Sprogkonferencen

Én dag, to konferencer

Den 25. september 2018 blev der i forbindelse med den Europæiske Sprogdag afholdt to konferencer. Dagen markerede først den officielle åbning af Det Nationale Center for Fremmedsprog, og senere bød ECML Kontaktpunkt Danmark velkommen til den årlige konference  – Sprog på Kryds og Tværs.

Officiel åbning af det Nationale Center for Fremmedsprog 2018

Den 25. september 2018 klokken 10-11.30 på Københavns Professionshøjskole

Det Nationale Center for Fremmedsprog afholdt sin åbningskonference d. 25. september 2018 på Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg.

Læs her Strategi for Styrkelse af Fremmedsprog i Uddannelsessystemet.

ECML Kontaktpunkt Danmarks konference Sprog på Kryds og Tværs

Den 25 september 2018 klokken 11.30 - 17 på Københavns Professionshøjskole

ECML Kontaktpunkt Danmark afholdt sin 5. nationale konference Sprog på Kryds og Tværs d. 25. september 2018 på Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg. Dette års titel var Didaktiske perspektiver i lyset af den nye nationale sprogstrategi. Vi havde inviteret professor Oliver Meyer fra Johannes Gutenberg-Universität i Tyskland som keynote speaker. Han holdt oplægget: Pluriliteracies: Pedagogies for Deeper Learning and Personal Growth.

På konferencen var der tre fokuspunkter:

- brobygning

- lokale sprogstrategier

- sprog som tillægskompetence

Du kan finde programmet her

Keynote speaker: Oliver Meyer

Pluriliteracies: Pedagogies for Deeper Learning and Personal Growth

Abstract

Pluriliteracies Teaching for Learning (PTL) constitutes a relatively recent development in Content and Language Integrated Learning (CLIL). This approach has been developed to provide pathways for deeper learning across languages, disciplines and cultures by focusing on the development of disciplinary or subject specific literacies. Deeper learning - by which I understand the successful internalization of conceptual knowledge and the automatization of subject specific procedures/skills and strategies – is currently considered to occur only if learners are taught how to express their knowledge appropriately and in an increasingly complex and subject adequate manner.

In this presentation, I would like to introduce the revised Pluriliteracies Model for Deeper Learning and discuss challenges of putting this approach into practice

I will introduce the five core principles of PTL. An analysis of classroom materials for different age groups will show teachers how to create learner progressions in order make deeper learning happen and to take  (CLIL) learning to the next level.

I will look at scaffolding for learners, multimodality, assessment, and teaching tools in CLIL. Emphasis is on integration and differentiation of students with diverse skills in the target language and different mother tongues.

Du kan læse mere om Oliver Meyer her.

 

Project Website: http://pluriliteracies.ecml.at

Indføring i fremmedsprogsbaseret fagundervisning en professionslæreruddannelse

Robert Lee Revier & Catherine Watson

 

Abstract

Forud for offentliggørelsen af den seneste nationale sprogstrategi var tillægskompetence allerede sat på dagsorden hos Københavns Professionshøjskole. På den baggrund har læreruddannelsen udviklet og udbudt et tværfagligt specialiseringsmodul, hvis omdrejningspunkt er fremmedsprogsbaseret fagundervisning. Modulets udgangspunkt er CLIL, en undervisningstilgang, der har til formål at integrere indholdslæring og sproglæring. I dette oplæg orienterer vi om, hvad motivation er for vores CLIL modul, hvad vi har valgt at fokusere på indholdsmæssigt, og hvordan vi konkret griber undervisningen an. Derudover vil vi komme ind på, hvilke øvrige tiltag vi har iværksat for at videreudvikle vores egen teoretiske forståelse af CLIL samt understøtte den eksisterende fremmedsprogsbaserede fagundervisning i folkeskolen.

Brobygning mellem folkeskole og gymnasiet – erfaringer fra et efteruddannelsesprojekt i tysk

Petra Daryai-Hansen

Hvorfor er det vigtigt at arbejde med brobygning i fremmedsprogsfagene – og hvordan kan vi gøre det? 

Oplægget formidler resultaterne fra et netop afsluttet brobygningsprojekt, der har til formål at styrke samarbejde mellem tysklærere på tværs af grundskoler og gymnasiale uddannelser. Projektet er finansieret af Undervisningsministeriets pulje til styrkelse af tysk.  

Fremmedsprogshandleplan for folkeskoler i Aalborg Kommune

Ann Katrine Stendahl Rannestad

En fremmedsprogshandleplan skal være enkel, interessant og forståelig. Aalborg Kommunes Skoleforvaltning har fulgt regeringens anbefaling om at udarbejde en lokal sprogstrategi eller rettere – en fremmedsprogshandleplan. Vi er kun lige begyndt, men deler gerne overvejelser, erfaringer, processuccesser og –udfordringer. Skolekonsulent og projektleder Ann Katrine Rannestad vil give indblik i, hvordan en proces tilrettelægges, hvor vi tilstræber ægte involvering og brugbar datagenerering. Hvordan handleplanen bliver tro mod egen kommunes eksisterende politikker og strategier. Hvordan vi sikrer os, at handleplanen bliver et redskab ind i kerneopgaven med at styrke læring og trivsel i fremmedsprog og går hånd i hånd med Skoleforvaltningens vision og mål. Hvordan vi samtidig begrænser og udvider, konsoliderer og udvikler, sætter retning og skaber lokalt råderum – og i det hele taget samskaber om at styrke fremmedsprog i folkeskoler i Aalborg.

Integration af interkulturalitet og flersproglighed i lokale sprogstrategier

Ana Kanareva-Dimitrovska

Abstract

Udarbejdelse af lokale sprogstrategier er en af de centrale anbefalinger i den nationale Fremmedsprogsstrategi. Som inspiration præsenteres der i dette oplæg konkrete internationale erfaringer med udarbejdelse af lokale strategier i henhold til sprog- og kulturundervisning samt læseplaner. Eksempelvis forklares det hvordan ECML projekter, såsom FREPA/CARAP (på dansk Referencerammen for pluralistiske tilgange til sprog og kulturer) er blevet anvendt i andre europæiske lande til dette formål.