Nyheder

07.05.2018

Workshop 4/2018

Nu har I mulighed for at deltage i den sidste og fjerde ECML workshop for 2018 inden for rammerne af det nuværende program 2016-2019 “Sprog er kernen af al læring”. Titlen er : A roadmap for schools to support the language(s) of schooling.

Deltagere: Der afholdes en workshop den 15-16 november 2018 i Graz, hvortil Danmark har mulighed for at sende 1 deltager.


Arbejdssprog: Engelsk og fransk med simultanoversættelse.

Sted: ECML, Graz, Østrig.


Deltagelsen er gratis, rejseudgifter dækkes fuldt ud mod fremsendelse af dokumentation, og der ydes et fast tilskud på 110 euro (ca. 825 kr.) pr. aktivitetsdag til dækning af indkvartering, ophold og lokal transport.

Fristen for indsendelse af ansøgninger om deltagelse i workshoppen er den 25. juni 2018Ansøgningen skal sendes på engelsk eller fransk til contactpoint@ecml.dk.
ECML Kontaktpunkt Danmark udvælger blandt de indsendte ansøgninger den deltager, der skal repræsentere Danmark på workshoppen. Alle ansøgere vil modtage et svar.
For eventuelle spørgsmål kan du kontakte os.

03.05.2018

Workshop 3/2018

Nu har I mulighed for at deltage i den tredje ECML workshop for 2018 inden for rammerne af det nuværende program 2016-2019 “Sprog er kernen af al læring”. Titlen er: Language for work – Tools for Professional Development/La langue pour le travail - Outil de développement professionnel.

Find ansøgningsdokumentet her.

Deltagere: Der afholdes en workshop den 23-24 oktober 2018 i Graz, hvortil Danmark har mulighed for at sende 1 deltager.

Arbejdssprog: Engelsk og fransk med simultanoversættelse.

Du kan læse mere om deltagerprofil, faglig baggrund og krævede erfaringer og kompetencer her.

Sted: ECML, Graz, Østrig.

Deltagelsen er gratis, rejseudgifter dækkes fuldt ud mod fremsendelse af dokumentation, og der ydes et fast tilskud på 110 euro (ca. 825 kr.) pr. aktivitetsdag til dækning af indkvartering, ophold og lokal transport.
Fristen for indsendelse af ansøgninger om deltagelse i workshoppen er den 30. maj 2018. Ansøgningen skal sendes på engelsk eller fransk til contactpoint@ecml.dk.

ECML Kontaktpunkt Danmark udvælger blandt de indsendte ansøgninger den deltager, der skal repræsentere Danmark på workshoppen. Alle ansøgere vil modtage et svar.
For eventuelle spørgsmål kan du kontakte os.

02.05.2018

Workshop 2/2018

Nu har I mulighed for at deltage i den anden ECML workshop for 2018 inden for rammerne af det nuværende program 2016-2019 “Sprog er kernen af al læring”. Titlen er : Towards a Common European Framework of Reference for Language Teachers”

Deltagere: Der afholdes en workshop den 3-4 oktober 2018 i Graz, hvortil Danmark har mulighed for at sende 1 deltager.


Arbejdssprog: Engelsk og fransk med simultanoversættelse.

Du kan læse mere om deltagerprofil, faglig baggrund og krævede erfaringer og kompetencer her.

Sted: ECML, Graz, Østrig.


Deltagelsen er gratis, rejseudgifter dækkes fuldt ud mod fremsendelse af dokumentation, og der ydes et fast tilskud på 110 euro (ca. 825 kr.) pr. aktivitetsdag til dækning af indkvartering, ophold og lokal transport.

Fristen for indsendelse af ansøgninger om deltagelse i workshoppen er den 25. juni 2018Ansøgningen skal sendes på engelsk eller fransk til contactpoint@ecml.dk.
ECML Kontaktpunkt Danmark udvælger blandt de indsendte ansøgninger den deltager, der skal repræsentere Danmark på workshoppen. Alle ansøgere vil modtage et svar.
For eventuelle spørgsmål kan du kontakte os.

27.02.2018

 

ECML Workshop 1/2018

Den 12-13 september 2018 afholdes den første workshop for 2018 inden for rammerne af det nuværende program 2016-2019 "Sprog er kernen i al læring" med titlen: Inspiring language learning and teaching in the early years. Why it matters and what it looks like for children aged 3-12 years.

Danmark har mulighed for at sende 1 deltager afsted, hvortil du kan indsende en ansøgning senest d. 19 april 2018. Ansøgningen skal sendes enten på engelsk eller fransk til contactpoint@ecml.dk.

ECML Kontaktpunkt Danmark udvælger blandt de indsendte ansøgninger den deltager, der skal repræsentere Danmark på workshoppen. Alle ansøgere vil modtage et svar.

 

Du kan læse mere om deltagerprofil, faglig baggrund og krævede erfaringer og kompetencer her.

              

08.02.2018

Projekt opdatering fra Graz: Towards a Common European Framework of Reference for language teachers (CEFRLT)

Original source: ecml.at 

One of several aims of the project "Towards a Common European Framework for Language Teachers" is the piloting and further development of existing instruments. In 2018, there are important news for three instruments: 

A new website profils-langues.ch has been launched for foreign language teachers and student teachers to self-assess their language competences in the target language. The website also contains model tasks for formative assessment by teacher educators, based on the Profession-related Language Competence Profiles (available in English, French, German and Italian here). In 2018, further insights from the piloting activities will feed into the CEFRLT project at the ECML.

Work is continuing on a parallel version of the existing Eaquals Framework for Language Teacher Training and Development that is aimed specifically at teachers of languages for academic purposes working on courses intended for students in higher education. The aim is to raise the awareness of teachers and others with different levels of experience in this sector concerning the specific areas of knowledge and skill required for this kind of language teaching. A validation exercise will be undertaken in 2018.

The overall structure of the future "Framework of reference for the training of teachers in the use of pluralistic approaches" has been stabilized (ethical and political dimension, linguistic and cultural competences, methodological competences) after discussions and exchanges at presentations. It should now be subject to only a few adjustments. The framework is based on the Framework of reference for pluralistic approaches to languages and cultures (FREPA) and the Skills Reference Data in Didactics of the Intercomprehension (REFDIC). In 2018, efforts will focus on the internal structure of each dimension, and on the declination of skills in savoirs, savoir-être and savoir-faire.

