ECML workshops

Aktionsforskning i sprogfagene – hvordan du som lærer styrker din egen praksis og styrker dine elevers sprogtilegnelse

I denne 2-dages ECML Action Research Community workshop, som er rettet mod fremmedsprogslærere fra hele uddannelsessystemet, får du mulighed for gennem aktionsforskning at blive mere bevidst om dine styrker som lærer og videreudvikle din undervisning.

Aktionsforskning er et redskab, som du som lærer kan bruge til udvikle din undervisning og dine kompetencer. På workshoppen vil to eksperter i aktionsforskning (Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Larisa Kasumagić-Kafedžić) tage deltagerne igennem en række forskellige emner inden for fremmedsprogsundervisning med udgangspunkt i den danske kontekst:

  • Fremmedsprogsundervisning i grundskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse, motivation og udvikling af færdigheder med fokus på autentisk sprogbrug og mundtlige såvel som skriftlige genrer
  • Understøttelse af faglig opkvalificering af fremmedsprogslærere med udgangspunkt i EPOSTL
  • Flersprogethed og translanguaging
  • Interkulturelle kompetencer – kultur og fremmedsprogspædagogik
  • Content and Language Integrated Learning – CLIL
  • Genrepædagogik

Workshoppen vil desuden knytte lærerkognitionsforskning sammen med EPOSTL og den europæiske referenceramme (CEFR) og have et stærkt fokus på lærer- og elevautonomi. Som deltager vil du få følgende med dig:

  • Større forståelse af fordelene ved aktionsforskning som et redskab til at få indsigt i udvikling af læreren og af undervisningen
  • Nye ideer og perspektiver på forskellige emner inden for fremmedsprogsundervisningen
  • Mulighed for at bygge netværk og udvikle projekter med fokus på aktionsforskning i fremmedsprogsundervisningen
  • Styrket viden om planlægning, udvikling og gennemførelse af aktionsforskningsnetværker

Workshoppen bygger på ARC-projektet, som har rammesat aktionsforskning som en måde for sproglærere at igangsætte forandringer og forbedringer i deres undervisning på række forskellige måder. Projektets resultater har understreget, hvordan aktionsforskning kan skabe innovative forandringer i klasseværelset og understøtte lærernes kompetenceudvikling.

Det praktiske

 

Workshoppen foregår online mandag den 7. december 13:00 - 16:00 og tirsdag den 8. december 13:00 - 16:00.

 

Workshoppen foregår på engelsk.

Tilmeldingsfrist 4. november 2020.

Præ-workshop 9. november 2020 15:00 - 16:30

De to eksperter giver en online introduktion til aktionsforskning og til ARC-projektet. På præ-workshoppen vil du som deltager blive vist forskellige redskaber og blive bedt om at sammensætte et lille aktionsforskningsprojekt, som du skal tage med videre til selve workshoppen.

Follow-up workshop 8. februar 2021 15:00 - 16.30

Som deltager bliver du inviteret til en opfølgningsworkshop af NCFF primo 2021. Desuden stiller Brynhildur Ragnarsdóttir og Larisa Kasumagić-Kafedžić samt Christine Lechner (ARC koordinator) sig til rådighed for online sparring om aktionsforskningsprojekter. 

For yderligere information kontakt Ana Kanareva-Dimitrovska, projektkoordinator for NCFF Vest og projektleder for ECML i Danmark, på contactpoint@ecml.dk eller 9352 1615.

Tilmelding

Tilmeld dig på https://events.au.dk/arc/signup 

Supporting Multilingual Classrooms

31st August - 1st September 2020 ONLINE WORKSHOP

 

The Supporting Multilingual Classrooms is a workshop that provides training for language teachers in building on the linguistic and cultural diversity of their students by drawing on their experience and skills. As such, the workshop aims to improve the quality of language teaching and support the development of plurilingual competences for all learners in multilingual classrooms.

The initiative draws on a wide range of successful ECML projects and resources focusing on inclusive, plurilingual and intercultural approaches.

This initiative is carried out within the framework of a cooperation agreement between the European Centre for Modern Languages and the European Commission, entitled Innovative methodologies and assessment in language learning.

Learn more about the workshop in the attached invitation.

For registration, please follow this linkDeadline 25th August 2020.

Download full programme here.

CLIL and beyond - a pluriliteracies approach for deeper learning (gratis workshop)

d. 29.-30. november 2019 i København

ECML Kontaktpunkt Danmark under Det Nationale Center for Fremmedsprog inviterer hermed til ECML- workshop om, hvordan fremmedsprogsundervisningen kan kombineres med andre fag.
Detaljeret program følger. Workshoppen foregår på engelsk.
Læs om ECML’s projekter om pluriliteracies approach.

TID: To sammenhængende dage: 29. november 2019 kl. 10.30 til 30. november kl. 14.00.

