Workshop 4/2018

Nu har I mulighed for at deltage i den sidste og fjerde ECML workshop for 2018 inden for rammerne af det nuværende program 2016-2019 “Sprog er kernen af al læring”. Titlen er : A roadmap for schools to support the language(s) of schooling.

Deltagere: Der afholdes en workshop den 15-16 november 2018 i Graz, hvortil Danmark har mulighed for at sende 1 deltager.


Arbejdssprog: Engelsk og fransk med simultanoversættelse.

Sted: ECML, Graz, Østrig.


Deltagelsen er gratis, rejseudgifter dækkes fuldt ud mod fremsendelse af dokumentation, og der ydes et fast tilskud på 110 euro (ca. 825 kr.) pr. aktivitetsdag til dækning af indkvartering, ophold og lokal transport.

Fristen for indsendelse af ansøgninger om deltagelse i workshoppen er den 25. juni 2018Ansøgningen skal sendes på engelsk eller fransk til contactpoint@ecml.dk.
ECML Kontaktpunkt Danmark udvælger blandt de indsendte ansøgninger den deltager, der skal repræsentere Danmark på workshoppen. Alle ansøgere vil modtage et svar.
For eventuelle spørgsmål kan du kontakte os.