Generation Global

Flersprogethed og interkulturelle kompetencer til fremtidens arbejdsmarked

Generation Global er et Erasmus+ projekt, der skal skærpe bevidstheden blandt forskellige interessenter for, at det er relevant at kunne andre sprog end engelsk på det moderne arbejdsmarked. Konkret er formålet at arbejde internationalt sammen om at opbygge nationale værktøjskasser, som skal henvende sig til erhvervslivet, karrierevejledere og uddannelsesplanlæggere samt til unge mennesker og deres forældre.

Det er et omfangsrigt projekt, der har som formål ved hjælp af toolkits, arrangementer og webinarer at sætte spotlys på, hvilken rolle fremmedsproglige kompetencer spiller for forskellige målgrupper. Projektet er delt op i faser, hvor hver fase har fokus på en specifik målgruppe.

Projekt Generation Global er et internationalt samarbejdsprojekt mellem Skotland, Norge og Danmark.