Netværks-eftermiddag for samarbejde og dialog

ECML Kontaktpunkt Danmark vil gerne invitere bestyrelserne for de danske sproglærerforeninger til en netværks-eftermiddag for samarbejde og dialog torsdag d 23. februar kl. 12.00 -15.30 på Hotel Nyborg Strand (vi begynder med frokost).

European Center for Modern Languages (ecml.at) har været repræsenteret i Danmark med et kontaktpunkt på Aarhus Universitet (ecml.dk) siden landets indmeldelse i 2013. ECML har 32 medlemslande og er en del af Europarådet. Vores tanke med dette arrangement er at styrke de sproglige foreningers mulighed for at drage nytte af det danske medlemskab af ECML og af de dertil knyttede faglige tilbud og services.

Kontaktpunktet har været i kontakt med nogle af de sprogfaglige foreninger, men vi finder det vigtigt at samle bestyrelserne for på den måde at sikre fokus på de emner som har størst relevans for jer og jeres medlemmer nu og i den nærmeste fremtid, og for samtidig at etablere et forum for en drøftelse af disse spørgsmål på tværs af foreningerne.

Netværksdagen vil således primært handle om aktuelle temaer med relevans for samarbejdet mellem sproglærerforeninger og ECML Kontaktpunkt Danmark. Vigtige punkter kunne være:

  • Hvad er de vigtigste aktuelle faglige debattemaer?
  • Hvordan kan I bruge ECML Kontaktpunkt Danmark til at forsyne jeres medlemmer med relevant fagpædagogisk information på disse områder?
  • Hvad kunne ECML Kontaktpunkt Danmark bidrage med i jeres foreningsarbejde fremover?

Vi vil introducere ECML Kontaktpunkt Danmarks aktuelle aktiviteter og projekter. Tilmelding til arrangementet sker ved at sende en mail til contactpoint@ecml.dk

Vi glæder os til at høre fra jer.