Det Europæiske Center for Moderne Sprog

  • Kontaktpunkt Danmark

Det Europæiske Center for Moderne Sprog under Europarådet (ECML) er en unik institution, der har som mission at fremme excellence og innovation i sprogundervisningen, og som vil hjælpe europæerne til at lære sprog mere effektivt. Det danske ECML Kontaktpunkt fungerer som bindeled mellem det europæiske netværk og de danske undervisningsmiljøer. Formålet er at skabe et bredt funderet nationalt netværk, der kan fungere som en lærings- og vidensdelingsplatform med henblik på at sikre fortsat udvikling.

Det danske kontaktpunkt var tidligere en selvstændig enhed, men med oprettelsen af Det Nationale Center for Fremmedsprog blev det besluttet at indlejre kontaktpunktet i centret. 

Læs mere om ECML Kontaktpunkt Danmark.

 

Det kan du med ECML Kontaktpunkt Danmark

Kommende aktiviteter

Ingen nyheder i denne liste

 

Nyhedsbrev

I 2018 udkom ECML's nyhedsbreve selvstændigt. De findes nedenfor:

 

Nyheder fra ECML vil fremover blive bragt i NCFF’s nyhedsbrev, da ECML Kontaktpunkt Danmark nu er fuldt integreret i NCFF. Vi håber derfor meget, at du fortsat vil følge os via Det Nationale Center for Fremmedsprog.

Du kan tilmelde dig NCFF's nyhedsbrev på linket. 

Tilmeld

 

 

Den Europæiske Sprogdag 2019

05.09.2019

Online sprogquiz 

I anledningen af dette års Europæiske Sprogdag gentager vi succesen. I samarbejde med Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark inviterer ECML dig til at teste dine egne sprogfærdigheder i vores online sprogquiz. Quizzen udfordrer dine sprogøre ved at afspille lydbidder fra forskellige europæiske sprog. Kommissionen har igen i år sat præmier på højkant. 

Du finder quizzen her

 

1.06.2019

Franskundersøgelse – spørgeskema

For at kunne videreudvikle franskundervisningen er der brug for viden om, hvilke behov og udfordringer underviserne selv ser som de vigtigste. Derfor har Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) iværksat en spørgeskemaundersøgelse, som det er håbet, at så mange fransklærere som muligt vil bidrage til – både aktive og ikke-aktive.

Spørgeskemaet indeholder i alt syv sektioner med tre - seks spørgsmål. Det vil tage mellem 10 og 15 minutter at besvare spørgeskemaet. Alle besvarelser behandles anonymt.

Undersøgelsen tilgås via dette link:

www.survey-xact.dk/LinkCollector

Når undersøgelsens resultater foreligger, vil vi offentliggøre en kort oversigt på NCFF’s hjemmeside.

Deadline for besvarelsen er søndag d. 16. juni 2019

 

26.05.2019

Hjælp Det Nationale Center for Fremmedsprog med at tegne sprogkortet!


I NCFF er vi i gang med at udvikle et digitalt sprogkort, hvor vi kan vise alle de spændende fremmedsproglige tiltag, der er i gang rundt om på landets skoler og uddannelsesinstitutioner, og vi har brug for din hjælp. Se mere på NCFF's hjemmeside