STED: Comfort Hotel Vesterbro, Vesterbrogade 23/29, 1620 København.

PRIS: Gratis. ECML Kontaktpunkt Danmark betaler alle jeres udgifter i forbindelse med workshoppen (rejse, hotelværelse d. 29. november, middag og forplejning begge dage). Husk derfor at gemme rejsebilag. 

Der er tale om en sammenhængende workshop på halvanden dag. I tilfælde af at I ikke har mulighed for at deltage begge dage, bedes I angive dette ved tilmeldingen.

Ved tilmeldingen bedes I også oplyse, om I vil overnatte på Comfort Hotel Vesterbro d. 29. november, samt om I ønsker at deltage i middagen d. 29. november på det samme hotel.

TILMELDING: Følg linket: https://events.au.dk/ECML-CLILandbeyond2019
Bemærk: Der er begrænsede antal pladser, som tildeles efter ”først til mølle”-princippet.

TILMELDINGSFRIST: 14.11. kl. 12. 

BEMÆRK: Ved afbud efter den 14.11. opkræves der et no-show-gebyr på 500 kr. 

MÅLGRUPPE: Målgruppen for workshoppen er gymnasielærere (fremmedsprogslærere men også meget gerne lærere, der underviser et fremmedsprog samt et ikke-sprogligt fag, og lærer, der ikke underviser i fremmedsprog), fag- og læringskonsulenter, lærere fra internationale skoler og gymnasier samt forskere, der arbejder med gymnasielæreruddannelse og pædagogikum.

Vær opmærksom på, at der er en kort evalueringsforpligtelse knyttet til arrangementet, ligesom I forventes at sprede viden fra arrangementet lokalt.    

Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte Projektkoordinator Ana Kanareva-Dimitrovska på contactpoint@ecml.dk eller på tlf.: 9352 1615.     

Lær at arbejde hensigtsmæssigt med IT-værktøjer i din fremmedsprogsundervisning (gratis workshop)

25. april 2019 kl. 10:30 til 26. april kl. 16:00

 

NCFF og ECML kontaktpunkt Danmark udbyder årets anden workshop, denne gang med eksperter inden for IT og sprogundervisning.

TID: To sammenhængende dage: 25. april 2019 kl. 10.30 til 26. april kl. 16.00.

STED: Det Nationale Center for Fremmedsprog (Vest), Aarhus Universitet, Jens Chr. Skous Vej 4, Bygn. 1481, lok. 366.

PRIS: Gratis. Forplejning undervejs i de to dage (dog ikke aftensmåltid den 25.4.). ECML Kontaktpunkt Danmark kan bidrage til finansiering af overnatning og transport.

TILMELDING: Følg linket: https://events.au.dk/ICTinsupportoflanguageteachingandlearning2019/about.html  

Der er begrænsede antal pladser, som tildeles efter ”først til mølle” princippet.

TILMELDINGSFRIST: 11.4. kl. 12. 

BEMÆRK: Ved afbud efter den 11.4. opkræves der et no-show-gebyr på 500 kr. 

MÅLGRUPPE: Sproglærere fra grundskole, gymnasium, professionshøjskole og universitet

Sproglærere forventes at inddrage IT i deres undervisning og gør det i stadig højere grad, men ofte mangler lærerne (efter-)uddannelse inden for dette område, ikke så meget teknisk som pædagogisk/didaktisk.

I denne todages workshop kommer du til at beskæftige dig med, hvordan forskellige, oftest gratis tilgængelige værktøjer kan anvendes i undervisningen i et pædagogisk og didaktisk velovervejet design. Deltagerne vil arbejde med principper for, hvordan man kan anvende teknologierne, og vil kunne udvikle nye færdigheder til at gøre dette i deres egen pædagogiske kontekst. Du kommer selv til at arbejde med udvikling af relevante designs og arbejde med andre sproglærere. 

Deltagere forventes at bidrage til forskellige forberedende opgaver forud for workshoppen, lige som der vil være nogle opfølgningsaktiviteter.

Workshoppen foregår på engelsk. Detaljeret program følger. Læs mere om baggrunden for workshoppen HER.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til 
Projektkoordinator Ana Kanareva-Dimitrovska: aekakd@cc.au.dk tlf.: 9352 1615.

Relating Existing Tests and Examinations to the CEFR and its Companion Volume (RELANG)

12.-13. marts 2019

What is RELANG?

In recent years, the Council of Europe’s Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) has been influential in shaping language education policies. The growing acceptance and use of the CEFR levels of language proficiency has created a situation in which many public bodies, examination institutes, language schools and university departments across Europe seek to relate their foreign language curricula and examinations to the CEFR.

The RELANG initiative offers training to stakeholders in the member states of the European Union and the European Centre for Modern Languages (ECML) in relating language tests and examinations to the CEFR in a valid way and exploring relationships between foreign language curricula and the CEFR.