01.02.2018

ECML træning og rådgivning d. 5.-6. april 2018 i København

 

ECML Kontaktpunkt Danmark inviterer til en ECML træning og rådgivning om implementering af Den Europæiske Referenceramme i fremmedsprogs-læreplaner. Titlen på arrangementet er Relating foreign language curricula to the CEFR (RELANG), og det finder sted d. 5.-6. april 2018 i København. Arrangementet er finansieret af ECML og den Europæiske Kommission.

I følgende brochure vil I finde mere om hvad RELANG er, hvad der er de vigtigste formål med denne workshop, samt informationer om de to ECML-eksperter der leder workshoppen. I kan læse mere om RELANG på http://relang.ecml.at/.  

Tilmelding senest d. 19 marts 2018 på følgende link.

16.01.2018

Webinar om den nye version af den fælles europæiske reference ramme (CEFR) d. 30 januar 2018.

 

The Education Policy Division of the Council of Europe is organising a webinar on “The CEFR Companion Volume and Practical Considerations for Implementation” within the scope of 2018-2019 Education Programme. The webinar will take place on 30 January 2018 between 9 am and 5 pm. The event will be the first of a series of activities during 2018 to promote plurilingual and pluricultural education and improve language of schooling.
The webinar will mark the official presentation of the CEFR Companion Volume, which is the product of a project of the CoE’s Language Policy Programme aimed to update the CEFR illustrative descriptors.


During the webinar, following main topics will be addressed:
►    The CEFR Update: Developing and Validating Descriptors for Mediation and Related Concepts;
►    The CEFR Companion Volume with Existing and New CEFR Descriptors;
►    The CEFR Companion Volume and Practical Considerations for Implementation, with reference to teacher education, curriculum and assessment.


For further information please click on The concept note and programme or follow the link: https://www.coe.int/en/web/education/-/a-webinar-on-the-cefr-companion-volume-and-practical-considerations-for-implementation-

If you are interested in attending the webinar please fill out the contact form.  Those concerned will be invited to the webinar and informed about practical details two weeks before the webinar via email.

11.01.2018

ECML Kontaktpunkt Danmark inviterer til netværks-eftermiddag.
 

Tirsdag d. 20 februar 2018 invitere ECML Kontaktpunkt Danmark bestyrelsen for de danske sproglærerforeninger til en netværks – eftermiddag i Odense, for at fremme samarbejde og dialog. Formålet med arrangementet er at styrke de sproglige foreningers mulighed for at drage nytte af det danske medlemskab af ECML, og de dertil knyttede faglige tilbud og services.

På netværksdagen vil dialogen bl.a. bestå af følgende vigtige punkter:

Hvad er de vigtigste aktuelle faglige debattemaer?

Hvordan kan i bruge ECML Kontaktpunkt Danmark til at forsyne jeres medlemmer med relevant fagpædagogisk information på disse områder?

Hvad kunne ECML Kontaktpunkt Danmark bidrage med i jeres foreningsarbejde fremover?

Hvad er forventningerne ifm. sprogstrategien?

 

 

 

Tilmelding til arrangementet sker ved at sende en mail til contactpoint@ecml.dk senest d. 13 februar 2018. 

Nyheder fra 2017

1.11.2017

Colloquium “Teacher education for linguistic diversity: the contribution of the ECML"

 

On 13-14 December 2017 the ECML is organising a colloquium entitled “Teacher education for linguistic diversity: the contribution of the ECML". This one and a half day event will bring together several renowned experts in the field of pluralistic and pluricultural approaches to discuss progress that has been made in this field in recent years, giving special emphasis to how projects initiated under the auspices of the ECML have supported the development and expansion of this important area.

At the core of this colloquium will be the contribution made by the Framework of References for Pluralistic Approaches (FREPA) and its impact on different aspects of language education throughout Europe.

This colloquium will be of particular interest to those who are engaged in pluralistic education, whether as teachers, teacher educators or curriculum designers, and aims to support their efforts in facilitating change in this area. The contributions from experts from different European countries will provide valuable insights from various European perspectives.

You can find further details in the attached programme draft (EN, FR).

There will be no charge for attending this event but participants will be expected to cover their own travel and subsistence costs.  50 places in total will be available and these will be allotted strictly on a first-come, first-served basis.

If you would like to book your place, please go to the link below and complete your online registration. A booking form for accommodation is available upon completion of the registration form.

We look forward to welcoming you to Graz to take part in what promises to be a very rich and informative colloquium.

Register for the colloquium

28.09.2017

ECML Think tank – Pathways for learning

 

Nu har I mulighed for at deltage i det nye ECML Think tank – Pathways for learning. I må gerne udfylde ansøgningen online og vi håber, at danske deltagere vil blive udvalgt i det nyeste Think tank og projekt i programmet 2016-2019 - Languages at the heart of learning. Læs mere her.

EDL i Aarhus

10.09.2017

EDL i Aarhus

Europa-Kommissionens repræsentation i Danmark og Det Europæiske Center for Moderne Sprog, Kontaktpunkt Danmark, byder velkommen til en dag med mulighed for at rejse rundt i mange af de europæiske sprog. Læs programmet her.

Deltag i Den Europæiske Sprogdags verdensrekordforsøg!

06.09.2017

Deltag i Den Europæiske Sprogdags verdensrekordforsøg!

Send os en kort video hvori du/I fortæller os hvorfor du/I holder af et eller flere sprog! Den Europæiske Sprogdags verdensrekordforsøg: Vores mål er at få så mange individuelle personer, grupper og koordinatorer, i så mange forskellige lande som muligt, til at udarbejde en lille video med udgangspunkt i temaet ”Jeg elsker dette/disse sprog, fordi…”, så vi sammen kan sætte en ny europæisk sprogrekord i forbindelse med Den Europæiske Sprogdag d. 26. september.

Videoen må både optages på et hvilket som helst sprog og omhandle et hvilket som helst sprog. Videoen skal filmes i tværformat (dvs. landskabsformat), må maksimalt have en længde på 10-20 sekunder og må både inkludere enkelte individer, grupper og/eller hele skoleklasser.

Om videoen:
Der er ingen regler – du/I må både synge, danse, rappe, råbe, hviske, skrive, tegne, bygge etc.

