Konferencen 2017

ECML konference: Sprog, Kultur og Arbejdsliv

Rethink: Sproglige og (inter)kulturelle kompetencer i uddannelsen og på arbejdspladsen

25 september 2017, DOKK1, Aarhus

Årets ECML konference tager udgangspunkt i, hvad sprog- og kulturkompetencer betyder i arbejdslivet og på arbejdspladsen, og mulige tilgange til læring i uddannelsessystemet, der kan føre til succesfuld mestring af disse kompetencer. Hvilke pædagogiske og faglige udfordringer møder det multikulturelle og multisproglige samfund? Hvordan kan kommende generationer få viden og indsigt, der gør dem kompetente i forhold til virksomhedernes og uddannelsessystemets behov for sproglig og kulturel kompetence hos medarbejdere og undervisere?
Dagen vil byde på en keynote om Language at Work, hvorefter aktører fra uddannelsessystemet og erhvervslivet vil give korte oplæg baseret på egne erfaringer både om behov, eksisterende undervisningstilgange og nye måder at tænke tilegnelse af sproglig og kulturel kompetence.

Keynote speaker 2017


Jo Angouri - a Reader and Director of Undergraduate Studies in Applied Linguistics, University of Warwick, UK

Jo Angouri is Reader and Director of Undergraduate Studies in Applied Linguistics at the University of Warwick, UK and a Visiting Distinguished Professor at Aalto University, School of Business. Her research expertise is in sociolinguistics, pragmatics and discourse analysis. She has carried out research in a range of corporate and institutional contexts and her work concerns both online and face-to-face interaction.

She has published work on language and identity as well as teamwork and leadership in medical settings. She has edited a special issue on Multilingualism in the Workplace (Multilingua, 2014) and co-edited one on Euro/crisis Discourses for Discourse & Society (with Ruth Wodak, 2014). Jo is currently working on a monograph on Culture in the Workplace and has recently edited a volume on ‘Negotiating Boundaries at Work’ (with Meredith Marra and Janet Holmes, EUP). Her work also includes a multidisciplinary project on migration and access to the labour market.

Abstract

The politics of talk at work: negotiating membership and fitting in

The modern workplace is transient and diverse. Employees are expected to work in teams and to operate at the interface of linguistic, professional and geographical boundaries. In this paper I draw on ongoing and completed work and I unpack the complexities of crossing borders. I take a sociolinguistic perspective and argue that transitions are negotiated in discourse (Angouri, Marra and Holmes, 2017).

Moving between teams (or jobs, countries and professions) involves managing multiple different norms and ways of doing in enacting professional roles and identities. Employees negotiate belonging and index group membership, or the opposite, in daily life at work which has implications for claiming, and being accepted or not, as ‘one of us’. I pay special attention to the relationship between language policy and language practice and the process of ‘fitting in’ in different professional contexts.