ECML-projekt-temaperiode

Menu
ECML Projects

ECML Projekter

ECML’s hovedbestyrelse består af en repræsentant på ministerieplan fra hvert af de 33 medlemslande. De beslutter temaet, der udgør rammen for hver af de 4-årige projektperioder.

Medlemslandene får derefter mulighed for at indsende forslag til projekter inden for den fastlagte projektramme.
De projekter, der udvælges fra de indkomne forslag, modtager støtte fra ECML til aktiviteter, rejseudgifter og et fast beløb til projektgruppemedlemmerne.

Sprog er kernen i al læring

ECML's nye projektperiode løber fra 2016-2019. Det er den femte projektperiode siden 2000. Overskriften for perioden lyder: Sprog er kernen i al læring.

Sproget er roden til al læring. Det skal anerkendes i alle dele af uddannelsessystemet. Høj kvalitet i sprogundervisningen giver en høj uddannelseskvalitet i det hele taget. Det er pointen i ECML’s nye projektperiode og det skal være omdrejningspunktet for alle periodens projekter.

To typer projekter

Der kan indsendes projektforslag til to slags projekter – åbne eller lukkede. De åbne projektforslag indsendes af hold på fire personer. ECML fastlægger fire overordnede temaområder for de åbne projekter. Men indhold og slutprodukt er op til det enkelte hold – så længe det selvfølgelig overholder de overordnede retningslinjer for indsendelse af projektforslag.

De lukkede projektforslag indsendes af enkeltpersoner, som sættes sammen i hold. For de lukkede projekter har ECML opstillet meget klare retningslinjer for emne, indhold og slutprodukt.

Nationale prioriteter

Et projektforslag skal tage højde for en række nationale prioriteter fra den medlemsstat, hvorfra projektet indsendes. De danske nationale prioriteter for folkeskolen lægger sig i forlængelse af den nyligt indførte folkeskolereform. Danske ECML-projekter med udgangspunkt i folkeskolen skal derfor arbejde med den tidlige sprogstarts didaktik og med læringsmålsbaseret undervisning.

Danske ECML-projekter, der beskæftiger sig med de højere uddannelsesinstitutioner, kan rette sig ind efter to prioriteter. De kan medvirke til at sikre en højere kvalitet af sprogundervisningen. Det kan ske ved at inddrage informationsteknologi i undervisningen.

De kan også være med til at gøre undervisningen i sprog mere relevant for arbejdsmarkedet. Et eksempel kan være at integrere sprogundervisning i uddannelser, hvor det normalt ikke er tilfældet – det kunne være økonomi eller statskundskab.

Læs de danske nationale ECML-prioriteter her (kun på engelsk).

Læs nærmere om den nye projektperiode.