Med udgangspunkt i Jeres videoer håber vi d. 30. september at kunne samle det største antal videoer, omhandlende temaet sprog, nogensinde produceret.

Upload din video her.

Læs mere her.

Den Europæiske Sprogportfolio

24.08.2017

Den Europæiske Sprogportfolio

Den Europæiske Sprogportfolio er en dansk oversættelse af den akkrediterede norske portfolio "Europæisk språkperm 6-12". Den danske udgave af den europæiske sprogportfolio er udarbejdet med venlig tilladelse fra Nasjonalt Senter for Fremmedspråk i Opplæringen i Norge og er som den norske portfolio baseret på Elisabeth Mosengs illustrationer og design af Magnolia Design AS.

Den danske udgave er udarbejdet af ECML Kontaktpunkt Danmark med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler 2016. ECML Kontaktpunkt Danmark er det danske kontaktpunkt for European Centre for Modern Languages under Europarådet.

Læs mere og dowload din portfolio her.

Er du opmærksom på Den Europæiske Sprogpris 2017?

26.06.2017

Er du opmærksom på Den Europæiske Sprogpris 2017?

Vi forestiller os, at du måske er i målgruppen – eller kender nogle, der er i målgruppen!

Uddannelses- og Forskningsministeriet uddeler i samarbejde med EU-Kommissionen Den Europæiske Sprogpris 2017. Med prisen kan man sammen med et prestigefyldt diplom vinde et rejselegat, som har til formål at støtte rejser til udlandet med henblik på at hente ny viden og inspiration til glæde for sprogundervisning i Danmark. For at ansøge om eller indstille til prisen, skal der blot udfyldes en kort ansøgningsformular på  Uddannelses- og Forskingsministeriets hjemmeside.

Vi vil meget gerne have ansøgninger fra gode projekter, initiativer eller ildsjæle inden for læring af fremmedsprog – du kan enten selv ansøge om Den Europæiske Sprogpris 2017 eller indstille andre gode projekter til prisen.

Lidt mere om Den Europæiske Sprogpris

Den Europæiske Sprogpris anerkender initiativer inden for alle uddannelsesniveauer og alle sammenhænge, hvor der foregår læring af fremmedsprog. Skoler, institutioner, organisationer og enkeltpersoner, som arbejder med indlæring af fremmedsprog både i formelle og uformelle læringsmiljøer, kan ansøge eller indstilles til prisen.

I 2016-2017 er der særligt fokus på:

 • Sproglig mangfoldighed i skoler

 • Et sprogvenligt samfund – uformel sprogindlæring

Læs mere om Den Europæiske Sprogpris på Uddannelses- og Forskingsministeriets hjemmeside, hvor I også finder detaljer om ansøgningsprocedurer og årets prioriteter og kriterier. Ansøgningsfristen er den 25. august 2017.

Prisen uddeles den 25. september i på DOKK1 i Aarhus ved konferencen ”Sprog, Kultur og Arbejdsliv. Rethink: Sproglige og (inter)kulturelle kompetencer i uddannelsen og på arbejdspladsen” arrangeret af ECML Kontaktpunkt Danmark.

Vend endelig tilbage med spørgsmål eller kommentarer.

Den Europæiske Sprogdag 2017

14.06. 2017

På initiativ fra Europarådet, Strasbourg, er Den Europæiske Sprogdag en årlig begivenhed, der holdes d. 26. september og som har til formål at fremme sproglæring i hele Europa.

ECML har nogle nyheder i 2017

 • Konkurrence om den bedste designet T-shirt angående den Europæiske Sprogdag 2017: den vindende T-shirt er nu tilgængelig online og der vil blive lanceret en ny konkurrence til den Europæiske Sprogdag 2018. I må gerne overveje, om I ønsker at deltage i denne konkurrence.

 • I 2016 fik konkurrencen om ”den mest innovative begivenhed” af den Europæiske Sprogdag kåret vindere i 16 lande. Denne konkurrence vil finde sted igen i år, hvor prisen vil gå til begivenheden med de fleste stemmer i hvert deltagende land (med mindst 10 registrerede begivenheder i den Europæiske Sprogdag-kalenderen).

ECML har også nye ressourcer i 2017

 • En ”alle regnbuens farver”-sektion som vil indeholde kendetegn og udtryk knyttet til farver på forskellige sprog.

 • Et sprog(lærer)foreningsregister i Europa: registreret var oprindeligt udviklet af ECML’s Language Associations and Collaborative Support (LACS) netværk.

Husk, at ”Sjov med sprog”-fanen løbende vil blive opdateret, især under ”language trivia”, som fremhæver unikke træk for hvert sprog, og hvis I selv skulle have andre forslag, så hører vi gerne fra jer.

Til info – så findes der en række brugbare ressourcer for din undervisning eller til inspiration på hjemmeside

I forbindelse med Sprogdagen har I mulighed for at bestille reklame materialer. Disse kan bestilles for at markere dagen på en mere visuel måde, som f.eks. ”Snak med mig”-klistermærker og ”Goddag”- plakater (disse er også frit tilgængelige på hjemmesiden og står klar til udprint), armbånd på 16 forskellige sprog og i forskellige farver, samt reflekterende ”click armbånd” i en række forskellige farver.

Disse materialer er tilgængelige allerede nu og kan bestilles ved at sende en mail til contactpoint@ecml.dk. Husk at skrive i hvilken skole/organisation I ønsker at markere dagen, hvilken niveau jeres elever har, og hvilke materiale I ønsker at bestille. Deadline for bestillingen er d. 26. juni 2017!

Vi opfordrer jer til at registrere jeres arrangement i forbindelse med den Europæiske Sprogdag 2017 i eventskalenderen på Sprogdagens hjemmeside. Desuden er I velkommen til at bruge det følgende hashtag #coeEDL2017 til enhver annonce vedrørende dagen på Twitter.

Call for case studies or practical examples of the use of instruments and frameworks for language teacher education and development

Call for case studies or practical examples of the use of instruments and frameworks for language teacher education and development

The European Centre for Modern Languages (ECML) of the Council of Europe is compiling case studies or practice examples of the use of instruments and frameworks that describe the competences and experiences of language teachers and, with respect to language-related issues, of all teachers.

We are therefore inviting teachers, teacher educators/ trainers, administrators/officials at all levels, and employers to share their experiences of using these instruments.

