ECML inspirationsgruppe

Som led i oprettelsen af Det Nationale Center for Fremmedsprog i september 2018 er ECML Kontaktpunkt Danmark pr. 1. januar 2019 officielt indlejret i centret. Den tidligere styregruppe for ECML Kontaktpunkt Danmark er blevet nedlagt, og i stedet er der nedsat en ECML inspirationsgruppe. Inspirationsgruppen bidrager med ideer og forslag til den videre udvikling af ECML Kontaktpunkt Danmark indenfor rammerne af Det Nationale Center for Fremmedsprog. Se medlemmerne af inspirationsgruppen nedenfor.

Læs mere om indlejringen af ECML i Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) her.

Inspirationsgruppens medlemmer

 

Navn

E-mail

Line Møller Daugaard (Formand), VIA UC

lida@via.dk

Katja Gorbahn, Aarhus Universitet

katja.gorbahn@cc.au.dk    

Karen Aarøe, UC Syddanmark

kmaa@ucsyd.dk

Finn Peter Aarup, UC Sjælland

fpa@pha.dk 

Annette Søndergaard Gregersen, Københavns Professionshøjskole

asgr@kp.dk

Anne Marie Fischer-Rasmussen, UC Nordjylland

ama@ucn.dk 

Maria Pia Petterson, UC Lillebælt

mapp@ucl.dk

Louise Tranekjær, Roskilde Universitet

louiset@ruc.dk

Sharon Millar, Syddansk Universitet

smillar@sdu.dk 

Lise-Lotte Holmgreen, Aalborg Universitet

holmgreen@cgs.aau.dk

Margrethe Mondahl, Copenhagen Business School

mmo.msc@cbs.dk

Mette Skovgaard Andersen, Københavns Universitet

msa@hum.ku.dk