frank / Mateva, Galya / Rose, Mary (eds.) Décideurs, Enseignants en langues, Experts en langues, Concepteurs de politiques/politiciens au niveau national, régional ou local, Formateurs d’enseignants 2007 EN, DE DE, EN, SV

En anglais

En français

En anglais

En français

En allemand

Guide de formation pour l'assurance de qualité dans l'enseignement des langues
Portfolio européen pour les enseignants en langues en formation: cadre de réflexion pour la formation des enseignants en langues, 2007, ISBN 978-92-871-6206-9 Livre imprimé et en ligne (EN, FR, DE, HU, ES, PL, IT, LT, EL, HR, RU, AR, JA) Newby, David / Allan, Rebecca / Fenner, Anne-Brit / Jones, Barry / Komorowska, Hanna / Soghikyan, Kristine (eds.) Enseignants en langues 2008 EN, FR, DE, HU, ES, PL, IT, LT, EL, HR, RU, AR, JA N. A.

En anglais

En français

En anglais

En français

Accès à une Banque de données avec 18 PEL (14 langues) pour télécharger
CARAP: A travers les Langues et les Cultures. Cadre de Référence pour les Approches Plurielles des Langues et des Cultures, juillet 2007 Rapport en ligne (EN, FR, DE, HU) Candelier, Michel et al. Experts en langues et Formateurs d’enseignants  2007 EN, FR, DE, HU  EN, FR

En anglais

En français

En anglais

En français

Des approches plurielles des langues et des cultures

Préparer les enseignants à l'utilisation du Portfolio européen des langues – Arguments, matériels et ressources, 2007, ISBN 978-92-871-6272-4 Livre imprimé et en ligne (EN, FR)

Little, David / Hodel, Hans-Peter / Kohonen, Viljo / Meijer, Dick / Perclová, Radka Formateurs d’enseignants 2007 EN, FR N. A.

En anglais

En français

En anglais

En français

Préparer les enseignants à l'utilisation du Portfolio européen des langues – Arguments, matériels et ressources
impel - Soutien à la mise en œuvre du PEL, 2007, dépliant (EN, FR) Bosshard, Hans Ulrich (coord.) Enseignants en langues 2007 EN EN, FR

En anglais

En français

En anglais

En français

Accès à une Banque de données avec 51 PEL (19 langues) pour télécharger
(banque de données PEL)

Guide pratique du formateur (Kit TrainEd), 2007, ISBN 978-92-871-6138-3 Livre imprimé avec CD-ROM et en ligne (EN, FR, HU) Matei, Gabriela S. / Bernaus, Mercedes / Heyworth, Frank / Pohl, Uwe / Wright, Tony Formateurs d’enseignants 2007 EN, FR, HU N. A.

En anglais

IEn français

En anglais

IEn français

Guide pour les formateurs d’enseignants
GroupLead – Animation de groupe dans la formation des enseignants en langues, dépliant avec CD-ROM (EN, FR) Szesztay, Margit / Bolitho, Rod / Einhorn, Meg Enseignants en langues 2007 EN EN, FR

En anglais

En français

En anglais

En français

Animation de groupe dans la formation des enseignants en langues
Blogs dans l’enseignement des langues vivantes, 2007, ISBN 978-92-871-6275-5 Livre imprimé avec un CD-ROM et en ligne (EN, FR) Camilleri, Mario / Ford, Peter / Leja, Helena / Sollars, Valerie Enseignants en langues 2007 EN, FR EN, FR

En anglais

En français

En anglais

En français

Blogs dans l’enseignement des langues vivantes
Le livre TeMoLaYoLe – Formation des enseignants en langues vivantes pour jeunes apprenants, 2007. Livre imprimé et en ligne (EN, HU) Nikolov, Marianne / Mihaljević Djigunović, Jelena / Mattheoudakis, Marina / Lundberg, Gun / Flanagan, Tanya (eds.) Chercheurs, Enseignants en langues, Formateurs d’enseignants  2007 EN, HU N. A.

En anglais

En français

En anglais

En français

Enseignement précoce - enseignants, curricula et matériaux 
La matrice EMILE: Un outil de sensibilisation des enseignants par le biais d'Internet – Obtenir de bonnes pratiques dans l'enseignement d’une matière par l'intégration d’une langue étrangère/éducation bilingue, 2007 dépliant avec des liens (EN, FR) Marsh, David (ed.) Enseignants en langues 2007 EN EN, FR

En anglais

En français

En anglais

En français

Comment travailler avec la Matrice EMILE

Etudes de cas linguistiques - Développement de modules de formation pour enseignants pour l'utilisation d'études de cas dans l'enseignement des langues au niveau secondaire et universitaire
Livre imprimé et en ligne (EN)

Fischer, Johann (ed.) Formateurs d’enseignants 2008 EN, FR N. A.

En anglais

En français

En anglais

En français

Etudes pratiques de cas linguistiques pour les formateurs d’enseignants, qui enseignent au niveau secondaire et universitaire
QuêtesLangues: Apprendre des langues étrangères dans une manière attractive, fonctionnelle et effective, 2007. Dépliant (EN, DE) Koenraad, Ton (ed.) Enseignants en langues 2007 EN EN, DE

En anglais

En français

En anglais

En français

En allemand

Apprendre WebQuest, qui est une activité d'investigation dans laquelle une partie ou la totalité de l'information traitée par les apprenants vient des ressources sur l'Internet

Défis et ouvertures dans l'éducation aux langues: les contributions du Centre européen pour les langues vivantes 2000-2003, 2003, ISBN 92-871-5275-6. Livre en ligne (EN, FR)
(stock épuisé, uniquement disponible en ligne)

Heyworth, Frank Décideurs, enseignants en langues, formateurs d’enseignants  2003 EN, FR N. A.

En anglais

En français

N. A. N.A.
Collections thématiques: Présentation et évaluation des travaux menés par le CELV de 1995 à 1999. 2004, ISBN 978-92-871-5271-3 Livre imprimé et en ligne (EN, FR) Newby, David Enseignants en langues, formateurs d’enseignants  2003 EN, FR N. A.

En anglais

En français

N. A. N.A.
L’apprentissage et l’enseignement des langues dans le contexte des villes jumelées, 2003, ISBN 978-92-871-5210-1. Livre imprimé et en ligne (FR, EN) Dalgalian, Gilbert Décideurs, enseignants en langues 2004 EN, FR N. A.