Find the invitation here.

Supporting Multilingual Classrooms (Young migrants)

24. august 2018

The Supporting Multilingual Classrooms (Young migrants) initiative provides training workshops to help member states ensure access to quality education for migrant learners which will help bridge the attainment gap between these learners and non-migrant pupils - highly developed linguistic competences become key transversal competences to support learning, employability and social cohesion.


This training and consultancy activity will help bridge the attainment gap between these learners and non-migrant pupils by drawing on a wide range of successful ECML projects and resources which focus on the linguistic integration of these learners. In addition, this initiative will expand the online inventory of Open Educational Resources – one of the key outputs of the previous initiative, ICT-REV, – through the inclusion of resources in languages other than English in support of multilingual classrooms.

Learn more about the workshop in the attached invitation.

Relating language curricula, tests and examinations to the Common European Framework of Reference (RELANG)

5.-6. april 2018

The RELANG initiative offers training to stakeholders in the Member States of the European Union and the European Centre for Modern Languages (ECML) in relating language tests and examinations to the CEFR in a valid way and exploring relationships between foreign language curricula and the CEFR.


In recent years the Council of Europe‘s Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) has become a powerful instrument for shaping language education policies. The growing acceptance and use of the CEFR levels of language proficiency has created a situation in which, all over Europe, public bodies, examination institutes, language schools and university departments seek to relate their foreign language curricula and examinations to the CEFR.


The programme for the ECML training and consultancy in Copenhagen 5-6 April 2018 is available here.
All seats are currently taken, but you can register for the waiting list by sending an email to ContactPoint@ecml.dk. Deadline 19 March 2018.

Bilateralt samarbejde mellem ECML og Danmark som medlemsland.

Du kan læse mere om de tre muligheder for at få helt gratis træning og rådgivning i Danmark her.

PluriMobil Report

26.-27. oktober 2017

Mange danske studerende tager på udveksling i løbet af deres studietid, men udover at få hjælp til det administrative/praktiske, så får de ikke nogen formel forberedelse for mobilitet, i forhold til skulle forbedre og styrke deres flersproglige og interkulturelle kompetencer. Førstehåndsoplevelsen og selv det at opholde sig i et fremmed land, er ikke tilstrækkelige vilkår til at fostre sproglige og interkulturelle kompetencer, og det viser sig også at det ikke er nok til at reducere fordomme og stereotypiske forestillinger af andre.


D. 26. – 27. oktober inviterede ECML Kontaktpunkt Danmark, Aarhus Universitet i samarbejde med VIA University College, ECML eksperter i Aarhus til at give træning og rådgivning om Plurilingual and Intercultural learning through mobility – PluriMobil.

Denne trænings- og rådgivningsaktivitet har sammen med værktøjer fra Plurimobil til formål at forbedre den flersproglige og interkulturelle uddannelse i forbindelse med mobilitet.


Deltagerne (Universitets- og University Colleges’ sprogundervisere, sproglærere i gymnasium og folkeskole og internationale koordinatorer) modtog klare anvisninger for hvordan de skulle planlægge og støtte de studerende i mobilitetsprocessen gennem alle faserne, både før, under og efter udvekslingsopholdet. Dem der allerede arbejder med at forberede studerende til deres udvekslingsophold modtog kvalificerede input til alle mobiliseringsfaserne. Andre deltagere diskuterede og reflekterede over brugen af PluriMobil-værktøjer, i forhold til at kunne styrke de studerendes kritiske refleksioner over identitet, repræsentation og anderledeshed, lige såvel som deres kritiske refleksion over personlig attitude og opførsel.

Nogle af materialerne fra PluriMobil vil blive tilpasset/ændret, så de passer til bestemte institutionelle sammenhænge.
PluriMobils hjemmeside inkluderer en startguide, en manual, 5 lektionsplaner for folkeskole, gymnasium, erhvervsskoler og undervisningstræning - alt sammen tilgængeligt på engelsk og fransk.
Ana Kanareva-Dimitrovska (lokal organisator), Aarhus Universitet

PluriMobil: Plurilingual and intercultural learning through mobility

PluriMobil is a teaching tool that off ers practical resources to teachers, teacher trainers, international offi cers and other stakeholders to help them support students at all stages of a mobility project: before, at the preparatory stage, during the mobility activity itself and after the activity. The resources support all kinds of mobility projects, including school exchanges, study-abroad projects, work placements or cooperation via ICT.


The aim of PluriMobil is to develop students’ ability to discover other languages, cultures and people, and new areas of knowledge. We hope that their mobility activities will also be part of their personal development as individuals. To this end, PluriMobil’s pedagogical tools aim to improve students’ communicative and plurilingual skills, enhance their intercultural competence and expand their language awareness and language learning strategies.


PluriMobil consists of five sets of lesson plans, a Quick start guide, a Handbook, which are freely available in English and in French on the project website.