ECML sommerakademi for læreruddannere d. 3.- 7. juli 2023 i Graz, Østrig

Hovedformålet med sommerakademiet er opkvalificering af læreruddannere, så de kan støtte sproglærernes faglige udvikling og handlemuligheder ift. de komplekse sproglige behov hos deres elever.

Programmet vil sætte fokus på den seneste udvikling inden for fremmedsprogsdidaktikken.
I de vedlagte dokumenter kan du læse den fulde beskrivelse af sommerakademiet samt beskrivelsen af ønskede profil af deltagere, og du kan også finde programmet og ansøgningsformularen.

ECML sommerakademiet er gratis, og ECML dækker rejseudgifterne, men ikke ophold m.v.                         
Du skal sende din ansøgning (skema vedhæftet) til contactpoint@ecml.dk  senest søndag d. 23. april 2023. Det er ECML i Danmark, som indsender ansøgningerne. De kan altså ikke sendes direkte til ECML i Graz.
For yderligere information kontakt Ana Kanareva-Dimitrovska, projektleder for ECML i Danmark og projektkoordinator for NCFF Vest, på contactpoint@ecml.dk eller 9352 1615.