En anglais

En français

N. A. Des idées pour mettre en place l’enseignement des langues dans le contexte des villes jumelées
L’organisation de l’enseignement des langues dans les petits Etats, 2003, ISBN 978-92-871-5124-7. Livre imprimé et en ligne (EN, FR) Junyent Montagne, Francesca Décideurs, formateurs d’enseignants 2003 EN, FR N. A.

En anglais

En français

N. A. Des approches plurielles des langues et des cultures
La langue du voisin en région frontalière, 2003, ISBN 978-92-871-5442-2. Pochette (EN, FR) (stock épuisé, uniquement disponible en ligne) Halink, Ruud, Albert Raasch, Gabriele Schmitz-Schwamborn, Ulrike Schwarz Décideurs, enseignants en langues, formateurs d’enseignants  2003 EN, FR EN, FR

En anglais

En français

N. A. Apprendre des langues en région frontalière
L’organisation de l'innovation dans l'enseignement des langues: études de cas, 2003, ISBN 978-92-871-5164-3. Livre en ligne (EN, FR)  (stock épuisé, uniquement disponible en ligne) Heyworth, Frank Enseignants en langues, formateurs d’enseignants 2003 EN, FR N. A.

En anglais

En français

N. A. Etudes de cas: l'innovation dans l'enseignement des langues 

Le concept de plurilinguisme : apprentissage d’une langue tertiaire – L’allemand après l’anglais, 2004, ISBN 978-92-871-5143-8 Livre en ligne (EN, FR, DE)
(stock épuisé, uniquement disponible en ligne)

Hufeisen, Britta and Neuner, Gerhard Enseignants en langues, formateurs d’enseignants 2004 EN, FR, DE N. A.

En anglais

En français

N. A. Des stratégies pour l'apprentissage d’une langue tertiaire
Partenaires du projet CRL, Manuel des centres de ressources de langues: lignes directrices pour la mise en place, la gestion et le développement de centres de ressources de langues (CRL), Athènes: Kastaniotis Editions, 2003, ISBN 960-03-3526-5. Livre en ligne (EN) Partenaires du projet CRL Enseignants en langues, formateurs d’enseignants 2003 EN N. A. En anglais N. A. Lignes directrices pour la mise en place, la gestion et le développement de centres de ressources de langues (CRL)

Aspects de l’alphabétisation multilingue, Conseil de l’Europe / Centre européen pour les langues vivantes, 2004, ISBN 978-92-871-5091-2 Livre  en ligne (EN, FR)

Sollars, Valérie Enseignants en langues, formateurs d’enseignants 2002 EN, FR N. A.

En anglais

En français

N. A. Etudes de cas: Aspects de l’alphabétisation multilingue

Comme c’est bizarre! L’utilisation d’anecdotes dans le développement de la compétence interculturelle, 2002, ISBN 978-92-871-5033-2 Livre imprimé et en ligne (EN / FR)
(stock épuisé, uniquement disponible en ligne)

Camilleri Grima, Antoinette Apprenants en langues, enseignants en langues 2002 EN, FR N. A.

En anglais

En français

N. A. L’utilisation d’anecdotes dans le développement de la compétence interculturelle

Janua Linguarum - La porte des langues – L'introduction de l'éveil aux langues dans le curriculum, 2003, ISBN 978-92-871-5264-0 Livre en ligne (EN, FR)
(stock épuisé, uniquement disponible en ligne)

Candelier, Michel, Janua Linguarum Enseignants en langues, formateurs d’enseignants 2004 EN, FR N. A.

En anglais

En français

En anglais

En français

Des approches plurielles des langues et des cultures

Sensibilisation aux cultures et aux langues dans l’apprentissage des langues vivantes sur la base de l’interaction dialogique avec des textes, 2002, ISBN 978-92-871-5010-9 Livre en ligne (EN, FR)
(stock épuisé, uniquement disponible en ligne)

Fenner, Anne-Brit Chercheurs, formateurs d’enseignants 2001 EN, FR N. A.

En anglais

En français

N. A. N.A.
ODYSSEUS – la deuxième langue sur le lieu de travail: Les besoins linguistiques pour les travailleurs migrants: l’organisation de l’apprentissage des langues à des fins professionnelles, 2004, ISBN 978-92-871-5267-1 Livre en ligne (EN, FR) Grünhage-Monetti, Matilde, Elwine Halewijn and Chris Holland Enseignants en langues, formateurs d’enseignants  2003 EN, FR N. A.

En anglais

En français

N. A. L’apprentissage des langues à des fins professionnelles pour les travailleurs migrants

Miroirs et fenêtres – Manuel de communication interculturelle, 2005, ISBN 978-92-871-5914-4 Livre imprimé et en ligne (EN, FR, DE)
(stock épuisé, uniquement disponible en ligne)

Huber-Kriegler, Martina; Lázár Ildikó, Strange John Apprenants en langues, enseignants en langues, formateurs d’enseignants 2003 EN, FR, DE N. A.

En anglais

En français

N. A. Les connaissances, compétences et attitudes sous-tendant une communication interculturelle réussie
Intégrer la compétence communicative interculturelle dans la formation des enseignants de langues, 2005, ISBN 978-92-871-5195-7 Livre imprimé et en ligne (EN, FR) Lázár, Ildikó Enseignants en langues, formateurs d’enseignants 2003 EN, FR N. A.

En anglais

En français

N. A. La compétence communicative interculturelle dans la formation des enseignants de langues

Médiation entre théorie et pratique dans le contexte de différentes cultures d'apprentissage et des langues, 2003, 2005.
Livre imprimé et en ligne (EN, DE)

Newby, David Décideurs, formateurs d’enseignants  2003 EN, DE N. A.

En anglais

En français

N. A. N.A.

Médiation culturelle et didactique des langues, 2003, ISBN 978-92-871-5260-2
Livre en ligne (EN, FR)
(stock épuisé, uniquement disponible en ligne)

Zarate, Geneviève Enseignants en langues, experts en langues, formateurs d’enseignants  2004 EN, FR N. A.

En anglais

En français

N. A. N.A.
Les technologies de l’information et de la communication et les jeunes apprenants de langues, 2005, ISBN 978-92-871-5126-1. Livre en ligne et imprimé avec un CD-ROM (EN, FR) Camilleri, Mario, Valerie Sollars Enseignants en langues, formateurs d’enseignants 2003 EN, FR N. A.

