ECML Kontaktpunkt Danmark besøger UC Nordjylland

Kom og mød ECML Kontaktpunkt Danmark i Aalborg

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Mandag 16. marts 2015,  kl. 15:15 - 17:15

Sted

Lokale F7, UC Nordjylland, Mylius Erichsens Vej 131, 9210 Aalborg SØ, kl. 15.15 – 17-15. (Hovedindgang, 1. sal modsat hovedindgangen).

Arrangør

ECML Kontaktpunkt Danmark

På grund af force majeure er ECML Kontaktpunkt Danmarks infomøde på UC Nordjylland, oprindeligt planlagt til den 30. januar 2015, blevet flyttet til mandag den 16. marts 2015.

I rækken af ECML-infomøder er turen nu kommet til Nordjylland, hvor ECML Kontaktpunkt Danmark besøger Professionshøjskolen Nordjylland i Aalborg.

Du kan blandt andet høre, hvordan du selv kan indsende forslag til ECML's nye projektperiode, og få svar på dine spørgsmål om dette emne.

Den europæiske sprogportfolio er et værktøj til selvevaluering af sprogfærdigheder. Den er et vigtigt redskab i fremmedsprogsundervisningen. Formanden for ECML Kontaktpunkt Danmarks bestyrelse, Sven Halse, præsenterer redskabet og forklarer, hvad vi kan bruge det til i den daglige undervisning.

Når sprogundervisningen foregår i en erhvervsmæssig sammenhæng, er det selvfølgelig vigtigt, at den tilpasses denne situation.

Cecilia Leboeuf, der er international koordinator på Syddansk Erhvervsskole, har været aktiv på dette felt i adskillige år, og hun fortæller, hvordan dette kan gøres, og hvordan den internationale dimension generelt kan indarbejdes i sprogundervisningen.

Mødet er for alle, og deltagelse er gratis.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til planlægningen.

Tilmeldingsfristen er torsdag den 12. marts 2015.

Hent programmet her

Tilmeld dig arrangementet her