Den Europæiske Sprogpris og Den Europæiske Sprogdag 2016 – koordination

Den Europæiske Sprogpris skal uddeles d. 26. september 2016 på Konferencen Sprog på kryds og tværs

Den Europæiske Sprogpris uddeles hvert år til innovative projekter eller personer, som har bidraget til at udvikle læring af fremmedsprog. Den Europæiske Sprogpris skal uddeles for første gang i år på ECML Kontaktpunkt Danmarks konference Sprog på kryds og tværs d. 26. september 2016 i Odense, SDU.

Den Europæiske Sprogpris gives til projekter, der viser nye måder at lære sprog på, og som samtidig øger kulturforståelsen og giver bedre muligheder for uddannelse og arbejde. Alle sprog, som bidrager til det europæiske fællesskab og verden kan komme i betragtning. I 2016 er der fokus på projekter, der arbejder med god praksis i forhold til flersprogede skoler og klasser samt projekter, der har indlæring af fremmedsprog som omdrejningspunkt.

Læs mere om den Europæiske Sprogpris og hvordan kan man vinde den Europæiske Sprogpris 2016. Læs mere om den Europæiske Sprogpris og hvordan kan man vinde den Europæiske Sprogpris 2016.   

Den Europæiske Sprogdag 2016 – koordination

Læs mere her hvis du planlægger at organisere en event/temauge omkring sprog og interkulturalitet i din institution d. 26 september 2016. Du kan også bestille reklamematerialer til din event via ECML Kontaktpunkt Danmark senest 20 juni 2016.

Læs mere her.