En anglais

En français

N. A. Enseignement de langues pour des jeunes (8-10 ans) utilisant l'Internet
Les technologies de l’information et de la communication dans l’apprentissage des langues à des fins professionnelles, 2003, ISBN 978-92-871-5268-8. Livre en ligne (EN)   Fitzpatrick, Anthony Enseignants en langues, formateurs d’enseignants  2003 EN N. A.

En anglais

En français

En anglais

En allemand

Les technologies de l’information et de la communication dans l’apprentissage des langues à des fins professionnelles

L'utilisation pédagogique des TIC dans la formation des enseignants et l'apprentissage des langues à distance – Ouvertures, défis et perspectives, 2003.
Projet en ligne (EN, FR)

Goodfellow, Daphne Formateurs d’enseignants 2003 EN, FR N. A. N. A.

En anglais

En français

L'utilisation pédagogique des TIC dans la formation des enseignants et l'apprentissage des langues à distance

Alphabétisation à l’outil Internet, 2003, ISBN 978-92-871-5269-5. Projet en ligne (EN, FR)

Moro, Bernard Enseignants en langues, formateurs d’enseignants  2003 EN, FR N. A. N. A.

En anglais

En français

l'Internet comme outil pédagogique

Méthodologie et organisation de séminaires, d’ateliers et de conférences, 2002, ISBN 978-92-871-4945-9 Livre en ligne (EN, FR)
(stock épuisé, uniquement disponible en ligne)

Drougas, Alex and Gerard Westhoff Décideurs, enseignants en langues, formateurs d’enseignants  2002 EN, FR N. A.

En anglais

En français

N. A. Méthodologie et organisation de séminaires, d’ateliers et de conférences

Guide de gestion de projets, ISBN 978-92-871-4963-3, 2002. Livre en ligne (EN, FR)
(stock épuisé, uniquement disponible en ligne)

Heyworth, Frank Formateurs d’enseignants  2002 EN, FR N. A.

En anglais

En français

N. A. Guide de gestion de projets
Introduction au contexte européen actuel de l’enseignement des langues. Série de rapports, Recherche et Développement du CELV, 2003. Rapport électronique (EN, FR) Boldizsár, Gábor Chercheurs, enseignants en langues  2003 EN, FR N. A.

En anglais

En français

N. A. N. A.
Face à l’avenir: les enseignants de langues à travers l’Europe, 2003, ISBN 978-92-871-5262-6. Livre en ligne (EN, FR) (stock épuisé, uniquement disponible en ligne) Heyworth, Frank Enseignants en langues, formateurs d’enseignants  2003 EN, FR N. A.

En anglais

En français

N. A. N. A.
Le statut des enseignants de langues, 2004, ISBN 978-92-871-5226-8. Livre imprimé et en ligne (EN, FR) Rádai, Péter Enseignants en langues, formateurs d’enseignants  2003 EN, FR N. A.

En anglais

En français

N. A. N. A.
Aider les apprenants à apprendre: à la recherche de stratégies d’enseignement et d’apprentissage dans les classes de langues en Europe, 2002, ISBN 978-92-871-5022-6. Livre en ligne (EN, FR) (stock épuisé, uniquement disponible en ligne) Harris, Vee Enseignants en langues, experts en langues, formateurs d’enseignants  2001,2002 EN, FR N. A.

En anglais

En français

N. A. Stratégies d’enseignement et d’apprentissage dans les classes de langues
Bergen, projet ‘Can Do’, 2003. Livre imprimé avec un CD-ROM et en ligne, compatible avec PEL (EN) Hasselgreen, Angela Chercheurs, enseignants en langues, formateurs d’enseignants 2003 EN N. A.

En anglais

En français

En anglais Utilisation du PEL (EN)

Identité sociale et dimension européenne: la compétence interculturelle par l’apprentissage des langues vivantes, Conseil de l’Europe / Centre européen pour les langues vivantes and Division des langues vivantes, 2000, ISBN 978-92-871-4419-5. Livre en ligne (EN, FR) (stock épuisé, uniquement disponible en ligne)

Byram, Michael and Manuel Tost Planet Enseignants en langues, formateurs d’enseignants 2000 EN, FR N. A.

En anglais

En français

N. A. la compétence interculturelle par l’apprentissage des langues vivantes

Introduction de l'autonomie de l'apprenant dans la formation des enseignants, 2002, ISBN 978-92-871-4982-4. Livre en ligne (EN, FR) (stock épuisé, uniquement disponible en ligne)

Camilleri, Antoinette Enseignants en langues, formateurs d’enseignants  1999 EN, FR N. A.

En anglais

En français

N. A. S'adapter au nouveau rôle d'enseignant  
Autonomie de l’apprenant – La perspective de l’enseignant, 2002, ISBN 978-92-871-4986-2. Livre en ligne (EN, FR) (stock épuisé, uniquement disponible en ligne) Camilleri, George Décideurs, formateurs d’enseignants  1999 EN, FR N. A.

En anglais

En français

N. A. N. A.
Réflexion sur la conception de supports dans les manuels en Europe: la mise en œuvre des principes d'authenticité, d'autonomie de l'apprenant et de sensibilisation à la culture, 2002.  ISBN 978-92-871-5071-4, Livre en ligne  (EN, FR) Fenner, Anne-Brit and David Newby Enseignants en langues, formateurs d’enseignants  2000 EN, FR N. A.

En anglais

En français

N. A. N. A.
Les langues à travers le curriculum: travail en réseau et élaboration de supports pédagogiques dans un contexte international, 2002. ISBN 978-92-871-5083-7. Livre en ligne  (EN, FR) (stock épuisé, uniquement disponible en ligne) Kolodziejska, Ewa and Stuart Simpson Enseignants en langues, formateurs d’enseignants, des enfants 10-12 ans  2000 EN, FR N. A.

En anglais

En français

N. A. Pratiquer l'EMILE
Une apprentissage précoce: les jeunes apprenants et les langues vivantes en Europe et ailleurs, 2002, ISBN 978-92-871-5110-0. Livre en ligne  (EN, FR) (stock épuisé, uniquement disponible en ligne) Nikolov, Marianne and Helena Curtain Chercheurs, enseignants en langues  2000 EN, FR N. A.