The practice examples will be published on the website of the current ECML project Towards a Common European Framework for Language Teachers. The examples aim to inspire the choices and practices of potential users of such instruments. See a non-exhaustive list of instruments here.

The practice examples may describe the use of a given instrument or framework, for example, in and for teacher education, professional development, counselling, evaluation, or decision-making in educational policy.

The ECML and the project team would be delighted to learn from your experience. We are compiling your information by means of a survey questionnaire. We will transform your answers into a text that we will send to you before publication.

The practice examples will be reviewed and published online by the project team. If you have any questions, please contact Lukas Bleichenbacher or Anna Schröder-Sura.

This questionnaire will be online until 20 June 2017.

Please feel free to contribute in English, French or German.

Link to the online survey.

Nomination of participants to Workshop No 3/2017

28.04.2017

Nomination of participants to Workshop No 3/2017 (10-11 October 2017) “Digital literacy for the teaching and learning of languages” within the framework of the ECML’s medium-term programme of activities 2016-2019, Graz, Austria

Venue: Graz, Austria
Dates: 10-11 October 2017
Participants: 1 delegate per member state, to be nominated by the national nominating authorities
Working languages: English and French, with simultaneous interpretation
Deadline for nomination: 30 June 2017

Workshop focus

 • Piloting

 • Training and professional development

Content focus on digital literacy

 • Exploring a teaching approach which fully integrates social interactions;

 • Building activities for the teaching and learning of languages which contribute to the development of competent and autonomous language learners and users;

 • Discussing and providing feedback on the pilot phase.

Click here to get information in English or here for information in French. We also invite you to have a look at the project website and to download the application form.

ECML online questionnaire "Languages in subjects"

16.03.2017

ECML online questionnaire "Languages in subjects"

This online questionnaire is part of an ECML project called ‘Developing language awareness in subject classes’. It targets subject teachers (mathematics, history, science, physical education etc.,) and teacher trainers who

 • are experienced in teaching students at the age of 12/13 with a different language background, and/or
 • take an interest in developing their students’ academic, subject specific language.

The questionnaire is available in five different languages (English, French, Armenian, Finnish, Norwegian). It takes approximately 15 minutes to answer it.

We would be grateful if you could answer this questionnaire yourself and/or disseminate the questionnaire among your networks as appropriate. Thank you in advance for your cooperation!

Ce questionnaire en ligne fait partie d’un des projets du CELV, intitulé « Développer la conscience linguistique dans les matières scolaires ». Il s’adresse aux enseignants de toutes les disciplines (mathématiques, histoire, sciences, éducation physique, etc.) et aux formateurs des enseignants

 • qui ont déjà de l’expérience dans l’enseignement des apprenants âgés de 12 à 13 ans avec différents parcours linguistiques et/ou
 • qui sont intéressés à développer les compétences linguistiques de leurs apprenants requises à l’école et liées à une matière précise.

Le questionnaire est disponible dans cinq langues (anglais, français, arménien, finnois, norvégien) et prend environ 15 minutes pour le compléter.

Nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez y répondre personnellement et/ou le diffuser dans les réseaux que vous jugerez pertinents. Nous vous remercions à l’avance de votre coopération !

Interactive workshop / Atelier participatif 1-2 June / juin 2017

16.03.2017

Interactive workshop / Atelier participatif 1-2 June / juin 2017

Français : voir plus bas

We would like to inform you of an upcoming event in connection with our ECML project, Language for Work - Tools for professional development:

Interactive workshop, 1-2 June 2017
Venue: European Centre for Modern Languages, Graz, Austria

For full details, please see attachment.
This event is free to attend, but, because places are limited, attendance is by invitation only.
If you want to attend, please contact us via email at lfwnetwork@emcl.at as soon as possible and no later than 31st March

Nous voudrions vous informer d’un prochain événement dans le cadre de notre projet du CELV, La langue pour le travail - Outils de développement professionnel:

Atelier participatif les 1er et 2 juin 2017
Centre Européen des Langues Vivantes, Graz, Autriche

Veuillez consulter le fichier ci-joint pour plus d'informations.
Cet événement est gratuit mais, compte tenu du nombre de places limitées, la participation ne se fera que sur invitation.
Si vous souhaitez y assister, contactez-nous s’il vous plait via l’email lfwnetwork@emcl.at dès que possible, au plus tard le 31 mars.

Matilde Grünhage-Monetti (Germany, project coordinator / Allemagne, coordinatrice du projet)
Alexander Braddell (UK /Grande-Bretagne)
Kerstin Sjösvärd (Sweden / Suède)
Christophe Portefin (France)

Are you part of the eTwinning community?

09.02.2017

Are you part of the eTwinning community?

If so, why not join us TODAY, February 9th at 4 pm GMT (5 pm CET) for an interactive online seminar entitled “Supporting multilingual classrooms”? The goal is to raise awareness of the support which is available via the ECML to help teachers adapt to the new reality in ways that will be beneficial to the learner and professionally fulfilling for the teacher. In the specific context of e-twinning, teachers will be better equipped to understand the different contexts and challenges that the teaching profession face across Europe. Webinar led by Sarah Breslin, Executive Director of the ECML, and by Professor Terry Lamb, Co-coordinator of the ECML-EU Training and Consultancy Activity “Supporting Multilingual Classrooms”. You will be able enter the live webinar with your eTwinning (free) account or may need to create an account before you can access the seminar.

You will be able enter the live webinar with your eTwinning (free) account or may need to create an account before you can access the seminar.

Læs mere på ECMLs hjemmeside.

Open online seminar: Discovering the European Centre of Modern Languages of the Council of Europe (ECML)

08.02.2017

Open online seminar: Discovering the European Centre of Modern Languages of the Council of Europe (ECML)

Today, Wednesday 8th February at 15.30 (GMT)/16.30 (CET) Linguistic and cultural diversity is now the norm in European classrooms. What does this mean for teachers, both language teachers and teachers of other subjects? How can teachers adapt their methodology to ensure that this linguistic and cultural capital becomes a rich resource for learning?

Join us today via this link at 16.30 (CET) and discover the ECML’s treasure-chest of free resources for teachers and teacher educators in support of an inclusive, plurilingual and intercultural approach to teaching and learning?

