Det Europæiske Center for Moderne Sprog

  • Kontaktpunkt Danmark

Det Europæiske Center for Moderne Sprog under Europarådet (ECML) er en unik institution, der har som mission at fremme kvalitet og innovation i sprogundervisningen, og som vil hjælpe europæerne til at lære sprog mere effektivt. Det danske ECML Kontaktpunkt fungerer som bindeled mellem det europæiske netværk og de danske undervisningsmiljøer. Formålet er at skabe et bredt funderet nationalt netværk, der kan fungere som en lærings- og vidensdelingsplatform med henblik på at sikre fortsat udvikling.

Det danske kontaktpunkt var tidligere en selvstændig enhed, men med oprettelsen af Det Nationale Center for Fremmedsprog blev det besluttet at indlejre kontaktpunktet i centret. Læs mere om ECML Kontaktpunkt Danmark.

ECML's igangværende projektperiode hedder: ECML 2020 - 2023 Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences. Du kan læse mere om projektperioden her.

 

Det kan du med ECML Kontaktpunkt Danmark

Kommende aktiviteter

tir 18 maj
10:00-10:00 | Graz, Østrig
Workshop: Mediation in teaching, learning and assessment
Mere information følger.
tor 17 jun
09:00-15:00 | Graz, Østrig
2-dages online ECML-workshop om CEFR for sproglærere
Få inspiration til, hvordan du kan arbejde med Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR) og inddrage den nye CEFR Companion Volume med dens fokus på mediering og flersproglige samt flerkulturelle færdigheder i din undervisning på de gymnasiale uddannelser.
tir 22 jun
10:00-10:00 | Graz, Østrig
Workshop: Digital citizenship through language education
Mere information følger.
tor 16 sep
10:00-10:00 | Graz, Østrig
Workshop: CEFR Companion Volume implementation toolbox Part II
Mere information følger.

Nyheder fra ECML.AT

26/04 - 2021 |

“A roadmap for schools to support the language(s) of schooling”: new...

  The European Centre for Modern Languages (ECML) of the Council of Europe is pleased to announce the completion in English, French and German of its  resource website “A roadmap for schools ...

24/04 - 2021 |

Just published: European Language Gazette no. 55 (April-May 2021)

The European Language Gazette, the ECML's e-newsletter, provides up-to-date news about the ECML (events, projects, resources) and other relevant sectors of the Council of Europe, as well as of our ...

23/04 - 2021 |

The place of home languages at school: participate in a European survey!

The RECOLANG team ( Resources for assessing the home language competences of migrant pupils ) is carrying out a European survey on the place of home languages at school, particularly within ...

Nyhedsbrev

Nyheder fra ECML bliver bragt i NCFF’s nyhedsbrev, da ECML Kontaktpunkt Danmark er fuldt integreret i NCFF. Vi håber derfor meget, at du vil følge os via Det Nationale Center for Fremmedsprog.

Du kan tilmelde dig NCFF's nyhedsbrev på linket nedenfor.


Indtil 2019 og oprettelsen af NCFF udkom ECML's nyhedsbreve selvstændigt.

Disse nyhedsbreve kan du finde på nedenstående link.

Nyheder

22.04.2021 | Workshop

2-dages online ECML-workshop om CEFR for sproglærere

Få inspiration til, hvordan du kan arbejde med Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR) og inddrage den nye CEFR Companion Volume med dens fokus på mediering og flersproglige samt flerkulturelle færdigheder i din undervisning på de gymnasiale uddannelser.

04.03.2021 | Seminar

Webinar:"Covid-19 and language education: Making home schooling motivating and fun"

ECML afholder et webinar for forældre, lærere og andre, der er involveret i børn og unges hjemmeundervisning. Her vil der blive præsenteret praktiske idéer til, hvordan I kan hjælpe til at gøre hjemmeundervisningen sjov og lærerig for eleverne.

26.02.2021 | Udgivelse

New ECML resource website: Promoting excellence in sign language instruction

I samarbejde med Europarådet har ECML udviklet ProSign. Dette har til formål at øge kvaliteten af uddannelsen af tegnsprogsundervisere samt skabe opmærksomhed omkring den lingvistiske og kulturelle diversitet, der eksisterer i Europæisk tegnsprog.

18.02.2021 | Videnudveksling

ECML-Professional Network Forum Survey "Language Education in Europe: The impact of COVID"

COVID-19-pandemien har haft og har stadig stor indvirken på mange dele af vores liv – ikke mindst sprogundervisningen. Derfor har ECML i Graz lanceret et tværeuropæisk projekt, der har til formål at indsamle information og udveksle erfaringer om hvilke udfordringer pandemien har medført, samt hvordan sprogunderviserne har forsøgt at imødekomme…