En anglais

En français

N. A. N. A.

Deutsch

 

Willkommen in der Datenbank

Sie können nun in den Materialien der zahlreichen Projekte aus allen ECML-Projektperioden recherchieren. Ihre Suchanfrage können Sie auf Dänisch, Englisch, Französisch und Deutsch stellen. Die Suchfunktion entspricht der bei Google und ist intelligent.

Der Großteil der Materialien liegt auf Englisch und Französisch vor, einige Materialien auf Deutsch. Alle Materialien können für die weitere Benutzung leicht heruntergeladen werden.

Die Benutzeroberfläche der Datenbank ist nicht kompatibel für Smartphones.

 

Projekttitel                               VerfasserZielgruppenErscheinungs-
jahr
SprachePro-
spekt
Produkt-
seite
Projekt-
seite
Kompetenz

Richtlinien für die aufgabenorientierte Hochschulsprachprüfung, 2011, 2012. Gedruckte und online-Buchausgabe (EN, FR)

Fischer, Johann et al. Entscheidungsträger, Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2011 EN, FR EN, FR, SV

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Französisch

Instrument zur sinnvollen Messung von Sprachfertigkeit der Schüler

Evaluierung der Lese- und Schreibfähigkeit der jungen Lernenden des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen, 2011. Gedruckte und online-Buchausgabe (EN)

Hasselgreen, Angela et al. Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder  2011 EN EN, FR, SV

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Französisch

Methode

QualiTraining – Leitfaden für die Qualitätssicherung im Sprachunterricht, 2007, ISBN 978-92-871-6284-7, Gedruckte und online-Buchausgabe mit CD-ROM (EN, DE)

Muresan, Laura et al.

Entscheidungsträger, Sprachlehrer, Politsche Entscheidungsträger/ Politiker auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene

2011 EN, DE DE, EN, SV

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Deutsch

Methode

Das Europäische Portfolio für
Sprachlehrende in Ausbildung (Das EPOSA in der Praxis), 2011. Gedruckte und online-Buchausgabe (EN)

Newby, David et al. Entscheidungsträger, Sprachlehrer, Studierenden, Politsche Entscheidungsträger/ Politiker auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene, Sprachlehrerausbilder 2011 EN, DE (Project Homepage) DE, EN, SV

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Deutsch

Methode

Die Verknüpfung von Sprachprüfungen mit dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, Lehren, Evaluieren (GeR) Hauptpunkte aus der Anleitung, 2011. Gedruckte und online-Buchausgabe (EN, FR)

Noijons, José et al. Entscheidungsträger, Sprachlehrer, Sprachexperten, Politsche Entscheidungsträger/ Politiker auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene, Sprachlehrerausbilder 2011 EN, FR EN, FR, SV

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Französisch

Die Sprachprüfungen auf den Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen abzustimmen. 

Evaluierungs-, Lern- und Lehrverfahren im GeR, 2011. Gedruckte und online-Buchausgabe (EN, FR) mit CD-ROM.

Piccardo, Enrica, Berchoud, Marie et al. Forscher, Entscheidungsträger, Sprachlehrer, Sprachexperten, Sprachlehrerausbilder 2011 EN, FR

EN, FR, SV

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Französisch

Das Paket fördert die reflexive Haltung der Anwender

Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen - Einstufungsschema für Lehrende 2011. Gedruckte und online-Buchausgabe (EN)

Tardieu, Claire et al. Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2011 EN, FR EN, FR, SV

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Französisch

Zurechtlegung des Unterrichts in Hinblick auf die GeR-Stufen und das Teilen der Unterrichtsvorbereitung im Unterrichtsteam 

Mobilität für eine mehrsprachige und interkulturelle Bildung - Instrumente für Sprachlehrer und Sprachlehrerausbilder, 2011. Vorläufige online-Fassung der Publikation (EN, FR)

Egli Cuenat, Mirjam et al. Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2011 EN, FR N.A.

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Französisch

Ein dobbeltes Lern-Szenario für angehende Lehrer und Schüler in der Grund- und Mittelstufe, einschließlich einer Anleitung für die (reale und virtuelle) pädagogische Begleitung. 

E-VOLLUTION – Vernetzte Technologie von morgen im berufsbezogenen Sprachunterricht, 2011, ISBN 978-92-871-7176-4, Gedruckte und online-Buchausgabe (EN)

Fitzpatrick, Anthony et al. Wirtschaft und Handel, Sprachlehrer, Sprachexperten, Sprachlehrerausbilder 2011 EN EN, DE, SV

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Deutsch

> Strategien für effektive Online-Recherche und für die Bewertung von Online-Informationsquellen;
> die Fähigkeit multimodale Inhalte, wie Präsentationen und Lernmaterialien, zu erstellen
> die Fähigkeit sowohl traditionelle Medien wie E-Mail als auch Web 2.0 Applikationen wie Blogs, Wikis, Videokonferenzen und soziale Netzwerke für effiziente Zusammenarbeit in VOLL Kontexten einzusetzen

Das Europäische Sprachenportfolio - Anleitung für die Planung, Implementierung und Evaluierung interdisziplinärer Projekte.
Gedruckte und online-Buchausgabe (EN, FR, SK)

Little, David George et al. Entscheidungsträger, Sprachlehrer, Sprachexperten, Politsche Entscheidungsträger/ Politiker auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene, Sprachlehrerausbilder 2011 EN, FR, SK EN, FR, SV

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Französisch

Die Fallstudien bieten eine große Anzahl von Beispielen von Einschränkungen und Herausforderungen mit denen die Lehrer zurechtkommen sollen, wenn sie das ESP erfolgreich benutzen wollen.