 

Netværks-eftermiddag for samarbejde og dialog

16.01.2017

Netværks-eftermiddag for samarbejde og dialog

ECML Kontaktpunkt Danmark vil gerne invitere bestyrelserne for de danske sproglærerforeninger til en netværks-eftermiddag for samarbejde og dialog torsdag d 23. februar kl. 12.00 -15.30 på Hotel Nyborg Strand (vi begynder med frokost).

European Center for Modern Languages (ecml.at) har været repræsenteret i Danmark med et kontaktpunkt på Aarhus Universitet (ecml.dk) siden landets indmeldelse i 2013. ECML har 32 medlemslande og er en del af Europarådet. Vores tanke med dette arrangement er at styrke de sproglige foreningers mulighed for at drage nytte af det danske medlemskab af ECML og af de dertil knyttede faglige tilbud og services.

Kontaktpunktet har været i kontakt med nogle af de sprogfaglige foreninger, men vi finder det vigtigt at samle bestyrelserne for på den måde at sikre fokus på de emner som har størst relevans for jer og jeres medlemmer nu og i den nærmeste fremtid, og for samtidig at etablere et forum for en drøftelse af disse spørgsmål på tværs af foreningerne.

Netværksdagen vil således primært handle om aktuelle temaer med relevans for samarbejdet mellem sproglærerforeninger og ECML Kontaktpunkt Danmark. Vigtige punkter kunne være:

 • Hvad er de vigtigste aktuelle faglige debattemaer?

 • Hvordan kan I bruge ECML Kontaktpunkt Danmark til at forsyne jeres medlemmer med relevant fagpædagogisk information på disse områder?

 • Hvad kunne ECML Kontaktpunkt Danmark bidrage med i jeres foreningsarbejde fremover?

Vi vil introducere ECML Kontaktpunkt Danmarks aktuelle aktiviteter og projekter. Tilmelding til arrangementet sker ved at sende en mail til contactpoint@ecml.dk

Vi glæder os til at høre fra jer.

Nyheder fra 2016

ECML Workshop 1/2017: Promoting excellence in sign language instruction

27.12.2016

ECML Workshop 1/2017: Promoting excellence in sign language instruction / Promouvoir l'excellence dans l’instruction en langue des signes

Nu har I mulighed for at deltage i den første ECML workshop for 2017 inden for rammerne af det nye program 2016-2019 “Sprog er kernen af al learing”. Titlen er Promoting excellence in sign language instruction / Promouvoir l'excellence dans l’instruction en langue des signes.

Deltagere: Der afholdes en workshop den 1-2 marts 2017 i Graz, hvortil Danmark har mulighed for at sende 1 deltager.

Arbejdssprog: Engelsk og internationalt tegnsprog med simultanoversættelse.
Du kan læse mere om deltagerprofil, faglig baggrund og krævede erfaringer og kompetencer her.

Sted: ECML, Graz, Østrig.

Deltagelsen er gratis, rejseudgifter dækkes fuldt ud mod fremsendelse af dokumentation, og der ydes et fast tilskud på 110 euro (ca. 825 kr.) pr. aktivitetsdag til dækning af indkvartering, ophold og lokal transport.
Fristen for indsendelse af ansøgninger om deltagelse i workshoppen er den 22. januar 2017. Ansøgningen skal sendes på engelsk eller fransk til contactpoint@ecml.dk.
ECML Kontaktpunkt Danmark udvælger blandt de indsendte ansøgninger den deltager, der skal repræsentere Danmark på workshoppen. Alle ansøgere vil modtage et svar.
For eventuelle spørgsmål kan du kontakte os.

Som medlem af det Europæiske Center for Moderne Sprog (ECML) under Europarådet fungerer det danske ECML Kontaktpunkt som bindeled mellem ECML med hovedsæde i Graz, Østrig og de danske undervisningsmiljøer. ECML afholder jævnligt konferencer og workshops i forbindelse med igangværende projekter.

 

***************************************

ECML Workshop 1/2017: Promoting excellence in sign language instruction / Promouvoir l'excellence dans l’instruction en langue des signes

You now have a possibility to apply for participation in the first ECML workshop for 2017 of the new ECML programme 2016-2019 “Languages at the heart of learning” .The title of the workshop is Promoting excellence in sign language instruction / Promouvoir l'excellence dans l’instruction en langue des signes.

Participants: The workshop will take place on 1-2 March 2017 in Graz, and Denmark is allowed to send 1 participant.

Working languages: English and International Sign, with simultaneous interpretation.
You can read more about professional background, experience and competences required here

Venue: ECML, Graz, Austria.

Participation is free and participants will have their travel expenses reimbursed by the ECML upon presentation of documentary evidence such as receipts, tickets etc.
Besides, they will receive a lump sum allowance of 110 euros per activity day in order to cover accommodation, subsistence expenses and local transport.
The deadline for submitting applications is 22th of January 2017. You have to send your application in English or French to contactpoint@ecml.dk.
The ECML Contact Point Denmark will select the participant who will represent Denmark on the workshop. All applicants will receive an answer.

If you need further information, you are welcome to contact us.

As a member of the European Center for Modern Languages (ECML) of the Council of Europe, the Danish Contact Point acts as a relay between the ECML with a seat in Graz, Austria and the Danish education and training environment. ECML frequently arranges conferences and workshops related to ongoing projects.

Ensuring quality in language testing and assessment colloquium

05.12.2016

Ensuring quality in language testing and assessment colloquium:
live webcast on Wednesday 7 December

The colloquium on “Ensuring quality in language testing and assessment: the contribution of the Common European Framework of Reference (CEFR)“ is organized by the European Centre for Modern Languages of the Council of Europe in cooperation with the European Commission.

The event will trace the progress that has been made since the publication of the Manual for Relating Language Examinations to the CEFR, offer a platform for an exchange of experiences from different European contexts and propose ways to address the ongoing challenges in aligning language curricula and examinations to the Framework.

Due to the high level of demand to participate in the event, the ECML has decided to stream the event live, starting from 9:30 am on 7 December. The event will be in English and French and will be streamed in the original language of the speaker only. During the colloquium, the following questions will be addressed:

1. How do I know whether a test is at the CEFR level it claims to be at?
2. Can an exam that tests linguistic competence (language use) be linked to the CEFR?
3. How do we make sure that our pass/fail decisions are related to the CEFR?
4. Can we test at more than one CEFR level in one test?
5. Can we link our tests to the CEFR levels even though we do not have statistics on student performance on our tests, apart from total scores?
6. Can tests of different skills be summarized at one CEFR level?

