Den Europæiske Sprogdag

Hvad er Den Europæiske Sprogdag?

Dagen udspringer af successen med Det Europæiske Sprogår 2001. Dengang lykkedes det at involvere millioner af mennesker på tværs af 45 deltagende lande i aktiviteter, der hyldede den sproglige mangfoldighed i Europa og fremmede sproglæring.

De generelle målsætninger for Den Europæiske Sprogdag er:

  • at gøre offentligheden opmærksom på vigtigheden af sproglæring og mangfoldiggøre udbuddet af sprog, der læres, med det formål at øge flersprogethed og interkulturel forståelse.
  • at fremme den rige sproglige og kulturelle mangfoldighed i Europa, som skal bevares og styrkes.
  • at opfordre til livslang sproglæring både i og uden for uddannelsessystemet, hvad enten formålet er studie- eller arbejdsrelateret, eller til fornøjelse og udvekslinger.

Med en fælles europæisk sprogdag er det muligt at fejre sproget over hele Europa. Sprog gør det muligt at kommunikere på tværs af nationaliteter og landegrænser, og sprog er derfor også nøglen til at lære af hinanden og møde verden. Vil du modtage postkort fra fjerne egne af Europa? Eller på andre måder lege med sprogundervisningen? Så er der er masser af inspiration og hjælp at hente hos ECML Kontaktpunkt Danmark. 

I gallereriet nedenfor kan du se, hvordan vi tidligere har fejret sprog d. 26. september. Det har blandt andet budt på et arrangement med Den Lille Prins på 40 forskellige sprog og Sprogdag på Faaborg Gymnasium med flag-kager, rejsekuffert og meget andet.

Arrangementer

På hjemmesiden for Den Europæiske Sprogdag findes en kalender og et interaktivt kort med planlagte arrangementer, som du kan deltage i. Alle har dog frie hænder til selv at organisere et arrangement. Du kan desuden stemme på det arrangement, som du mener bør anerkendes. Afstemningen er åben fra d. 20. september til d. 20. oktober.

Mulighederne er mange, men husk at registrere dit arrangement her. Hvis du planlægger dit eget arrangement, kan du desuden modtage markedsføringsmateriale. Først skal du registrere dit arrangement i arrangementskalenderen og derefter henvende dig til ECML Kontaktpunkt Danmark. På Den Europæiske Sprogdags hjemmeside kan du se det tilgængelige markedsføringsmateriale. Billedet nedenfor viser et udpluk af materialet fra sidste år.

Vores rolle

ECML Kontaktpunkt Danmark er nationalt kontaktsted for Den Europæiske Sprogdag. Derfor kan alle interesserede henvende sig her og få gratis råd og materialer til markedsføring. Har du en idé til et projekt, anbefaler vi, at du uploader idéen på Den Europæiske Sprogdags hjemmeside, så andre også kan få glæde af den.