Praktische Anwendung des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen 2011 (EN, FR)

Nezbeda, Margarete et al. Sprachlerner, Entscheidungsträger, Sprachlehrer, Eltern, Sprachlehrerausbilder 2011 EN, FR EN, FR, SV

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Französisch

Zugang zur Datenbank mit 51 ESP (19 Sprachen) zum Herunterladen (ESP Datenbank)

(Weiter)Entwicklung von Online-Lehrkompetenzen – Schritt-für-Schritt-Training für Sprachlehrende, 2011 (EN, DE)

Stickler, Ursula et al. Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2011 EN, DE DE, EN, SV

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Deutsch

Digitale Kompetenzen

Mehrsprachigkeit und Multikulturalität im Einzelfachunterricht - Trainingspaket
2011. Gedruckte und online Buchausgabe (EN, FR)

Bernaus, Mercèdes et al. Entscheidungsträger, Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2011 EN, FR EN, FR, SV

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Französisch

Trainingspaket, CLIL
Europäisches Rahmenprogramm für die Ausbildung von CLIL-Lehrkräften, 2011 Gedruckte und online-Broschüre (EN, FR, DE, SR) Frigols, María Jesús et al. Forscher, Entscheidungsträger, Sprachlehrer, Sprachexperten, Politsche Entscheidungsträger/ Politiker auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene 2011 EN, FR, DE, SR EN, DE, SV

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Deutsch
Das CLIL Modell

CLIL-LOTE-START – Integriertes Sprachen- und Fachlernen in anderen Sprachen als Englisch – Für Einsteiger: Informationsbroschüre und interaktives Webportal mit Fachbeispiel Deutsch als Fremdsprache, 2011 Gedruckte und online-Broschüre (EN, DE)

Haataja, Kim et al. Forscher, Entscheidungsträger, Sprachlehrer, Sprachexperten, Politsche Entscheidungsträger/ Politiker auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene, Sprachlehrerausbilder 2011 EN, DE EN, DE, SV

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Deutsch

CLIL mit Deutsch als Fremdsprache

Inhaltsorientiertes frühes Fremdsprachenlernen – Ein interkultureller, fächerübergreifender und lernerorientierter Ansatz, 2011.  Prospekt (FR, DE)

Krüger, Renate et al. Kinder, Sprachlehrer, Studierenden, Sprachlehrerausbilder 2011 DE, FR FR, DE, SV

Auf Französisch

Auf Deutsch

Auf Französisch

Auf Deutsch

Inhaltsorientiertes frühes Fremdsprachenlernen auf Deutsch und Französisch, praktische Beispiele 
Integriertes Sprach- und Fachlernen in anderen Sprachen als Englisch – Modelle für Fortgeschrittene: Ein Handbuch zur Konzeption und Entwicklung eines zweisprachigen Unterrichts Buch geplant (Peter Lang Verlag, 2011, ISBN 978-3-631-60803-6) Prospekt 2011 (FR, DE) Schlemminger, Gérald et al. Forscher, Sprachlehrer, Studierenden, Sprachlehrerausbilder 2011 DE, FR EN, DE, SV

Auf Französisch

Auf Deutsch

Auf Französisch

Auf Deutsch

Der Bildungsansatz des integrierten Sprachen- und Fachlernens

Mehrsprachigkeit fördern – Die Mehrheitssprache im vielsprachigen Umfeld, 2011, ISBN 978-92-871-7171-9 Gedruckte und online-Buchausgabe (EN, DE)

Boeckmann, Klaus-Börge et al. Sprachlehrer, Politsche Entscheidungsträger/ Politiker auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene, Sprachlehrerausbilder 2011 EN, DE EN, DE, SV

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Deutsch

Instrumente für Lehrer einer Hauptsprache, die darauf ausgerichtet sind, Mehrsprachigkeit anzuerkennen, zu unterstützen und zu fördern. Betrachtungen über das Umsetzen von Mehrsprachigkeit im Hauptsprachenunterrichtsraum.

CARAP – REPA – Ein Referenzrahmen für pluralistische Ansätze für Sprachen und Kulturen. Gedrucktes und -online-Buch geplant, provisorische Version auf der Projekt-Webseite (EN, FR, IT, AR) Candelier, Michel et al. Entscheidungsträger, Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2012 EN, FR, IT, AR EN, FR, DE, SV

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Dänisch

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Deutsch

Ein Referenzrahmen für pluralistische Ansätze für Sprachen und Kulturen
Regionalen und Minderheitensprachen im zwei- oder vielsprachigen/mehrsprachigen Unterricht, 2013. Gedruckte und online-Buchausgabe (FR) Cortier, Claude, Cavalli, Marisa et al. Entscheidungsträger, Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2013 FR EN, FR, SV

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Französisch

Ein Referenzrahmen für pluralistische Ansätze für Sprachen und Kulturen
Voneinander lernen. Ein Handbuch für Sprachlehrerverbände, 2011 (EN, FR, DE) Lamb, Terry et al. Entscheidungsträger, Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2011 EN, FR, DE EN, FR

Vorläufige Fassung der Publikation zur Diskussion

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Deutsch

• Förderung der Zusammenarbeit und Vernetzung von Sprachlehrerverbänden, um Schüler in ihrer praktischen Arbeit zu unterstützen und zur Verbesserung des Sprachenunterrichts;
• Anregung zum Erfahrungsaustausch von Sprachenschülern weltweit für gemeinsame Forschungsaktivitäten und zur Einbindung in das Informationsnetzwerk des EFSZ und seiner europäischen Projekte.

Wertschätzung aller europäischen Sprachen
,2007. Prospekt und online-Buchausgabe (EN, FR, HU)

McPake, Joanna / Tinsley, Teresa et al. Entscheidungsträger, Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2007 EN, FR, HU N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Französisch

Ein Referenzrahmen für pluralistische Ansätze für Sprachen und Kulturen

Förderung der Sprachenvielfalt und der Entwicklung der Schule im Ganzen
Gedruckte og online-Buchausgabe mit CD-ROM (EN, FR)

Camilleri Grima, Antoinette (ed.) Entscheidungsträger, Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2007 EN, FR N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Französisch

Arbeitsblatt

Lese- und Schreibfertigkeit und linguistische Vielfalt in einer globalen Perspektive: ein interkultureller Austausch mit afrikanischen Ländern
Gedruckte og online Ausgabe (EN, FR)

Alexander, Neville et al. Entscheidungsträger, Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2007 EN, FR  N. A.