The colloquium should be of particular interest to those who are responsible for or engaged in developing foreign language curricula and/or examinations, notably those who work in national curriculum or examination centres.

For further information on the event, including the Colloquium programme, please visit the colloquium webpage.

WEBCAST – starting on Wednesday, 7 December at 09:30.

**************

L’assurance qualité dans les examens et l’évaluation des langues :
diffusion en ligne en direct mercredi, le 7 décembre

Le colloque relatif à « L’assurance qualité dans les examens et l’évaluation des langues : la contribution du Cadre européen commun de référence (CECR) » est organisé par le Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de l’Europe en coopération avec la Commission Européenne.

L’événement fera le point sur les progrès réalisés depuis la publication du manuel intitulé Relier les examens de langues au CECR, offrira une plateforme pour un échange d’expériences dans les différents contextes européens et proposera des moyens pour aborder les défis actuels liés à l’harmonisation des curriculums et des examens de langues au Cadre de référence.

Suite à la forte demande de participation au colloque, le CELV a décidé de diffuser l’événement en ligne, en direct le 7 décembre à partir de 9:30. L’événement se tiendra en anglais et en français et sera diffusé uniquement dans la langue d’origine du conférencier.

Au cours du colloque, les questions suivantes seront abordées :

1. Comment savoir si un test correspond bien au niveau du CECR qu’il prétend tester ?
2. Un examen qui teste les compétences linguistiques (usage de la langue) peut-il être relié au CECR ?
3. Comment nous assurer que nos décisions relatives à la réussite ou à l’échec correspondent bien au CECR ?
4. Est-il possible de tester à plus d’un niveau du CECR dans un seul test ?
5. Est-il possible de relier nos tests aux niveaux du CECR même si nous ne disposons pas de statistiques relatives à la performance des élèves dans le contexte de ces tests, hormis des scores finaux ?
6. Les tests de différentes compétences peuvent-ils se résumer à un niveau du CECR ?

Le colloque présentera un intérêt particulier pour les personnes qui sont chargées ou qui sont impliqués dans la conception de curricula et/ou d’examens de langues étrangères et notamment pour celles qui travaillent dans des centres nationaux de curricula ou d’examens.

Pour de plus amples informations relatives à cet événement, dont le programme du colloque, voir le site web du colloque.

LIEN vers la diffusion en ligne – à partir de mercredi, 7 décembre à 09:30.

Konference om udviklingen af en national strategi for sprog i uddannelserne

17.11.2016

Konference om udviklingen af en national strategi for sprog i uddannelserne

Har du interesse for regeringens kommende sprogstrategi, og vil du være med til at drøfte udfordringer og løsninger på sprogområdet?

Uddannelses- og Forskningsministeriet afholder i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling en konference om sprogstrategien torsdag d. 17. november 2016 på Nationalmuseet.

Arbejdet med sprogstrategien er på vej ind i den afsluttende fase og formålet med konferencen er at drøfte væsentlige perspektiver, udfordringer og mulige tiltag på sprogområdet, som en national sprogstrategi skal forholde sig til. Konferencen skal give deltagerne et indblik i de centrale overvejelser i ministerierne og ikke mindst give sektoren en mulighed for at komme med konkrete indspil til udfordringer og løsninger.

Konferencen indledes af uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs og minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby. Derefter følger en række oplæg og workshops, hvor deltagerne får rig mulighed for at komme med input til det videre arbejde med sprogstrategien.

Du kan finde det fulde program og tilmelde dig konferencen her.

Focus on: European Day of Languages: Giving voice to Europe’s languages

Focus on: 

European Day of Languages: Giving voice to Europe’s languages 

Photography by Brian Desmond, Léargas

26 September 2016 will mark the 15th anniversary of the European Day of Languages (EDL). The Day has become an increasingly popular fixture in the calendar of schools all over Europe. The aims of the Day, as declared by the Committee of Ministers of the Council of Europe, are perhaps even more relevant in today’s society than when originally conceived in the aftermath of the 2001 European Year of Languages – namely: to increase plurilingualism and intercultural understanding; to encourage lifelong language learning; and to promote Europe’s rich linguistic and cultural diversity. Thanks in particular to cultural institutes such as the Goethe Institut, the Institut Français and the British Council, EDL is now widely celebrated not just in Europe but also around the world, with events this year scheduled as far afield as Canada, Taipei and Ouzbekistan. 

A host of innovative activities celebrating the Day are set to take place this year, with events of all shapes and sizes: from quizzes, language cafés, festivals and exhibitions to speak dating, parades, conferences focusing on approaches to integration, multilingual choirs and theatre and, in recognition of the games in Rio, even a ‘language olympics’. The European Commission’s translation field offices alone are involved in the organisation of 42 different events around the continent, some anticipating up to 5000 visitors. 

You can find up to date details of what is going on where and when in the EDL calendar. We hope to be able to come close to, or even exceed, the 900+ events registered in 2015.

The EDL website will shortly be available in 35 languages, (with Basque, Catalan, Latvian and Russian versions of the site all currently being added). There will also be a range of new features on the site in time for the Day.

 • downloadable materials that event organisers and schools to reproduce;

 • an inventory of freely available online tools and open educational resources for language teaching and learning (developed by the ECML’s ICT-REV project with the support of the European Commission);

 • a competition to design an EDL t-shirt - with the winner’s design to be used for next year’s EDL (this year’s t-shirt can be purchased through the site);

 • ‘the most innovative EDL event’ competition will be extended to offer a prize for the event receiving the most votes in each participating country (where there are more than 10 events in the EDL calendar).

If you are organising an event in celebration of the EDL this year, no matter how big or small, we would be delighted to receive details to include in the EDL calendar.

