ECML 2020-2023

Indkaldelse af projektforslag

ECML's program for 2020-2023

Det Europæiske Center for Moderne Sprog (ECML) indkalder projektforslag inden for den næste ECML projektperiode 2020-2023. Titlen er Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences. ECML inviterer folk i sprogmiljøerne til at komme med projekt​​forslag. Ansøgningsfristen er d. 22. april 2019.

Ved at deltage kan du – i samarbejde med andre europæiske sprogfolk – bidrage til at udvikle og påvirke fremmedsprogsundervisningen i Europa.

Prioriterede områder og emner

Call’et er baseret på input fra ECMLs medlemslande (herunder Danmark) og afspejler således de oplevede behov i disse, samtidig med at det tager hensyn til udviklingen i bl.a. Europarådets politikker og prioriteter. Nogle af disse områder er:

  • Sprogprofessionelle som forandringsagenter ift. fx elevcentrerede processer og strategier
  • Muligheder for at arbejde videre med nogle af de eksisterende materialer, fx Den Europæiske referenceramme og dens nye Companion Volume
  • Undervisningsmetoder inden for fremmedsprog
  • To- og flersproget undervisning og uddannelse til 2020’erne (fx minoritetssprog)
  • Organiseringen af fremmedsprogsuddannelser, fx. succesfulde overgange mellem uddannelsestrinene

Hvem kan søge?

Alle sprogfolk som arbejder eller bor i et ECML medlemsland. Der er to muligheder:

  • Man kan søge om at blive projektkoordinator. Dette kræver, at man indsender et projektforslag – alene eller sammen med eksperter fra andre ECML-lande (ECML Kontaktpunkt Danmark kan hjælpe med kontakt til disse, hvis du ikke selv har nogen i dit netværk). Et team består af koordinator og tre øvrige medlemmer.
  • Man kan søge som ordinært teammedlem i et projekt, fordi man har ekspertise og erfaring i ét af de emner og prioriteringer, der ses i call-beskrivelsen, men ikke selv vil koordinere et projekt. Man vil så evt. kunne blive tilknyttet et projekt inden for ens interesse- og vidensfelt i tilfælde, hvor en koordinator ikke har søgt med et fuldt bemandet team.

Finansiering

Som udgangspunkt er der ikke timefrikøb i disse projekter, men der er tilskud til rejser, møder, netværk, og evt. materialer. Der er dog €4.500 pr. år til hvert team.

Du kan læse hele call’et og betingelser m.v. på www.ecml.at/call.

Vær opmærksom på, at der er deadline den 22. april kl. 23!
Hvis du overvejer at søge, eller hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på contactpoint@ecml.dk