Auf Englisch

IAuf Französisch

N. A. Förderung von Nicht-Hauptsprachen mit niedrigem Ausbildungsstatus
Europäische Leitlinien für studienvorbereitende Einrichtungen, 2006, ISBN 978-92-871-5994-7 Prospekt und CD-ROM (EN, DE) Foster, Roland / Kernegger, Grete et al. Entscheidungsträger, Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2006 EN, DE EN, DE

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Deutsch

Interkulturelle kommunikative Fähigkeiten

Interkulturelle kommunikative Fähigkeiten entwickeln und evaluieren. Eine Anleitung für Sprachlehrer und Sprachlehrerausbilder
Gedruckte og online-Buchausgabe mit CD-ROM (EN, FR)

Lázár, Ildikó / Huber-Kriegler, Martina / Lussier, Denise / Matei, Gabriela S. / Peck, Christiane (eds.) Entscheidungsträger, Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2007 EN, FR EN, FR

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Französisch

Interkulturelle kommunikative Fähigkeiten

Mehrsprachiges und multikulturelles Bewusstsein in der Sprachlehrerausbildung
Gedruckte og online-Buchausgabe mit CD-ROM (EN, FR)

Bernaus, Mercè / Andrade, Ana Isabel / Kervran, Martine / Murkowska, Anna / Trujillo Sáez, Fernando Sprachlehrer 2007 EN, FR N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Französisch

Mehrsprachiges und multikulturelles Bewusstsein in der Sprachlehrerausbildung 

Interkulturelle Fähigkeit für die soziale Mobilitätsentwicklung
Gedruckte og online-Buchausgabe mit CD-ROM (EN, FR)

Glaser, Evelyne, Manuela Guilherme, María del Carmen Méndez García, Terry Mughan Sprachlehrer 2007 EN, FR N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Französisch

Interkulturelle Fähigkeit für die soziale Mobilitätsentwicklung

Einander besser kennenlernen, damit einander besser zu verstehen, 2007.
Prospekt mit CD-ROM (EN)

Bedyńska, Magdalena / Darabos, Zsuzsa / Gillet, Geneviève / Kerschbaumer, Markus / Politi, Irene / Zahradníková, Jirina (eds.) Sprachlehrer 2007 EN EN, FR

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Französisch

Interkulturelle kommunikative Fähigkeiten

Zusammenhang der Prinzipien, Zusammengehörigkeit der Fähigkeiten: Erkundung von Theorien und Entwicklung von Materialien für die Sprachlehrerausbildung, 2006.
Online-Buchausgabe (EN)

Fenner, Anne-Brit / Newby, David (eds.) Sprachlehrer 2006 EN N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Deutsch

Interkulturelle kommunikative Fähigkeiten
QualiTraining – Leitfaden für die Qualitätssicherung im Sprachunterricht, ISBN 978-92-871-6284-7, 2007. Gedruckte og online-Buchausgabe mit CD-ROM (EN, DE) Muresan, Laura / Heyworth, Frank / Mateva, Galya / Rose, Mary (eds.) Entscheidungsträger, Sprachlehrer, Sprachexperten, Politsche Entscheidungsträger/ Politiker auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene, Sprachlehrerausbilder 2007 EN, DE DE, EN, SV

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Deutsch

Leitfaden für die Qualitätssicherung im Sprachunterricht
Europäisches Portfolio für Sprachlehrende in Ausbildung: Ein Instrument für die Reflexion in der SprachlehrerInnenbildung, 2008, ISBN 978-92-871-6441-4 Gedruckte und Online-Buchausgabe (EN, FR, DE, HU, ES, PL, IT, LT, EL, HR, RU, AR, JA) Newby, David / Allan, Rebecca / Fenner, Anne-Brit / Jones, Barry / Komorowska, Hanna / Soghikyan, Kristine (eds.) Sprachlehrer 2008 EN, FR, DE, HU, ES, PL, IT, LT, EL, HR, RU, AR, JA N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Französisch

Zugang zur Datenbank mit 18 ESP (14 Sprachen) zum Herunterladen
RePA: Über Grenzen und Kulturen. Ein Referenzrahmen für pluralistische Ansätze für Sprachen und Kulturen, Juli 2007. Online-Bericht (EN, FR, DE, HU) Candelier, Michel et al. Sprachexperten und Sprachlehrerausbilder 2007 EN, FR, DE, HU  EN, FR

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Französisch

Ein Referenzrahmen für pluralistische Ansätze für Sprachen und Kulturen

Lehrervorbereitung zur Anwendung des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen - Argumente, Materialien und Hilfsmittel, 2007.
Gedruckte og online-Buchausgabe (EN, FR)

Little, David / Hodel, Hans-Peter / Kohonen, Viljo / Meijer, Dick / Perclová, Radka Sprachlehrerausbilder 2007 EN, FR N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Französisch

Vorbereitung der Lehrer zur Anwendung der Argumente, Materialien und Hilfsmittel des europäischen Sprachenportfolios

Unterstützung der ESP-Implementierung
2007. Prospekt (EN, FR)

Bosshard, Hans Ulrich (coord.) Sprachlehrer 2007 EN EN, FR

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Französisch

Zugang zur Datenbank mit 51 ESP (19 Sprachen) zum Herunterladen (ESP Datenbank)

Anleitung für Lehrerausbilder (Das TrainEd Paket), 2007.
Gedruckte og online-Buchausgabe mit CD-ROM (EN, FR, HU)

Matei, Gabriela S. / Bernaus, Mercedes / Heyworth, Frank / Pohl, Uwe / Wright, Tony Sprachlehrerausbilder 2007 EN, FR, HU N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Französisch

Anleitung für Lehrerausbilder

GroupLead - Gruppenförderung in der Sprachlehrerausbildung, 2007. Prospekt mit CD-ROM (EN, FR)

Szesztay, Margit / Bolitho, Rod / Einhorn, Meg Sprachlehrer 2007 EN EN, FR

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Französisch

Gruppenförderung in der Sprachlehrerausbildung
Blogs im Sprachunterricht, 2007. Gedruckte og online-Buchausgabe mit CD-ROM (EN, FR) Camilleri, Mario / Ford, Peter / Leja, Helena / Sollars, Valerie Sprachlehrer 2007 EN, FR EN, FR

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Französisch

Blogs im Sprachunterricht
Das TeMoLaYoLe Buch. Fremdsprachenunterricht für junge Sprachlerner, 2007. Gedruckte og online-Buchausgabe (EN, HU) Nikolov, Marianne / Mihaljević Djigunović, Jelena / Mattheoudakis, Marina / Lundberg, Gun / Flanagan, Tanya (eds.) Forscher, Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2007 EN, HU N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Französisch

