Du er her: ecml.dk

Det Europæiske Center for Moderne Sprog Kontaktpunkt Danmark

Det Europæiske Center for Moderne Sprog under Europarådet (ECML) er en unik institution der har som mission at fremme excellence og innovation i sprogundervisningen og som vil hjælpe europæerne til at lære sprog mere effektivt. Det danske ECML Kontaktpunkt fungerer som bindeled mellem det europæiske netværk og de danske undervisningsmiljøer. Formålet er at skabe et bredt funderet nationalt netværk, der kan fungere som en lærings- og vidensdelingsplatform med henblik på at sikre fortsat udvikling ... Læs mere om ECML Kontaktpunkt Danmark

Sarah Breslin, ECML Executive Director, sendte en video velkommen til Kontaktpunkt Danmark

I ECML's første offentlige arrangement den 9. maj 2014 indgik en videooptaget tale fra ECML's administrerende direktør i Graz til deltagerne i arrangementet og det danske kontaktpunkt. I ECML's første offentlige arrangement den 9. maj 2014 indgik en videooptaget tale fra ECML's administrerende direktør i Graz til deltagerne i arrangementet og det danske kontaktpunkt.  

Susanna Slivensky, Deputy Executive Director/Head of Programmes, sendte en video velkommen

I forbindelse med Konferencen "Developing plurilingual education in the Nordic and Baltic Countries" d. 25 april 2016 og ECML Training and Consultancy workshoppen "How to define learning objectives in plurilingual education? The FREPA descriptors as a tool in early foreign language education" d. 26 april 2016 i København, UCC, Susanna Slivensky, Deputy Executive Director/Head of Programmes, sendte en video velkommen besked I forbindelse med Konferencen "Developing plurilingual education in the Nordic and Baltic Countries" d. 25 april 2016 og ECML Training and Consultancy workshoppen "How to define learning objectives in plurilingual education? The FREPA descriptors as a tool in early foreign language education" d. 26 april 2016 i København, UCC, Susanna Slivensky, Deputy Executive Director/Head of Programmes, sendte en video velkommen besked.  

Nyheder fra ECML Kontaktpunkt Danmark

16.01.2017

Netværks-eftermiddag for samarbejde og dialog

 

ECML Kontaktpunkt Danmark vil gerne invitere bestyrelserne for de danske sproglærerforeninger til en netværks-eftermiddag for samarbejde og dialog torsdag d 23. februar kl. 12.00 -15.30 på  Hotel Nyborg Strand (vi begynder med frokost).

European Center for Modern Languages (ecml.at) har været repræsenteret i Danmark med et kontaktpunkt på Aarhus Universitet (ecml.dk) siden landets indmeldelse i 2013. ECML har 32 medlemslande og er en del af Europarådet.

Vores tanke med dette arrangement er at styrke de sproglige foreningers mulighed for at drage nytte af det danske medlemskab af ECML og af de dertil knyttede faglige tilbud og services.  

Kontaktpunktet har været i kontakt med nogle af de sprogfaglige foreninger, men vi finder det vigtigt at samle bestyrelserne for på den måde at sikre fokus på de emner som har størst relevans for jer og jeres medlemmer nu og i den nærmeste fremtid, og for samtidig at etablere et forum for en drøftelse af disse spørgsmål på tværs af foreningerne. 

Netværksdagen vil således primært handle om aktuelle temaer med relevans for samarbejdet mellem sproglærerforeninger og ECML Kontaktpunkt Danmark. Vigtige punkter kunne være:

-          Hvad er de vigtigste aktuelle faglige debattemaer?

-          Hvordan kan I bruge ECML Kontaktpunkt Danmark til at forsyne jeres medlemmer med relevant fagpædagogisk information på disse områder?

-          Hvad kunne ECML Kontaktpunkt Danmark bidrage med i jeres foreningsarbejde fremover?

Vi vil introducere ECML Kontaktpunkt Danmarks aktuelle aktiviteter og projekter.