Here are just a few of the resources on the EDL website which you can use to help you celebrate the Day:

 • EDL calendar of activities: find out what is on the EDL, who is celebrating where, have a look at our map feature displaying the events planned for the Day in Europe and around the world;

 • promotional materials to download/order (EDL posters, stickers, wristbands and reflective click bands to order from National Relays and the EDL logo, banners, flyers, postcards to download);

 • language facts and fun: discover some of the interesting facts and figures relating to Europe's languages and a range of games and language learning activities suitable for anyone interested in languages;

 • language trivia: some of the amusing, strange and unique aspects of Europe’s languages;

 • EDL photo gallery: get a first-hand impression of what happened on the Day last year;

 • language quiz: test your knowledge on languages; 

 • assess your language skills: the 'Self-evaluate your language skills' game helps you to assess your level of proficiency in the languages you know according to six reference levels defined within the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR);

 • find out more about sign languages.

****************************************************************************

Coup de projecteur sur ...

La Journée europénne des langues : donnons la parole aux langues de l’Europe 


Photography by Brian Desmond, Léargas

Le 26 septembre 2016 marquera le 15e anniversaire de la Journée européenne des langues (JEL). Cette journée est devenue un jalon de plus en plus populaire du calendrier des écoles de toute l'Europe. Ses objectifs, tels que déclarés par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, sont peut-être encore plus pertinents dans la société d'aujourd'hui qu’ils ne l'étaient après son lancement à partir de l'Année européenne des langues 2001, à savoir : renforcer le plurilinguisme et la compréhension interculturelle, encourager l'apprentissage des langues tout au long de la vie et promouvoir la riche diversité linguistique et culturelle de l'Europe. C’est en particulier grâce aux instituts culturels, tels que le Goethe Institut, l'Institut Français et le British Council, que la JEL est désormais largement célébrée, non seulement en Europe mais dans le monde entier. Cette année, des événements sont même prévus dans des contrées aussi lointaines que Taipei, l’Ouzbekistan et le Canada.

En 2016, de multiples activités innovantes devraient avoir lieu pour célébrer la Journée ; elles comprendront des manifestations d’envergures et de types fort variés telles que des quizz, des cafés linguistiques, des festivals et des expositions, ou encore des «speak dating» (rencontres pour se parler), des défilés, des conférences sur les approches de l’intégration, des chorales et des pièces de théâtre multilingues ; même des «Olympiques linguistiques» sont prévues - à l’occasion des Jeux olympiques de Rio. Rien que les bureaux extérieurs de traduction de la Commission européenne sont impliqués dans l'organisation de 42 événements divers sur tout le continent, dont certains prévoient d'attirer jusqu'à 5 000 visiteurs.

Vous pouvez vous informer de ce qui se passe à quel endroit en consultant le calendrier de la JEL. Nous espérons qu’il sera possible d’atteindre ou même de dépasser les 900 événements enregistrés en 2015.

Le site de la JEL sera bientôt disponible en 35 langues (actuellement la version du site en basque, en catalan, en letton et en russe sont ajoutées). Une série de nouvelles fonctionnalités sera également prête pour la Journée:

 • des matériels téléchargeables et reproductibles pour les organisateurs d’événements et les écoles ;

 • un inventaire d’outils en ligne et de ressources éducatives ouvertes pour l'enseignement et l'apprentissage des langues sera disponible gratuitement (l’inventaire a été élaboré dans le cadre du projet ICT-REV du CELV avec le soutien de la Commission européenne) ;

 • un concours pour concevoir un t-shirt «JEL» - le design gagnant sera utilisé pour la JEL 2017 (il sera possible d'acheter le t-shirt de cette année sur le site web) ;

 • le concours de l’événement JEL le plus innovant sera étendu, en vue d’offrir un prix pour l'événement recevant le plus grand nombre de votes dans chaque pays participant (qui proposera plus de 10 événements dans le calendrier de la JEL).

Si vous organisez un événement à l'occasion de la JEL cette année, qu’il soit de grande ou de petite envergure, nous serions ravis d’obtenir des précisions qui pourront être incluses dans le calendrier.

Voici quelques exemples des ressources proposées sur le site web dédié à la Journée, que vous pouvez utiliser et qui peuvent vous aider à la célébrer :

Den Europæiske Sprogpris og Den Europæiske Sprogdag 2016 – koordination

Den Europæiske Sprogpris

skal uddeles d. 26. september 2016 på Konferencen Sprog på kryds og tværs

Den Europæiske Sprogpris uddeles hvert år til innovative projekter eller personer, som har bidraget til at udvikle læring af fremmedsprog. Den Europæiske Sprogpris skal uddeles for første gang i år på ECML Kontaktpunkt Danmarks konference Sprog på kryds og tværs d. 26. september 2016 i Odense, SDU.

Den Europæiske Sprogpris gives til projekter, der viser nye måder at lære sprog på, og som samtidig øger kulturforståelsen og giver bedre muligheder for uddannelse og arbejde. Alle sprog, som bidrager til det europæiske fællesskab og verden kan komme i betragtning. I 2016 er der fokus på projekter, der arbejder med god praksis i forhold til flersprogede skoler og klasser samt projekter, der har indlæring af fremmedsprog som omdrejningspunkt.

Læs mere om den Europæiske Sprogpris og hvordan kan man vinde den Europæiske Sprogpris 2016. Læs mere om den Europæiske Sprogpris og hvordan kan man vinde den Europæiske Sprogpris 2016.   

Den Europæiske Sprogdag 2016 – koordination

Læs mere her hvis du planlægger at organisere en event/temauge omkring sprog og interkulturalitet i din institution d. 26 september 2016. Du kan også bestille reklamematerialer til din event via ECML Kontaktpunkt Danmark senest 20 juni 2016.

Læs mere her.

Training and Consultancy Copenhagen report

Training and Consultancy Copenhagen report

"Developing plurilingual education in the Nordic and Baltic countries" - Conference of the DELA-NOBA project (25 April, 2016)

"How to define learning objectives in plurilingual education? The FREPA descriptors as a tool in early foreign language education" (26 April, 2016)

Moderators: Anna Maria Curci and Michel Candelier

Participants: 50 participants (25 April), 10 participants (26 April)

The training and consultancy workshop that took place in Copenhagen on 25-26 April, was held within the final conference of the DELA-NOBA project, which focused on the development of language awareness in the Nordic and Baltic countries (project financed by Nordplus Horizontal). It was comprised of two sections:

 • a training component within the DELA-NOBA final conference (25 April), with the aim of broadening current perspectives to move towards other pluralistic approaches beyond language awareness, and in particular the integrated didactics of languages;

 • an advisory component (26 April), more explicitly designed for educational leaders and Danish teacher trainers, regarding the contribution of FREPA descriptors in defining educational objectives for the teaching of languages to young children.

