ECML træning og rådgivning d. 5.-6. april 2018 i København

ECML Kontaktpunkt Danmark inviterer til en ECML træning og rådgivning om implementering af Den Europæiske Referenceramme i fremmedsprogs-læreplaner. Titlen på arrangementet er Relating foreign language curricula to the CEFR (RELANG), og det finder sted d. 5.-6. april 2018 i København. Arrangementet er finansieret af ECML og den Europæiske Kommission.


I følgende brochure vil I finde mere om hvad RELANG er, hvad der er de vigtigste formål med denne workshop, samt informationer om de to ECML-eksperter der leder workshoppen. I kan læse mere om RELANG på http://relang.ecml.at/.

Tilmelding senest d. 19 marts 2018 på følgende link.