ECML Kontaktpunkt Danmark inviterer til netværks-eftermiddag

Tirsdag d. 20 februar 2018 invitere ECML Kontaktpunkt Danmark bestyrelsen for de danske sproglærerforeninger til en netværks – eftermiddag i Odense, for at fremme samarbejde og dialog. Formålet med arrangementet er at styrke de sproglige foreningers mulighed for at drage nytte af det danske medlemskab af ECML, og de dertil knyttede faglige tilbud og services.

På netværksdagen vil dialogen bl.a. bestå af følgende vigtige punkter:

  • Hvad er de vigtigste aktuelle faglige debattemaer?
  • Hvordan kan i bruge ECML Kontaktpunkt Danmark til at forsyne jeres medlemmer med relevant fagpædagogisk information på disse områder?
  • Hvad kunne ECML Kontaktpunkt Danmark bidrage med i jeres foreningsarbejde fremover?
  • Hvad er forventningerne ifm. sprogstrategien?

Tilmelding til arrangementet sker ved at sende en mail til contactpoint@ecml.dk senest d. 13 februar 2018.