ECML Workshop 3/2015

"Literacies through Content and Language Integrated Learning: effective learning across subjects and languages" (CLIL and literacy)

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

tirsdag 2. juni 2015, kl. 00:00 - onsdag 3. juni 2015, kl. 00:00

Sted

Graz Østrig

Nu får du mulighed for at deltage i ECML Workshop 3 - 2015.

Workshoppens titel er "Literacies through Content and Language Integrated Learning: effective learning across subjects and languages" eller "Læse- og skrivefærdigheder gennem indholds- og sprogintegreret læring: effektiv læring på tværs af fag og sprog".

Workshoppen afholdes den 2-3. juni 2015 på ECML’s hovedsæde i Graz, Østrig.

Danmark har som alle ECML medlemslande mulighed for at sende 1 deltager.

Arbejdssprogene på workshoppen er engelsk og tysk, med simultantolkning til/fra begge sprog.

Deltagelse er gratis, og ECML dækker rejseudgifter fuldt ud mod fremsendelse af dokumentation. ECML yder desuden et fast tilskud på 110 euro (ca. 825 kr.) pr. aktivitetsdag til dækning af indkvartering, ophold og lokal transport.

Deltagere, der rejser med fly, bør arrangere deres rejse efter den mest økonomiske rute, om muligt med billetter til nedsat sats (udflugt, PEX, lavpris flybilletter mv.). Rejseudgifter godtgøres kun mod forevisning af dokumentation for det faktisk betalte beløb (faktura, kopi af kreditkortnota osv.). Denne dokumentation for udgifter bør vedlægges skemaet vedrørende refundering sammen med de relevante billetter (til fly, tog, mv.).

Deltagere, der har behov for et visum til Østrig, skal anskaffe sig dette før deres afrejse. Europarådet vil godtgøre deltageres udgifter til visum op til et beløb på 43,60 euro (± 325 kr.).

Ansøgning om deltagelse i workshoppen skal indsendes på engelsk eller fransk på vedlagte ansøgningsskema til ECML Kontaktpunkt Danmark senest den 23 marts 2015.

Kontaktpunktet udvælger blandt de indsendte ansøgninger den deltager, der skal repræsentere Danmark på workshoppen. Alle ansøgere vil modtage et svar. 

Læs mere om, hvordan du ansøger, og om deltagerprofil, faglig baggrund og krævede erfaringer og kompetencer på ECML AT’s hjemmeside.

Læs mere om baggrunden for workshoppen på ECML projektets hjemmeside (CLIL and literacy)

Jeg ønsker dig rigtig god læsning, og held og lykke med din ansøgning.