Konference om udviklingen af en national strategi for sprog i uddannelserne

Har du interesse for regeringens kommende sprogstrategi, og vil du være med til at drøfte udfordringer og løsninger på sprogområdet?

Uddannelses- og Forskningsministeriet afholder i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling en konference om sprogstrategien torsdag d. 17. november 2016 på Nationalmuseet.

Arbejdet med sprogstrategien er på vej ind i den afsluttende fase og formålet med konferencen er at drøfte væsentlige perspektiver, udfordringer og mulige tiltag på sprogområdet, som en national sprogstrategi skal forholde sig til. Konferencen skal give deltagerne et indblik i de centrale overvejelser i ministerierne og ikke mindst give sektoren en mulighed for at komme med konkrete indspil til udfordringer og løsninger.

Konferencen indledes af uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs og minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby. Derefter følger en række oplæg og workshops, hvor deltagerne får rig mulighed for at komme med input til det videre arbejde med sprogstrategien.

Du kan finde det fulde program og tilmelde dig konferencen her.