ECML Kontaktpunkt Danmark besøger Nordjylland

Kom og mød ECML Kontaktpunkt Danmark i Aalborg

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 30. januar 2015,  kl. 12:15 - 17:15

Sted

Lokale F7, UC Nordjylland, Mylius Erichsens Vej 131, 9210 Aalborg SØ

I rækken af ECML-infomøder er turen nu kommet til Nordjylland.

ECML Kontaktpunkt Danmark besøger Professionshøjskolen Nordjylland.

Du kan blandt andet høre, hvordan du selv kan indsende forslag til ECML's nye projektperiode, og få svar på dine spørgsmål om dette emne. 

Den europæiske sprogportfolio er et værktøj til selvevaluering af sprogfærdigheder. Den er et vigtigt redskab i fremmedsprogsundervisningen, og på mødet præsenteres den af Hanne Thomsen fra Læreruddannelsen Zahle, København. Hun har arbejdet med emnet i mere end ti år, og hun giver os indsigt i, hvordan Sprogportfolioen kan anvendes i den daglige undervisning.

Når sprogundervisningen foregår i en erhvervsmæssig sammenhæng, er det selvfølgelig vigtigt, at den tilpasses denne situation.

Cecilia Leboeuf, der er international koordinator på Syddansk Erhvervsskole, har været aktiv på dette felt i adskillige år, og hun fortæller, hvordan undervisningen kan gøres mere kommunikativ.

Mødet er for alle, og deltagelse er gratis. Tilmelding er nødvendig af hensyn til planlægningen.

Læs og download programmet for mødet

Tilmeld dig arrangementet direkte.