Det Europæiske Center for Moderne Sprog

  • Kontaktpunkt Danmark

Det Europæiske Center for Moderne Sprog under Europarådet (ECML) er en unik institution der har som mission at fremme excellence og innovation i sprogundervisningen og som vil hjælpe europæerne til at lære sprog mere effektivt. Det danske ECML Kontaktpunkt fungerer som bindeled mellem det europæiske netværk og de danske undervisningsmiljøer. Formålet er at skabe et bredt funderet nationalt netværk, der kan fungere som en lærings- og vidensdelingsplatform med henblik på at sikre fortsat udvikling.

Læs mere om ECML Kontaktpunkt Danmark

 

Kommende aktiviteter

fre 24 aug
12:56-12:56 |
Training and consultancy: Supporting Multilingual Classrooms (Young Migrants)
Mere information følger.
ons 12 sep
09:00-16:00 | Graz, Østrig
Workshop 1/2018: Inspiring language learning in the early years
Why it matters and what it looks like for children aged 3-12 years
tir 25 sep
09:00-00:00 |
Sprogkonference: Sprog på kryds og tværs.
Kontaktpunktet Danmark besøger UCC i København. Mere information følger.
ons 26 sep
13:02-00:00 | Danmark, København
ECML Kontaktpunkt Danmark fejrer repræsentationen sammen med den Europæiske Kommision.
Mere information følger (Den Europæiske Sprogdag).

09.04.2018

 

ECML Workshop 3/2018: Language for work - Tools for Professional Development/La langue pour le travail - Outil de développement professionnel.

Den 23-24 oktober 2018 afholdes den tredje workshop for 2018 inden for rammerne af det nuværende program 2016-2019 "Sprog er kernen i al læring".

Danmark har mulighed for at sende 1 deltager afsted, hvortil du kan indsende en ansøgning senest d. 30 maj 2018. Ansøgningen skal sendes enten på engelsk eller fransk til contactpoint@ecml.dk.

ECML Kontaktpunkt Danmark udvælger blandt de indsendte ansøgninger den deltager, der skal repræsentere Danmark på workshoppen. Alle ansøgere vil modtage et svar.

 

Du kan læse mere om deltagerprofil, faglig baggrund og krævede erfaringer og kompetencer her.

              

Nyhedsbrev

Efterhånden som ECML's nyhedsbreve udkommer, vil de blive arkiveret her med den nyeste udgave øverst.