ECML Learning environments where modern languages flourish

Hvordan understøtter vi sprogfagene i skolen fagligt og ledelsesmæssigt? ECML-workshop om lokale strategiske indsatser på fremmedsprogsområdet 2.-3. november 2023 i København på CPH Conference, Tietgensgade 65, 1704 København V

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

torsdag 2. november 2023, kl. 10:00 - fredag 3. november 2023, kl. 15:00

Denne todages workshop har til formål at skabe en fælles forståelse for sprogfagene i skolen. Deltagerne skal arbejde med skræddersyede projekter, der kan understøtte lokale og kommunale strategiske indsatser på fremmedsprogsområdet. Workshoppen vil bestå af oplæg, konkrete opgaveløsninger med fokus på projektledelse og analyser af styringsdokumenter, handleplaner og politikker.