26. september 2014 <br /> Sprogpædagogik på kryds og tværs

Ud over en internationalt kendt keynote speaker og sprogforsker byder konferencen på oplæg fra spændende igangværende og nyligt afsluttede forsknings- og udviklingsprojekter, og du får mulighed for at deltage i workshops om eftermiddagen i emner, som du selv vælger fra de omtalte projekter.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 26. september 2014,  kl. 10:00 - 16:30

Sted

Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Arrangør

Frits Overgaard Sørensen

Sprogpædagogik på kryds og tværs

ECML Kontaktpunkt Danmarks årlige sprogkonference tegner et alsidigt billede af nye tendenser inden for sprogpædagogisk forskning og udvikling. Gennem oplæg fra forskere og praktikere og gennem deltagelse i tematiske workshops er det målet med konferencen, at deltagerne vil få ny viden og nye tilgange med hjem til berigelse af egen praksis nu og på sigt. Konferencen henvender sig til alle niveauer af undervisningssystemet, uafhængigt af sprogfag.
Som indledende keynote speaker kommer den internationalt kendte foredragsholder ph.d. Simon Borg fra University of Leeds, UK. Han efterfølges af kolleger fra igangværende og nyligt afsluttede forsknings- og udviklingsprojekter, der i korte indlæg formidler de vigtigste indsigter herfra.
Eftermiddagens tematiske workshops, som deltagerne tilmelder sig ud fra interesse, tager udgangspunkt i korte oplæg fra workshop-ordstyrerne. Der arbejdes her målrettet ud fra forelagte spørgsmål med henblik på at nå frem til brugbare konklusioner, der kan omsættes i deltagernes daglige undervisningspraksis.
Dagen afsluttes med netværksaktiviteter over et glas vin og en let anretning.

Læs mere om og se billeder fra konferencen

Læs programmet her

Læs om workshops før du tilmelder dig

Tilmeld dig direkte til sprogkonferencen og workshops

Program

10:00 Åbning
Ved Sven Halse, formand for ECML Kontaktpunkt DK's styregruppe.
10:10 Keynote: Teacher development - Strategies that apply across language borders and age groups
Ved ph.d. Simon Borg, University of Leeds
11:00 Korte inspirationsindlæg fra den sprogpædagogiske frontlinje
 • Hvad er det kommunikative sprogsyn – og hvad er fordelen ved det?
  Ved lektor Annette Bau, Nyborg Gymnasium.
 • Hvad er en pluralistisk tilgang til sprog og kulturer – og hvad skal vi med en sådan?
  Ved adjunkt ph.d. Petra Daryai-Hansen, Institut for Kultur og Identitet ved RUC.
 • Hvordan implementerer vi folkeskolereformen på sprogområdet?
  Legende læring, læring i leg.
  Ved lektor ph.d. Annette Søndergaard Gregersen, Professionshøjskolen UCC.
12:15 Frokost
13:15 Workshop I introduktioner (parallelle sessioner)
 • Det kommunikative sprogsyn.
  Ved lektor Annette Bau, Nyborg Gymnasium.
 • Hvorfor en pluralistisk tilgang til sprog og kulturer? 
  Ved adjunkt Petra Daryai-Hansen, Institut for Kultur og Identitet ved RUC.
 • Hvordan implementerer vi folkeskolereformen på sprogområdet?
  Ved lektor ph.d. Annette Søndergaard Gregersen, Professionshøjskolen UCC.
13:30 Workshop I (parallelle sessioner)
14:15 Workshop I - opsamling
14:30 Pause
14:45 Workshop II introduktioner (parallelle sessioner)
 • iPads i undervisningen – erfaringer fra forskning og praksis
  Ved lektor Bente Meyer, Institut for Læring og Filosofi, AAU Campus København. 
 • Tidlig sprogstart og ordforrådstilegnelse
  Ved adjunkt og Master i fremmedsprogspædagogik Anna Bruun, University College Nordjylland – CFU.
 • Hvorfor formentlig ja tak til gruppeeksamen i sprogfag?
  Ved lektor Anette Bau, Nyborg Gymnasium.
 • Sprog bygger bro - sprogsamarbejde mellem gymnasiet og folkeskolen
  Ved lektorerne Merethe Buhl og Emmelie Pedersen, Silkeborg Gymnasium,
15:05 Workshop II (parallelle sessioner)
15:50 Workshop II - opsamling
16:05 Buffet og netværkeri
16:45 Afslutning
Ved Sven Halse, formand for ECML DK’s styregruppe.

Download programmet som pdf her