Netværk

Oversigt over sprogforeninger og -organisationer i Danmark

 

Aalborg Universitet Confucius

Institute Confucius Instituttet for Innovation og Læring på Aalborg Universitet (CI AAU) er et dansk-kinesisk forsknings- og kulturcenter, der til lige dele er financieret af Confucius Instituttets Headquarters i Beijing under det kinesiske uddannelsesministerium og Aalborg Universitet.

Website: www.ci.aau.dk

CFU Konsulenterne

CFU’erne er resurse- og udviklingscentre for skoler og uddannelsesinstitutioner. Centrene er forankret i regionernes professionshøjskoler og har afdelinger landet over. Centrene betjener grundskoler, gymnasier og uddannelsesinstitutioner i de respektive dækningsområder, som stort set følger regionsgrænserne

Website: cfu.via.dk

Danmarks Lærerforening

Danmarks Lærerforening er en faglig organisation for omkring 88.400 medlemmer (2015) og er en partipolitisk uafhængig organisation, der har til formål at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser, at styrke sammenholdet og at virke for udvikling af folkeskolen og de øvrige områder.
 
Formand: Anders Bondo Christensen
Website: www.dlf.org   
E-mail: dlf@dlf.org
Facebook: www.facebook.com/dlforg

Dansklærerforeningen

Vi er en faglig forening for dansklærere der ønsker et fælles fagligt forum. Vi arbejder for gode danskfaglige aktiviteter, undervisningsmaterialer, efteruddannelse, inspiration, ideudveksling med ligesindede og indflydelse på politiske beslutninger der vedrører vores daglige arbejde. Alle der har interesse i danskfaget, kan blive medlem.

Formand for Fællesbestyrelsen: Maren Pilgaard
Website: dansklf.dk
E-mail: mp@falko.dk
Facebook: www.facebook.com/dansklf

Dansk Sprognævn

Dansk Sprognævn er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen.
Sprognævnet beskæftiger sig med det danske sprogs udvikling og brug gennem forskning, normering og ved rådgivning.  

Formand: Anne Holmen
Website: www.dsn.dk
Email: adm@dsn.dk

Den Danske Germanistforening


Den Danske Germanistforening har til formål at samle forskere og undervisere ved universitetsuddannelserne i Danmark, men er åben for alle interesserede med en universitetsuddannelse i tysk. Foreningen støttes af DAAD og virker for at styrke især undervisning, men også forskning på det germanistiske område.

Formand: Jan Engberg
Website: www.germanistforening.dk/
E-mail: je@cc.au.dk

Engelsklærerforeningen for gymnasiet og HF

Selvstændig og økonomisk uafhængig forening som organiserer engelsklærere, der er ansat i gymnasiet og på HF.

Blad: Anglo Files
Formand: Bodil Aase Frandsen Schmidt
Website: www.engelskforeningen.dk
Email: bag@egonline.dk
Facebook: www.facebook.com/engelskforeningen 

Erhvervsgymnasiernes engelsklærerforening

Erhvervsgymnasiernes engelsklærerforening er en pædagogisk forening af lærere, der underviser på landets erhvervsgymnasiale og erhvervsrettede ungdomsuddannelser, både på HHX, HTX, EUX og EUD.

Formand: Mette Andreasen
Website:  www.engelsklærerforeningen.dk 
Email:  mea@ibc.dk  
Facebook: www.facebook.com/EgymEngelsk/

Faglig forening for faget kulturforståelse (FLK)

Formand: Hanne Vendelbo Madsen
E-mail: havm@zbc.dk

Fransklærerforeningen

Fransklærerforeningen er en forening for undervisere i fransk inden for folkeskolen, ungdomsuddannelserne, voksenuddannelserne og seminarierne.

Blad: Fransk Nyt
Formand: Iben Schneider
Website: fransklaererforeningen.weebly.com 
E-mail: Ibenhannah@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups/398549136918653/

Gymnasieportalen

Gymnasieportalen samler alle Aarhus Universitets tilbud til gymnasieskolen, så du kan finde hurtigt og nemt de aktiviteter der passer dig. Søg via dit fag ’sprog’ fx og du kan se hvilke tilbud er der for dig!

