Det Europæiske Center for Moderne Sprog Kontaktpunkt Danmark

Det Europæiske Center for Moderne Sprog under Europarådet (ECML) er en unik institution der har som mission at fremme excellence og innovation i sprogundervisningen og som vil hjælpe europæerne til at lære sprog mere effektivt. Det danske ECML Kontaktpunkt fungerer som bindeled mellem det europæiske netværk og de danske undervisningsmiljøer. Formålet er at skabe et bredt funderet nationalt netværk, der kan fungere som en lærings- og vidensdelingsplatform med henblik på at sikre fortsat udvikling ... Læs mere om ECML Kontaktpunkt Danmark

 

27.02.2018

 

ECML Workshop 1/2018: : Inspiring language learning and teaching in the early years. Why it matters and what it looks like for children aged 3-12 years.

Den 12-13 september 2018 afholdes den første workshop for 2018 inden for rammerne af det nuværende program 2016-2019 "Sprog er kernen i al læring".

Danmark har mulighed for at sende 1 deltager afsted, hvortil du kan indsende en ansøgning senest d. 19 april 2018. Ansøgningen skal sendes enten på engelsk eller fransk til contactpoint@ecml.dk.

ECML Kontaktpunkt Danmark udvælger blandt de indsendte ansøgninger den deltager, der skal repræsentere Danmark på workshoppen. Alle ansøgere vil modtage et svar.

 

Du kan læse mere om deltagerprofil, faglig baggrund og krævede erfaringer og kompetencer her.

              

Følg os på Facebook