The participants, both those with and without previous expertise in the area of language awareness, expressed their willingness to engage in a global perspective of plurilingual and intercultural training supported by pluralistic approaches and by FREPA. The event provided the opportunity to work with teachers on the one hand, and with researchers and teacher trainers on the other, the latter having the chance to cooperate with educational decision-makers. Follow-up actions are foreseen, both in the field of teacher training and in international cooperation through the creation of an online platform.

Related resources:

Presentations from the conference "Developing plurilingual education in the Nordic and Baltic countries"

Presentations from the conference "Developing plurilingual education in the Nordic and Baltic countries"

Presentations from the ECML experts

Pluralistic approaches to languages and cultures and their Framework of Reference (FREPA), by Anna Maria Curci (Istituto Tecnico Statale Vincenzo Arangio Ruiz, LEND, FREPA expert, ECML) and Michel Candelier (Université du Maine, coordinator of FREPA activities, ECML).

Presentations from the participants

Plurilingual education – a key area at the European Centre for Modern Languages, by Ana Kanareva-Dimitrovska (Contact Point for the ECML in Denmark);

Developing the Language Awareness/Eveil aux langues Approach in the Nordic and Baltic countries, by Petra Daryai-Hansen (University of Copenhagen/University College UCC);

Additive language pedagogy, by Prof. Anne Holmen (University of Copenhagen);

Teachers’ views towards Language Awareness activities, by Petra Daryai-Hansen (University of Copenhagen/University College UCC) & Inta Rimsane (Rezekne University of Applied Sciences);

Students’ and parents’ views towards Language Awareness activities, by Heidi Layne (University of Helsinki) & Samúel Lefever (University of Iceland);

Language Autobiography as a Means to raise Learners’ Linguistic Awareness, by Véronique Simon (Uppsala University);

Language Autobiography as a Means to raise Learners’ Linguistic Awareness, by Loreta Chodzkienė (Vilnius University);

‘Renewed’ interculturality, by Prof. Fred Dervin, University of Helsinki (link to audio presentation).

Presentations from the workshops

Plurilingual competences in terms of knowledge, attitudes and skills – teaching materials from the DELA-NOBA project: (3 workshops held by the teachers participating in the DELA-NOBA project): Workshop "Primary 1" by Mette Poulsen, Rikke Dahl Jensen, Zascha Kløve, Lina Vadokliene & Vaida Batkausiekene; Workshop "Primary 2" by Aili Kadaste and Helena Runarsdottir; Workshop "Secondary 1" by Skaidrite Babre, Karin Helmerson, Inna Mironova, Sandra Stekele and Jolanta Kazukauskiene;

Plurilingual competences and early foreign language learning – integrated didactics (Workshop Primary 2), by Anna Maria Curci (Istituto Tecnico Statale Vincenzo Arangio Ruiz, LEND, FREPA expert, ECML);

ECML Kontaktpunkt Danmark var i dag på besøg på VIA UC – Aarhus

ECML Kontaktpunkt Danmark var i dag på besøg på VIA UC – Aarhus

Vi mødte 3.års sprogstuderende på engelsk, tysk og dansk, studerende der står for snart at skulle
i job. De studerende blev informeret om ECML generelt og mere konkret om ECML Kontaktpunkt
Danmark. Vi diskuterede tre ECMLs publikationer som konkrete eksempler på undervisningsmaterialer :

 • Mobility for plurilingual and intercultural education (PLURIMOBIL)
 • Assessment of young learner literacy linked to the Common European Framework of Reference for Languages
 • Plurilingualism and pluriculturalism in content-based teaching.

ECML Kontaktpunkt Danmark på konferencen “Developing plurilingual education in the Nordic and Baltic countries”

ECML Kontaktpunkt Danmark på konferencen “Developing plurilingual education in the Nordic and Baltic countries”

Conference “Developing plurilingual education in the Nordic and Baltic countries” Nordplus Horizontal, project DELA NOBA & European Center for Modern Languages (ECML, Council of Europe) Training and Consultancy
April 25, 2016.

Læs mere og se billedere fra konferencen her.

Invitation til konferencen og workshoppen

Invitation til konferencen

"Developing plurilingual education in the Nordic and Baltic Countries" (Nordplus Horizontal and European Centre for Modern Languages of the Council of Europe, training and consultancy.

(25. april 2016 på Zahle)

Konferencen fokuserer på flersprogethedsdidaktik, tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk samt interkulturel læring. Konferencen er åben for alle. Tilmelding sker ved at sende en mail til registration@delanoba.com inden d. 1. april.

Invitation til workshoppen

"How to define learning objectives in plurilingual education? The FREPA descriptors as a tool in early foreign language education"

(26. april 2016 på Zahle).

Workshoppen afholdes af eksperter fra European Centre for Modern Languages, Europarådet, og er forbeholdt en mindre kreds inviterede deltagere. Tilmelding sker ved at sende inden d. 1. april en mail til pdha@ucc.dk.

Susanna Slivensky, Deputy Executive Director/Head of Programmes, sendte en video velkommen

Susanna Slivensky, Deputy Executive Director/Head of Programmes, sendte en video velkommen

I forbindelse med Konferencen "Developing plurilingual education in the Nordic and Baltic Countries" d. 25 april 2016 og ECML Training and Consultancy workshoppen "How to define learning objectives in plurilingual education? The FREPA descriptors as a tool in early foreign language education" d. 26 april 2016 i København, UCC, Susanna Slivensky, Deputy Executive Director/Head of Programmes, sendte en video velkommen besked :

Ny Projektleder

ECML Kontaktpunkt Danmark har ansat Ana Kanareva-Dimitrovska som ny projektleder fra d 15. februar 2016 til afløsning for Frits O. Sørensen.
Ana er kandidat i fransk og italiensk fra universitetet i Skopje, Makedonien. Hun kom til Danmark sammen med sin mand og barn i 2008. Ana har undervist i sprog på flere niveauer og har for nylig afsluttet en ph. d. i fremmedsprogspædagogik (fransk) ved Aarhus Universitet.
Styregruppen hilser Ana hjerteligt velkommen!

Sven Halse, Styregruppeformand

P.S. Mail-adressen er stadig.