ECML Workshop 2/2015

"Plurilingual whole school curricula"

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

torsdag 7. maj 2015, kl. 00:00 - fredag 8. maj 2015, kl. 00:00

Sted

Graz Østrig

Nu får du igen mulighed for at deltage i en ECML workshop.

Workshoppens titel er "Plurilingual whole school curricula" eller

"Flersprogede læseplaner, der omfatter alle skolens fag". 

Workshoppen afholdes den 7-8. maj 2015 på ECML’s hovedsæde i Graz, Østrig.

Danmark har som alle ECML medlemslande mulighed for at sende 1 deltager.

Arbejdssprogene på workshoppen er engelsk og tysk, med simultantolkning til/fra begge sprog.

Deltagelse er gratis, og ECML dækker rejseudgifter fuldt ud mod fremsendelse af dokumentation. ECML yder desuden et fast tilskud på 110 euro (ca. 825 kr.) pr. aktivitetsdag til dækning af indkvartering, ophold og lokal transport.

Ansøgning om deltagelse i workshoppen skal indsendes på engelsk eller fransk til ECML Kontaktpunkt Danmark senest den 1. marts 2015.

Kontaktpunktet udvælger blandt de indsendte ansøgninger den deltager, der skal repræsentere Danmark på workshoppen. Alle ansøgere vil modtage et svar.

Læs mere om, hvordan du ansøger, og om deltagerprofil, faglig baggrund og krævede erfaringer og kompetencer på ECML.at’s hjemmeside.

Læs mere om baggrunden for workshoppen på ECML projektets hjemmeside (PlurCur)

Vi ønsker dig rigtig god læsning, og held og lykke med din ansøgning.