ECML Workshop 1/2015

“European portfolio for student teachers of pre-primary education” (Préélémentaire)

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

tirsdag 21. april 2015, kl. 00:00 - onsdag 22. april 2015, kl. 00:00

Sted

Graz Østrig

Nu får du mulighed for at deltage i årets første ECML workshop. 

Workshoppens titel er "European Portfolio for student teachers of pre-primary education" (Préélémentaire) eller "Den Europæiske Portfolio for undervisere af lærerstuderende til undervisning af førskolebørn". 

Workshoppen afholdes den 21-22. april 2015 på ECML’s hovedsæde i Graz, Østrig.

Danmark har som alle ECML medlemslande mulighed for at sende 1 deltager.

Arbejdssprogene på workshoppen er engelsk og tysk, med simultantolkning til/fra begge sprog. 

Deltagelse er gratis, og ECML dækker rejseudgifter fuldt ud mod fremsendelse af dokumentation. ECML yder desuden et fast tilskud på 110 euro (ca. 825 kr.) pr. aktivitetsdag til dækning af indkvartering, ophold og lokal transport.

Ansøgning om deltagelse i workshoppen skal indsendes på engelsk eller fransk til ECML Kontaktpunkt Danmark senest den 17. februar 2015.

Kontaktpunktet udvælger blandt de indsendte ansøgninger den deltager, der skal repræsentere Danmark på workshoppen. Alle ansøgere vil modtage et svar.

Læs mere om, hvordan du ansøger, og om deltagerprofil, faglig baggrund og krævede erfaringer og kompetencer på ECML.at’s hjemmeside.

Læs mere om baggrunden for workshoppen på ECML projektets hjemmeside (Préélémentaire)

Vi ønsker dig rigtig god læsning, og held og lykke med din ansøgning.