Det Europæiske Center for Moderne Sprog

  • Kontaktpunkt Danmark

Det Europæiske Center for Moderne Sprog under Europarådet (ECML) er en unik institution, der har som mission at fremme kvalitet og innovation i sprogundervisningen, og som vil hjælpe europæerne til at lære sprog mere effektivt. Det danske ECML Kontaktpunkt fungerer som bindeled mellem det europæiske netværk og de danske undervisningsmiljøer. Formålet er at skabe et bredt funderet nationalt netværk, der kan fungere som en lærings- og vidensdelingsplatform med henblik på at sikre fortsat udvikling.

Det danske kontaktpunkt var tidligere en selvstændig enhed, men med oprettelsen af Det Nationale Center for Fremmedsprog blev det besluttet at indlejre kontaktpunktet i centret. Læs mere om ECML Kontaktpunkt Danmark.

ECML's igangværende projektperiode hedder: ECML 2020 - 2023 Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences. Du kan læse mere om projektperioden her.

 

Det kan du med ECML Kontaktpunkt Danmark

Kommende aktiviteter

man 27 sep
12:00-14:00 | Online
Onlinekonference om sprogfærdigheder i det europæiske uddannelsesområde
I anledning af den Europæiske Sprogdag har Kommissionens Generaldirektorat for Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur organiseret en onlinekonference om sprogfærdigheder i det europæiske uddannelsesområde, herunder læring af sprog, på mandag den 27. september fra 12 til 14
tir 28 sep
10:00-10:00 | Graz, Østrig
Workshop: Developing teacher competences for pluralistic approaches
Få inspiration til, hvordan du kan implementere pluralistiske tilgange i sproglæringen. Der vil være fokus på træningsværktøjer, der kan hjælpe sprogunderviserne til bedst at kunne udvikle elevernes kompetencer.
tor 04 nov
10:00-10:00 | Graz, Østrig
Workshop: Digital citizenship through language education
Projektet søger at hjælpe eleverne med at blive digitale borgere samt udvikle deres evner til at bruge digitale medier kritisk, kreativt og autonomt på flere sprog. Derudover har projektet til formål at udvikle en pædagogisk ramme og ressourcer til brug for sproglærere.
tor 11 nov
10:00-10:00 |
Workshop: Learning environments where modern languages flourish
Denne todages workshop har til formål at skabe en fælles forståelse for sprogfagene i skolen. Deltagerne skal arbejde med konkrete, skræddersyede projekter, der kan understøtte lokale og kommunale strategiske indsatser på fremmedsprogsområdet.

Nyheder fra ECML.AT

19/09 - 2021 |

European Day of Languages 2021: 20 years celebrating linguistic and cultural...

Since its inception at the end of 2001 as an official Day designated by the Committee of Ministers of the Council of Europe, the European Day of Languages (EDL) has gone from strength to ...

7/09 - 2021 |

Language, culture and identity in an Irish primary school

David Little, Trinity College Dublin, and Déirdre Kirwan, formerly principal of Scoil Bhríde (Cailíní), Blanchardstown, reflect on the role of language and culture in forming the identities of ...

3/09 - 2021 |

European Language Gazette: a special edition to mark the 20th Anniversary of the...

The European Language Gazette, the ECML's e-newsletter, provides up-to-date news about the ECML (events, projects, resources) and other relevant sectors of the Council of Europe, as well as of our ...

Nyhedsbrev

Nyheder fra ECML bliver bragt i NCFF’s nyhedsbrev, da ECML Kontaktpunkt Danmark er fuldt integreret i NCFF. Vi håber derfor meget, at du vil følge os via Det Nationale Center for Fremmedsprog.

Du kan tilmelde dig NCFF's nyhedsbrev på linket nedenfor.


Indtil 2019 og oprettelsen af NCFF udkom ECML's nyhedsbreve selvstændigt.

Disse nyhedsbreve kan du finde på nedenstående link.

Nyheder

22.04.2021 | Workshop

2-dages online ECML-workshop om CEFR for sproglærere

Få inspiration til, hvordan du kan arbejde med Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR) og inddrage den nye CEFR Companion Volume med dens fokus på mediering og flersproglige samt flerkulturelle færdigheder i din undervisning på de gymnasiale uddannelser.

04.03.2021 | Seminar

Webinar:"Covid-19 and language education: Making home schooling motivating and fun"

ECML afholder et webinar for forældre, lærere og andre, der er involveret i børn og unges hjemmeundervisning. Her vil der blive præsenteret praktiske idéer til, hvordan I kan hjælpe til at gøre hjemmeundervisningen sjov og lærerig for eleverne.

26.02.2021 | Udgivelse

New ECML resource website: Promoting excellence in sign language instruction

I samarbejde med Europarådet har ECML udviklet ProSign. Dette har til formål at øge kvaliteten af uddannelsen af tegnsprogsundervisere samt skabe opmærksomhed omkring den lingvistiske og kulturelle diversitet, der eksisterer i Europæisk tegnsprog.

18.02.2021 | Videnudveksling

ECML-Professional Network Forum Survey "Language Education in Europe: The impact of COVID"

COVID-19-pandemien har haft og har stadig stor indvirken på mange dele af vores liv – ikke mindst sprogundervisningen. Derfor har ECML i Graz lanceret et tværeuropæisk projekt, der har til formål at indsamle information og udveksle erfaringer om hvilke udfordringer pandemien har medført, samt hvordan sprogunderviserne har forsøgt at imødekomme…