Frühes Fremdsprachenunterricht - Lehrer, Curricula und Materialien

Die CLIL-Matrize: Ein Internetwerkzeug zur Sensibilisierung der Lehrer - Eine gute Praxis im integrierten Sprachen- und Fachlernen / im zweisprachigen Unterricht erreichen, 2007. Prospekt mit Linken (EN, FR)

Marsh, David (ed.) Sprachlehrer 2007 EN EN, FR

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Französisch

So arbeitet man mit der CLIL-Matrize

Lcas: Sprachliche Fallstudien - Entwicklung von Lehrerbildungsmodulen zur Anwendung im Fremdsprachenunerricht auf der Sekundar- und Hochschulebene. Eine Anleitung, 2008.
Gedruckte og online-Buchausgabe (EN)

Fischer, Johann (ed.) Sprachlehrerausbilder 2008 EN, FR N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Französisch

Lcas: Sprachliche Fallstudien - Entwicklung von Lehrerbildungsmodulen zur Anwendung im Fremdsprachenunerricht auf der Sekundar- und Hochschulebene
Fremdsprachen auf attraktive, funktionale und effektive Weise lernen, 2007. Prospekt (EN, DE) Koenraad, Ton (ed.) Sprachlehrer 2007 EN EN, DE

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Deutsch

WebQuest lernen. Eine such-orientierte Aktivität, bei der die Information, mit der der Lerner teilweise oder zur Gänze interagiert, vom Internet geliefert wird
Herausforderungen und Chancen im Sprachunterricht: Beitrag vom Europäischen Fremdsprachenzentrum, 2000-2003, 2003. Online-Buchausgabe (EN, FR) Heyworth, Frank Entscheidungsträger, Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2003 EN, FR N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

N. A. N.A.

Thematische Sammlungen:
Gedruckte og online-Buchausgabe, 2003, 2004 (EN, FR)

Newby, David Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2003 EN, FR N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

N. A. N.A.

Sprachenlernen und Fremdsprachenunterricht im Zusammenhang mit Städtepartnerschaften, 2003, 2004.
Gedruckte og online-Buchausgabe (FR, EN)

Dalgalian, Gilbert Entscheidungsträger, Sprachlehrer 2004 EN, FR N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

N. A. Vorschläge für Fremdsprachenunterricht im Zusammenhang mit Städtepartnerschaften, 2003. 

Die Organisierung von Sprachausbildung in Kleinstaaten, 2003.
Gedruckte og online-Buchausgabe (EN, FR)

Junyent Montagne, Francesca Entscheidungsträger, Sprachlehrerausbilder 2003 EN, FR N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

N. A. Gedruckte og online-Buchausgabe (EN, FR)

Nachbarsprachen in Grenzregionen, 2003.
Prospekt (EN, FR)

Halink, Ruud, Albert Raasch, Gabriele Schmitz-Schwamborn, Ulrike Schwarz Entscheidungsträger, Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2003 EN, FR EN, FR

Auf Englisch

Auf Französisch

N. A. Nachbarsprachen in Grenzregionen, 2003
Die Organisierung von Innovation im Sprachunterricht. Ein Paket mit Fallstudien, 2003. Online-Buchausgabe (EN, FR) Heyworth, Frank Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2003 EN, FR N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

N. A. Fallstudien: Innovation im Sprachunterricht

Mehrsprachigkeitskonzept – Tertiärsprachenlernen – Deutsch nach Englisch, erste Auflage 2003, korrigierte Auflage Juni 2005, ISBN 978-92-871-5146-9 Gedruckte und online-Buchausgabe (EN, FR, DE)
(Ausgabe nur noch online verfügbar)

Hufeisen, Britta and Neuner, Gerhard Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2004 EN, FR, DE N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

N. A. Strategien zum Tertiärsprachenlernen
LRC Projektpartner, Anleitung des Ressourcenzentrums für Fremdsprachen: Richtlinien um ein Ressourcenzentrum für Fremdsprachen einzurichten, zu leiten und auszubauen, 2003. Online-Buchausgabe (EN) LRC projektpartner Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2003 EN N. A. Auf Englisch N. A. Richtlinien um ein Ressourcenzentrum für Fremdsprachen einzurichten, zu leiten und auszubauen
Fragen im Zusammenhang mit vielsprachigen Lese- und Schreibkompetenzen, 2002. Online-Buchausgabe (EN, FR) Sollars, Valérie Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2002 EN, FR N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

N. A. Fragen im Zusammenhang mit vielsprachigen Lese- und Schreibkompetenzen

Wie merkwürdig! Anwendung von Anekdoten zur Entwicklung interkultureller Fähigkeiten, 2002. Gedruckte und online-Buchausgabe (EN / FR)

Camilleri Grima, Antoinette Sprachlerner, Sprachlehrer 2002 EN, FR N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

N. A. Anwendung von Anekdoten zur Entwicklung interkultureller Fähigkeiten

Janua Linguarum - Der Zugang zu den Sprachen - Einführung vom Sprachbewusstsein ins Curriculum, 2003, 2004.
Gedruckte und online-Buchausgabe (EN, FR)

Candelier, Michel, Janua Linguarum Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2004 EN, FR N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Französisch

Ein Referenzrahmen für pluralistische Ansätze für Sprachen und Kulturen

Kulturelles und sprachliches Bewusstsein basierend auf dialogischer Interaktion mit Texten im Fremdsprachenunterricht, 2001. Online-Buchausgabe (EN, FR)

Fenner, Anne-Brit Forscher, Sprachlehrerausbilder 2001 EN, FR N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

N. A. N.A.
Die zweite Sprache am Arbeitsplatz: sprachliche  Bedürfnisse des Wanderarbeitnehmers: Berufsbezogenen Sprachenunterricht organisieren, 2003. Online-Buchausgabe (EN, FR) Grünhage-Monetti, Matilde, Elwine Halewijn and Chris Holland Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2003 EN, FR N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

N. A. Berufsbezogener Sprachenunterricht für Wanderarbeitnehmer, 2003

Spiegel und Fenster (Mirrors and windows): Ein Arbeitsbuch zur interkulturellen Kommunikation, Herausgegeben in deutscher Sprache von Hans-Harry Drößiger, 2. durchgesehene und korrigierte Auflage, Kaunas: Vilnius Universität, 2009 Gedruckte und online-Buchausgabe (EN, FR, DE)

