Du er her: ecml.dk
ECML Front page style
Menu

Det Europæiske Center for Moderne Sprog Kontaktpunkt Danmark

Det Europæiske Center for Moderne Sprog er en unik institution der har som mission at fremme excellence og innovation i sprogundervisningen og som vil hjælpe europæerne til at lære sprog mere effektivt. Det danske ECML Kontaktpunkt fungerer som bindeled mellem det europæiske netværk og de danske undervisningsmiljøer. Formålet er at skabe et bredt funderet nationalt netværk, der kan fungere som en lærings- og vidensdelingsplatform med henblik på at sikre fortsat udvikling ... Læs mere om ECML Kontaktpunkt Danmark

Sarah Breslin til  ECML Kontaktpunkt 

I ECML's første offentlige arrangement den 9. maj 2014 indgik en videooptaget tale fra ECML's administrerende direktør i Graz til deltagerne i arrangementet og det danske kontaktpunkt.

ECML Projects

ECML Projekter

ECML Kontaktpunkt Danmark Brochure

Læs eller download ECML Kontaktpunkt Danmark Brochure her.

Bliv forbundet

Sprogkonferencen Sprog på kryds og tværs mandag d. 26 september 2016!

ECML Kontaktpunkt Danmark afholder i år den store Sprogkonference Sprog på kryds og tværs i Odense (SDU), den 26. september, som også er den Europæiske Sprogdag. Konferencen har et nyt koncept med mere diversitet og flere institutioner og sprogaktører i spil. Titlen for konferencen 2016 er ”Nye retninger i sprogundervisningen: forskning og praksis”. Vi har inviteret to keynotes speakers, én fra udlandet, Robert O’Dowd (Universitetet i León, Spanien) som vil holde et oplæg om online sproglæring, og Petra Daryai-Hansen (KU & UCC) som vil tale om et nyt projekt om tidlig sprogstart. I den første del af konferencen  - som går på tværs af sprogene - vil der blive præsenteret ph.d. projekter som er afsluttet for nylig. Den anden del af konferencen rummer udviklingsprojekter på tværs af sektorer, fra børnehave til universitet.

Konferencens program finder man her.

Tilmeld dig her

Nyheder

Den Europæiske Sprogdag 2016 – koordination

Læs mere her hvis du planlægger at organisere en event/temauge omkring sprog og interkulturalitet i din institution d. 26 september 2016. Du kan også bestille reklamematerialer til din event via ECML Kontaktpunkt Danmark senest 20 juni 2016.

Læs mere her.

ECML Kontaktpunkt Danmark på conferencen “Developing plurilingual education in the Nordic and Baltic countries”

Conference “Developing plurilingual education in the Nordic and Baltic countries” Nordplus Horizontal, project DELA NOBA & European Center for Modern Languages (ECML, Council of Europe) Training and Consultancy April 25, 2016.

Læs mere her.

Susanna Slivensky, Deputy Executive Director/Head of Programmes, sendte en video velkommen

I forbindelse med Konferencen "Developing plurilingual education in the Nordic and Baltic Countries" d. 25 april 2016 og ECML Training and Consultancy workshoppen "How to define learning objectives in plurilingual education? The FREPA descriptors as a tool in early foreign language education" d. 26 april 2016 i København, UCC, Susanna Slivensky, Deputy Executive Director/Head of Programmes, sendte en video velkommen besked :

 

ECML Kontaktpunkt Danmark var i dag på besøg på VIA UC – Aarhus.

Læs mere

ECML projektperiode 2016-2019

Sprog er kernen i al læring. Det er titlen på ECML’s nyeste projektperiode, der løber fra 2016-2019.
Netop nu er ECML i Graz i gang med at udvælge de projekter, der skal støttes, og fra årsskiftet starter arbejdet i de udvalgte projekter. Fristen for indsendelse af projektforslag udløb den 1. maj 2015.
ECML’s hovedkontor har i alt modtaget knap 80 ansøgninger til forskellige typer af projekter fra en bred vifte af medlemslande.

Læs mere om ECML’s projektperiode her.

Bliv klar til Den Europæiske Sprogdag

Hvad er Den Europæiske Sprogdag?
Hvem kan være med?
Hvordan kan du markere dagen?
Hvor kan du finde undervisningsmateriale?

ECML Kontaktpunkt Danmark Nyhedsbrev

Efterhånden som ECML's nyhedsbreve udkommer, vil de blive arkiveret her med den nyeste udgave øverst.

Nyhedsbrev nr.1/2016Læs mere og tilmeld dig her.

Følg os på Facebook

Kontaktoplysninger

ECML Kontaktpunkt Danmark
Jens Chr. Skous Vej 4, Byg. 1481/460 
8000 Aarhus C
Tlf.:+45 8716 2829
E-mail: contactpoint@ecml.dk

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 23.06.2016