Website: http://www.au.dk/samarbejde/samarbejde-med-skoler-og-gymnasier/
Chefkonsulent: Birgitte Højland
E-mail: birh@au.dk

Gymnasieskolernes Lærerforening

 

Gymnasieskolernes Lærerforening er gymnasielærernes fagforening ved de gymnasiale uddannelser. GL er uafhængig af partipolitiske interesser.

Blad: Gymnasieskolen
Formand: Annette Nordstrøm Hansen
Website: www.gl.org     
E-mail: anh@gl.org
Facebook: www.facebook.com/Gymnasielaerer 

Handelsskolernes Engelsklærerforening

HE er en pædagogisk forening af lærere, der underviser på landets erhvervsgymnasiale og erhvervsrettede ungdomsuddannelser, både på HG, HHx, HTx og KVU.

Blad: News and Views
Formand: Laila Thim (Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium)
Website: www.hs-eng.dk
E-mail: lt@vejenhs.dk

Handelsskolernes Tysklærerforening

Blad: Querschnitt
Formand: Susanne Buth Olsen
Website: www.handelsskolernestysklaererforening.dk 
E-mail: sbo@ibc.dk 

Italiensklærerforeningen

Blad: Informazioni
Formand: Pia Zinn Ohrt     
Website: italiensklærerforeningen.dk
E-mail:  zinnohrt@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/groups/italiensklaererforeningen 

Japansklærerforeningen

Formand: Jesper Beckman
E-mail: japansk@cool.dk

Kinesisklærerforeningen

Foreningens formål er at styrke kinesiskundervisningen i gymnasieskolen.

Formand: Hanne Jakobsen
Website: kinesisklaererforeningen.dk
E-mail: formand@kinesisklaererforeningen.dk
Facebook: https://www.facebook.com/groups/1975100619421754/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/5019951/

Klassikerforeningen

Foreningen af lærere i Oldtidskundskab, Latin og Græsk i gymnasiet og universitetet.

Blad:
Klassikerforeningens meddelelser
Formand: Erik Kristensen
Website: www.klassikerforeningen.dk
E-mail: ek@oegnet.dk
Facebook: www.facebook.com/groups/268127783198076/ 

Københavns Sprogcenter

Københavns Sprogcenter blev etableret i 1992 og har dermed mere end 20 års erfaring i undervisning i dansk som andetsprog. Vores sprogskole er livlig og kreativ og støtter dig, mens du lærer dansk. Vi sætter en ære i at være et inkluderende fællesskab af mennesker fra hele verden med forskellige baggrunde og i alle aldre.

Formand: Poul Neergaard
Website: www.kbh-sprogcenter.dk 
E-mail: adm@kbh-sprogcenter.dk
Facebook: www.facebook.com/kbhsprogcenter
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/5075501

 

LærDansk – Aarhus

Lærdansk er en del af Dansk Flygtningehjælp, hvor vi er i familie med Integrationsnet, Frivillignet, Tolkeservice samt Center for Udsatte Flygtninge.

Forstander: Heri Körner
Website: laerdansk.dk  
E-mail: heri.koerner@adm.laerdansk.dk
Facebook:  facebook.com/laerdansk/
LinkedIn: linkedin.com/company/laerdansk

Læringskonsulenterne

Læringskonsulenterne i faggruppen for fremmedsprog har særlig viden om og undervisningserfaring med engelsk, tysk, fransk og spansk.

Website: www.uvm.dk

Nordisk Sprogkoordination

Nordisk Sprogkoordination følger Ministerrådets politiske prioriteringer og fokusområder inden for både sprog- og kulturområdet. 

Leder: Birthe Lien
Website:  nordisksprogkoordination.org/  
Email: birthe@fnfnorden.org

Russisklærerforeningen

Foreningens formål er at fremme russiskundervisningen og varetage medlemmernes interesser på det pædagogisk-faglige område.

