ECML 2024-2027

Indkaldelse af danske projektforslag

ECML’s program for 2024-2027 indkalder danske projektforslag

Det Europæiske Center for Moderne Sprog (ECML) indkalder nu projektforslag til ECML’s næste projektperiode 2024-2027. Overskriften på call'et er Language education at the heart of democracy / L’éducation aux langues au cœur de la démocratie.

ECML inviterer også danske sprogprofessionelle til at komme med projekt​​forslag.

Ansøgningsfristen er 31. august 2023 kl. 23:00.

Prioriterede områder og emner

Call’et er baseret på input fra ECML’s medlemslande, herunder Danmark, og afspejler således de behov, der opleves i forskellige lande. Samtidig tager call’et hensyn til Europarådets politikker og prioriteter. Nogle af disse områder er:

  • Udvikling af det 21. århundredes kompetencer
  • Formativ evaluering
  • Kunstig intelligens
  • Øget motivation for at lære andre sprog end engelsk
  • CLIL i erhvervs- og voksenuddannelserne.

Du kan læse om alle emnerne her. Du kan også se et webinar fra 15. maj 2023, hvor ECML fortæller om muligheden for at indsende ansøgninger til nye projekter.

ECML organiserer også et online skriveseminar for alle interesserede d. 12. juni 2023. Du kan tilmelde dig på www.ecml.at/call.

Hvem kan søge?

Alle sprogprofessionelle, som arbejder eller bor i et ECML-medlemsland. Det er kun muligt at søge som projektkoordinator. Dette forudsætter, at projektkoordinatoren har udarbejdet projektforslaget sammen med sprogprofessionelle fra andre ECML-lande. ECML Kontaktpunkt Danmark kan hjælpe med kontakt til disse, hvis du ikke selv har nogle i dit netværk. Et projektteam består af en koordinator og tre øvrige medlemmer.

Finansiering

Som udgangspunkt giver disse projekter ikke mulighed for frikøb i form af timer, men der vil være tilskud til rejser, møder, netværk og evt. materialer. Hvert team tildeles €6.000 som honorar pr. år pr. team.

Du kan læse hele call’et og betingelserne m.v. på www.ecml.at/call.

Kontakt

Hvis du overvejer at søge, eller hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ana Kanareva-Dimitrovska, projektleder for ECML i Danmark og projektkoordinator for NCFF på contactpoint@ecml.dk.