Ny Projektleder

ECML Kontaktpunkt Danmark har ansat Ana Kanareva-Dimitrovska som ny projektleder fra d 15. februar 2016 til afløsning for Frits O. Sørensen.
Ana er kandidat i fransk og italiensk fra universitetet i Skopje, Makedonien. Hun kom til Danmark sammen med sin mand og barn i 2008. Ana har undervist i sprog på flere niveauer og har for nylig afsluttet en ph. d. i fremmedsprogspædagogik (fransk) ved Aarhus Universitet.
Styregruppen hilser Ana hjerteligt velkommen!

Sven Halse, Styregruppeformand

P.S. Mail-adressen er stadig.