Blad: Meddelelser
Formand: Susanne Brandbyge Nielsen
Website: russisklaererforeningen.dk
E-mail: sn@ngh.nu

Seminariernes Engelsklærerforening

SELF – Seminarernes engelsklærerforening er en forening, der afholder en årlig konference for alle engelskundervisere på læreruddannelserne i Danmark.

Information om foreningen kan findes på følgende blog: https://selfforening.blogspot.com/

Formand: Merete Olsen
E-mail: merete@olsen.mail.dk 

Seminariernes Tysklærerforening

Formand: Kirsten Bjerre
E-mail: kbj@ucc.dk

Spansklærerforeningen

Spansklærerforeningen søger at fremme og udvikle spanskfaget ved at arrangere møder og kurser, udgive medlemsbladet Rodrigo og samarbejde og forhandle med myndigheder, institutioner og andre faglige organisationer i ind- og udland.

Blad: Rodrigo
Formand: Tina Lynge
Website: www.spansklærerforeningen.dk
Email: tl@egaa-gym.dk

Sproglærerforeningen — Landsforeningen af sproglærere i Danmark

Sproglærerforeningen er for alle, som ønsker at styrke fremmedsprogene i den danske skole.

Blad: Sproglæreren
Formand: Rita Mogensen
Website: www.sproglaererforeningen.dk
E-mail: rita.mogensen@skolekom.dk    
Facebook: www.facebook.com/sproglaerer 

Sprogpædagogisk Informationscenter

Sprogpædagogisk Informationscenter er et informations- og dokumentationscenter for fremmed- og andetsprogspædagogik (tidligere kendt under forkortelsen INFODOK) med en biblioteks- og informationsopgave.

Kontakt: Annegret Friedrichsen
Website: library.au.dk/sprogpaed-infocenter/
E-mail: anfri@au.dk

Società Dante Alighieri Foreningen

Società Dante Alighieri er en verdensomspændende forening, som henvender sig til alle som interesserer sig for italiensk kultur og sprog.

Website: www.dante-alighieri.dk/

Tysklærerforeningen for Grundskolen

Tysklærerforeningen for Grundskolen er en forening dannet i 2009. Vi tilbyder kurser i hele Danmark samt et udlandskursus om året. Vi arbejder for, at tysk bliver det obligatoriske 2. fremmed-sprog. Vi udsender ca. 8 nyhedsbreve hvert år med informationer om vores arbejde samt inspiration.

Formand: Tine Jespersen
Website: www.tysklaerer.dk/
E-mail: tine.jespersen@skolekom.dk
Facebook: www.facebook.com/TysklaererforeningenForGrundskolen

Tysklærerforeningen for gymnasiet og HF

Foreningens formål er at formidle faglig og pædagogisk kontakt bl.a. ved periodiske udsendelser og møder og at varetage medlemmernes faglige interesser over for myndigheder, institutioner og sproglærer-organisationer i ind- og udland, samt i samarbejde med GL at arbejde for forbedring af arbejdsforholdene for medlemmerne.

Blad: Meddelelser fra Tysklærerforeningen for gymnasiet og hf
Formand: Lise Høyer
Website: http://tysklaererforeningen.dk/  
E-mail: tyskformand@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/Tysklærerforeningen-for-Gymnasiet-og-HF-190189271053102/

UFE: Undervisere for tosprogede elever

UFE "Undervisere for tosprogede elever" er den faglige forening under Danmarks Lærerforening. UFE beskæftiger sig med undervisning af tosprogede elever inden for pædagogiske, metodiske, organisatoriske og faglige problemstillinger. F.eks. undervisning i dansk som andetsprog, interkulturel undervisning, modersmålsundervisning og undervisningsmaterialer.

Blad: Ufe-nyt Undervisere for tosprogede elever
Formand: Else Nielsen
E-mail: else.nielsen@ufe.dk