Huber-Kriegler, Martina; Lázár Ildikó, Strange John Sprachlerner, Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2003 EN, FR, DE N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

N. A. Die notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen für eine gelungene interkulturelle Kommunikation 

Integration der interkulturellen kommunikativen Fähigkeiten in die Sprachlehrerausbildung, 2003, 2005.
Gedruckte und online-Buchausgabe (EN, FR)

Lázár, Ildikó Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2003 EN, FR N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

N. A. Interkulturelle kommunikative Fähigkeiten in der Sprachlehrerausbildung

Die Vermittlung zwischen Theorie und Praxis im Kontext verschiedener Lernkulturen und Sprachen, Europäisches Fremdsprachenzentrum, Europarat in Kooperation mit dem Österreichischen Sprachen-Kompetenz-Zentrum (ÖSZ) und dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, 2005, ISBN 3-85031-040-X.
Online-Buchausgabe (EN, DE)
(Ausgabe nur noch online verfügbar)

Newby, David Entscheidungsträger, Sprachlehrerausbilder 2003 EN, DE N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

N. A. N.A.

Kulturvermittlung und Fremdsprachendidaktik, 2004. Online-Buchausgabe (EN, FR)

Zarate, Geneviève Sprachlehrer, Sprachexperten, Sprachlehrerausbilder 2004 EN, FR N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

N. A. N.A.
Informations- und Kommunikationstechnologien und junge Sprachlernende, 2003, 2005. Gedruckte und online-Buchausgabe mit CD-ROM (EN, FR)  Camilleri, Mario, Valerie Sollars Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2003 EN, FR N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

N. A. Fremdsprachenunerricht für Kinder, (8-10 Jahre) unter Nutzung des Internets
Informations- und Kommunikationstechnologien  im berufsbezogenen Sprachunterricht, 2003. Online-Buchausgabe (EN)  Fitzpatrick, Anthony Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2003 EN N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch

Auf Deutsch

Informations- und Kommunikationstechnologien im berufsbezogenen Sprachunterricht

IKT im Bereich der Sprachlehrerausbildung und des Sprachunterrichts (auch Fernunterrichts) - Chancen, Herausforderungen und Empfehlungen, 2003. Online-Projekt (EN, FR)

Goodfellow, Daphne Sprachlehrerausbilder 2003 EN, FR N. A. N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

IKT im Bereich der Sprachlehrerausbildung und des Sprachunterrichts (auch Fernunterrichts)

Web literacy
2003, Online-Projekt (EN, FR)

Moro, Bernard Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2003 EN, FR N. A. N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

Das Internet als pädagogisches Werkzeug

Inhaltliche Konzeption und Methodik von Seminaren, Workshops und Kongressen
2002. Online-Buchausgabe (EN, FR)

Drougas, Alex and Gerard Westhoff Entscheidungsträger, Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2002 EN, FR N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

N. A. Inhaltliche Konzeption und Methodik von Seminaren, Workshops und Kongressen

Anleitung für Projektleitung,
2002. Online-Buchausgabe (EN, FR)

Heyworth, Frank Sprachlehrerausbilder 2002 EN, FR N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

N. A. Anleitung für Projektleitung

Einführung in den aktuellen europäischen Kontext des Sprachenunterrichts. EFSZ Forschungs- und Entwicklungsberichten, 2003.
Online-Bericht (EN, FR)

Boldizsár, Gábor Forscher, Sprachlehrer 2003 EN, FR N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

N. A. N. A.

Ein Blick in die Zukunft: Sprachlehrer europaweit.
2003, Online-Buchausgabe (EN, FR)

Heyworth, Frank Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2003 EN, FR N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

N. A. N. A.

Der Status des Sprachlehrers
2003, 2004. Online Buchausgabe (EN, FR)

Rádai, Péter Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2003 EN, FR N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

N. A. N. A.
Den Lernenden lernen helfen. Eine Untersuchung der Lehr- und Lernstrategien in den Klassenräumen Europas, 2001, 2002. Online-Buchausgabe (EN, FR) Harris, Vee Sprachlehrer, Sprachexperten, Sprachlehrerausbilder 2001,2002 EN, FR N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

N. A. Lehr- und Lernstrategien im Fremdsprachenunterricht
Bergen ‘Can Do’ projekt, 2003. Gedruckte und online-Buchausgabe mit CD-ROM, ESP kompatibel (EN) Hasselgreen, Angela Forscher, Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2003 EN N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

Auf Englisch Praktische Anvendung von ESP

Soziale Identität und die europäische Dimension: Die interkulturelle Kompetenz durch Fremdsprachenlernen, 2000.
Online-Buchausgabe (EN, FR)

Byram, Michael and Manuel Tost Planet Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2000 EN, FR N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

N. A. Interkulturelle Kompetenzen durch Fremdsprachenlernen

Einführung von Lernerautonomie in die Lehrerausbildung, 1999, 2002. Online Buchausgabe (EN, FR)

Camilleri, Antoinette Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 1999 EN, FR N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

N. A. Anpassung an die neue Lehrerrolle
Lernerautonomie - aus der Sicht des Lehrers, 1999, 2002. Online-Buchausgabe (EN, FR) Camilleri, George Entscheidungsträger, Sprachlehrerausbilder 1999 EN, FR N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

N. A. N. A.
Ansätze zur Materialienentwicklung in europäischen Schulbüchern: Die Implementierung von Prinzipien der Authentizität, Lernerautonomie und des kulturellen Bewusstseins, 2000, 2002. Online-Buchausgabe (EN, FR) Fenner, Anne-Brit and David Newby Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder 2000 EN, FR N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

N. A. N. A.
Sprachen quer durch den Lehrplan: Netzwerkverarbeitung und Materialherstellung im internationalen Zusammenhang, 2000, 2002. Online-Buchausgabe (EN, FR) Kolodziejska, Ewa and Stuart Simpson Sprachlehrer, Sprachlehrerausbilder, Kinder 10-12 Jahre 2000 EN, FR N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

N. A. CLIL in der Praxis

Ein früher Lernbeginn: Junge Sprachlerner und moderne Sprachen innerhalb und außerhalb Europas.
Online-Buchausgabe, 2000, 2002 (EN, FR)

Nikolov, Marianne and Helena Curtain Forscher, Sprachlehrer 2000 EN, FR N. A.

Auf Englisch

Auf Französisch

N. A. N. A.