ECML Workshop 1/2018

Den 12-13 september 2018 afholdes den første workshop for 2018 inden for rammerne af det nuværende program 2016-2019 "Sprog er kernen i al læring" med titlen: Inspiring language learning and teaching in the early years. Why it matters and what it looks like for children aged 3-12 years.

Danmark har mulighed for at sende 1 deltager afsted, hvortil du kan indsende en ansøgning senest d. 19 april 2018. Ansøgningen skal sendes enten på engelsk eller fransk til contactpoint@ecml.dk.

ECML Kontaktpunkt Danmark udvælger blandt de indsendte ansøgninger den deltager, der skal repræsentere Danmark på workshoppen. Alle ansøgere vil modtage et svar.

 

Du kan læse mere om deltagerprofil, faglig baggrund og krævede erfaringer og kompetencer her.