Det Europæiske Center for Moderne Sprog

  • Kontaktpunkt Danmark

Det Europæiske Center for Moderne Sprog under Europarådet (ECML) er en unik institution, der har som mission at fremme kvalitet og innovation i sprogundervisningen, og som vil hjælpe europæerne til at lære sprog mere effektivt. Det danske ECML Kontaktpunkt fungerer som bindeled mellem det europæiske netværk og de danske undervisningsmiljøer. Formålet er at skabe et bredt funderet nationalt netværk, der kan fungere som en lærings- og vidensdelingsplatform med henblik på at sikre fortsat udvikling.

Det danske kontaktpunkt var tidligere en selvstændig enhed, men med oprettelsen af Det Nationale Center for Fremmedsprog blev det besluttet at indlejre kontaktpunktet i centret. Læs mere om ECML Kontaktpunkt Danmark.

ECML's igangværende projektperiode hedder: ECML 2020 - 2023 Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences. Du kan læse mere om projektperioden her.

 

Det kan du med ECML Kontaktpunkt Danmark

Kommende aktiviteter

tir 14 sep
10:00-10:00 | Graz, Østrig
Workshop: CEFR Companion Volume implementation toolbox Part II
Dette projekt vil udvikle værktøjer på forskellige sprog til at hjælpe læreruddannere med at bruge og formidle ideerne i CEFR Companion Volume. Der vil blive givet inspiration til, hvordan man kan implementere ​​Companion Volume i sprogindlæring, undervisning og evaluering på universitetet og i erhvervsuddannelserne.
fre 24 sep
10:00-16:00 | ECML
Den Europæiske Sprogdag 2021
I løbet af uge 39 har ECML Kontaktpunkt Danmark, i samarbejde med Den Europæiske Kommission – Repræsentationen i Danmark, Institut Français, Goethe Institut og Studieskolen planlagt forskellige aktiviteter. Titlen for 2021 er ”Sprog er en rejse”. Program og mere information følger.
tir 28 sep
10:00-10:00 | Graz, Østrig
Workshop: Developing teacher competences for pluralistic approaches
Få inspiration til, hvordan du kan implementere pluralistiske tilgange i sproglæringen. Der vil være fokus på træningsværktøjer, der kan hjælpe sprogunderviserne til bedst at kunne udvikle elevernes kompetencer.
tor 04 nov
10:00-10:00 | Graz, Østrig
Workshop: Digital citizenship through language education
Projektet søger at hjælpe eleverne med at blive digitale borgere samt udvikle deres evner til at bruge digitale medier kritisk, kreativt og autonomt på flere sprog. Derudover har projektet til formål at udvikle en pædagogisk ramme og ressourcer til brug for sproglærere.

Nyheder fra ECML.AT

11/07 - 2021 |

(Re)watch the webinar “Fostering digital citizenship through language...

The e-lang citizen project offered a free bilingual (English and French) webinar on Tuesday 22 June 2021, from 17:00 – 18.15 (CEST) . What is a digital citizen? How does ...

2/07 - 2021 |

Just published: Pluriliteracies teaching for deeper learning

In their book Beyond CLIL: Pluriliteracies teaching for deeper learning , Do Coyle (University of Edinburgh, UK) and Oliver Meyer (Johannes Gutenberg Universität Mainz, Germany) propose a new ...

30/06 - 2021 |

Courriel européen des langues: issue no. 45 just published!

The latest issue of the Courriel européen des langues has just been launched online on the LISEO portal . Published twice a year, this magazine from the ECML contact point in France is ...

Nyhedsbrev

Nyheder fra ECML bliver bragt i NCFF’s nyhedsbrev, da ECML Kontaktpunkt Danmark er fuldt integreret i NCFF. Vi håber derfor meget, at du vil følge os via Det Nationale Center for Fremmedsprog.

Du kan tilmelde dig NCFF's nyhedsbrev på linket nedenfor.


Indtil 2019 og oprettelsen af NCFF udkom ECML's nyhedsbreve selvstændigt.

Disse nyhedsbreve kan du finde på nedenstående link.

Nyheder

22.04.2021 | Workshop

2-dages online ECML-workshop om CEFR for sproglærere

Få inspiration til, hvordan du kan arbejde med Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR) og inddrage den nye CEFR Companion Volume med dens fokus på mediering og flersproglige samt flerkulturelle færdigheder i din undervisning på de gymnasiale uddannelser.

04.03.2021 | Seminar

Webinar:"Covid-19 and language education: Making home schooling motivating and fun"

ECML afholder et webinar for forældre, lærere og andre, der er involveret i børn og unges hjemmeundervisning. Her vil der blive præsenteret praktiske idéer til, hvordan I kan hjælpe til at gøre hjemmeundervisningen sjov og lærerig for eleverne.

26.02.2021 | Udgivelse

New ECML resource website: Promoting excellence in sign language instruction

I samarbejde med Europarådet har ECML udviklet ProSign. Dette har til formål at øge kvaliteten af uddannelsen af tegnsprogsundervisere samt skabe opmærksomhed omkring den lingvistiske og kulturelle diversitet, der eksisterer i Europæisk tegnsprog.

18.02.2021 | Videnudveksling

ECML-Professional Network Forum Survey "Language Education in Europe: The impact of COVID"

COVID-19-pandemien har haft og har stadig stor indvirken på mange dele af vores liv – ikke mindst sprogundervisningen. Derfor har ECML i Graz lanceret et tværeuropæisk projekt, der har til formål at indsamle information og udveksle erfaringer om hvilke udfordringer pandemien har medført, samt hvordan sprogunderviserne har forsøgt at imødekomme…