Test dine sprogfærdigheder

Menu

Testen 'Self-evaluate your language skills' tilbyder et enkelt værktøj til at evaluere egne sprogfærdigheder i forskellige sprog. Gennem en vurdering af ens evner inden for eksempelvis det at lytte, læse og skrive på det pågældende sprog fremkommer testen med et overskueligt diagram over resultatet.

Når du svarer på spørgsmålene i spillet, beder vi dig huske på, at formålet udelukkende er at skabe din sprogprofil og at opmuntre dig til fortsat at lære sprog.

Det tager dig ikke mere end fem minutter at gennemføre testen og få resultatet af dine sproglige kompetencer.

Udgangspunktet for testen er de seks referenceniveauer, som er defineret i Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR). CEFR er udviklet af Europarådet (Language Policy Unit / Afdelingen for Sprogpolitik, Strasbourg), findes på 42 sprog og anvendes verden over i mange sammenhænge.

Find mere information om