 

Tilmelding til arrangementet sker ved at sende en mail til contactpoint@ecml.dk

 

Vi glæder os til at høre fra jer.

 

27.12.2016

ECML Workshop 1/2017: Promoting excellence in sign language instruction / Promouvoir l'excellence dans l’instruction en langue des signes

Nu har I mulighed for at deltage i den første ECML workshop for 2017 inden for rammerne af det nye program 2016-2019 “Sprog er kernen af al learing”. Titlen er Promoting excellence in sign language instruction / Promouvoir l'excellence dans l’instruction en langue des signes.

Deltagere: Der afholdes en workshop den 1-2 marts 2017 i Graz, hvortil Danmark har mulighed for at sende 1 deltager.

Arbejdssprog: Engelsk og internationalt tegnsprog med simultanoversættelse.
Du kan læse mere om deltagerprofil, faglig baggrund og krævede erfaringer og kompetencer her.

Sted: ECML, Graz, Østrig.

Deltagelsen er gratis, rejseudgifter dækkes fuldt ud mod fremsendelse af dokumentation, og der ydes et fast tilskud på 110 euro (ca. 825 kr.) pr. aktivitetsdag til dækning af indkvartering, ophold og lokal transport.
Fristen for indsendelse af ansøgninger om deltagelse i workshoppen er den 22. januar 2017. Ansøgningen skal sendes på engelsk eller fransk til contactpoint@ecml.dk.
ECML Kontaktpunkt Danmark udvælger blandt de indsendte ansøgninger den deltager, der skal repræsentere Danmark på workshoppen. Alle ansøgere vil modtage et svar.
For eventuelle spørgsmål kan du kontakte os.

Som medlem af det Europæiske Center for Moderne Sprog (ECML) under Europarådet fungerer det danske ECML Kontaktpunkt som bindeled mellem ECML med hovedsæde i Graz, Østrig og de danske undervisningsmiljøer. ECML afholder jævnligt konferencer og workshops i forbindelse med igangværende projekter.

 

***************************************

ECML Workshop 1/2017: Promoting excellence in sign language instruction / Promouvoir l'excellence dans l’instruction en langue des signes

You now have a possibility to apply for participation in the first ECML workshop for 2017 of the new ECML programme 2016-2019 “Languages at the heart of learning” .The title of the workshop is Promoting excellence in sign language instruction / Promouvoir l'excellence dans l’instruction en langue des signes.

Participants: The workshop will take place on 1-2 March 2017 in Graz, and Denmark is allowed to send 1 participant.

Working languages: English and International Sign, with simultaneous interpretation.
You can read more about professional background, experience and competences required here

Venue: ECML, Graz, Austria.

Participation is free and participants will have their travel expenses reimbursed by the ECML upon presentation of documentary evidence such as receipts, tickets etc.
Besides, they will receive a lump sum allowance of 110 euros per activity day in order to cover accommodation, subsistence expenses and local transport.
The deadline for submitting applications is 22th of January 2017. You have to send your application in English or French to contactpoint@ecml.dk.
The ECML Contact Point Denmark will select the participant who will represent Denmark on the workshop. All applicants will receive an answer.

If you need further information, you are welcome to contact us.

As a member of the European Center for Modern Languages (ECML) of the Council of Europe, the Danish Contact Point acts as a relay between the ECML with a seat in Graz, Austria and the Danish education and training environment. ECML frequently arranges conferences and workshops related to ongoing projects.

Følg os på Facebook

ECML Kontaktpunkt Danmark Nyhedsbrev

Efterhånden som ECML's nyhedsbreve udkommer, vil de blive arkiveret her med den nyeste udgave øverst.

Nyhedsbrev nr.3/2016 og på engelsk.

Nyhedsbrev nr.2/2016 og på engelsk.

Nyhedsbrev nr.1/2016 og på engelsk.

Læs mere og tilmeld dig nyhedsbrevet her.Bliv forbundet

Kontaktoplysninger:

Jens Chr. Skous Vej 4, Byg. 1481/460
8000 Aarhus C
contactpoint@ecml.dk
☏+45 8716 2829