Konferencen 2014

Om konferencen 2014

Af Knud Holt Nielsen

ECML – European Center for Modern Languages – er en fælleseuropæisk organisation, som skal styrke sprogundervisningen på alle niveauer i uddannelsessystemet og samtidig understøtte de nationale sprogpolitiske strategier. Danmark blev medlem i 2013.
”Dansk ECML er et bindeled mellem de danske fremmedsprogsundervisere, der løfter opgaven i hverdagen, og så den viden der samles om fremmedsprogspædagogik på Europæisk plan. Målet er bedre fremmedsprogsundervisning på alle indlæringstrin i Danmark”, siger Sven Halse, lektor ved Institut for Æstetik og Kommunikation og formand for ECML-Danmarks styregruppe.
”En af de store udfordringer er at få sprogundervisningen til at hænge sammen med den virkelighed, som sproget skal bruges i, og ikke bare være nogle tekster i en bog og nogle grammatiske regler. Man skal kunne bruge sproget i kontakten med andre mennesker eller til selv at opsøge informationer. En anden udfordring ligger i at inddrage moderne teknologi og de sociale medier meningsfuldt i sproglæringen”, siger Sven Halse.
Keynote ved konferencen var Simon Borg, indtil 2014 professor ved University of Leeds og nu freelance konsulent og foredragsholder på globalt plan. En stribe danske forskere og undervisere engageret i udviklingsprojekter leverede inspirationsindlæg og workshops fra den sprogpædagogiske frontlinje. Konferencens mål var at styrke den konkrete undervisning i Danmark ved at præsentere den nyeste forskning og udvikling for derved at skabe mulighed for videndeling og inspiration til udvikling af egen undervisningspraksis.

Sprogundervisning skal ses som en spiral
Sprogundervisningen i Danmark har nye udfordringer med skolereformens krav om undervisning i engelsk fra 1. klasse og andet fremmedsprog fra 5. klasse. Samtidig er det fortsat svært at skabe bro mellem sprogundervisningen i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Der er behov for videndeling på tværs af uddannelsessystemet.”Konferencen er et fantastisk godt initiativ. Det er vigtigt, at vi får en forståelse for, hvordan sprogundervisningen udvikler sig fra folkeskolen og op til universiteterne. Der er i dén grad brug for et rum, der skaber bindeled mellem underviserne i grundskolen og på ungdomsuddannelserne”, lyder det således fra formanden for Tysklærerforeningen for grundskolen, Flemming Nygaard efter konferencen.

”I grundskolen har vi eksempelvis arbejdet med den kommunikative tilgang i sprogundervisningen siden starten af 1980’erne, noget man er startet langt senere på i gymnasiet, og selv om man er nået langt nu, var det alligevel overraskende, at man ikke var nået længere. Vi kan lære meget af hinanden ved at betragte sprogundervisningen generelt set som en spiral, hvor man starter nedefra men hele tiden følger trinnene og bygger videre på, hvad man egentlig har lært”, afslutter Flemming Nygaard.

Workshop referater 2014

  • ved Annette Bau
  • ved Annette Bau
  • ved Merethe Buhl og Emmelie Pedersen
  • ved Bente Meyer