ECML-Professional Network Forum Survey "Language Education in Europe: The impact of COVID"

COVID-19-pandemien har haft og har stadig stor indvirken på mange dele af vores liv – ikke mindst sprogundervisningen. Derfor har ECML i Graz lanceret et tværeuropæisk projekt, der har til formål at indsamle information og udveksle erfaringer om hvilke udfordringer pandemien har medført, samt hvordan sprogunderviserne har forsøgt at imødekomme dem.

Til dette har vi brug for jeres hjælp, så Danmark også repræsenteret i undersøgelsen. Første trin i dette projekt er et spørgeskema, der er rettet mod sprogunderviserne, men også uddannelsesansvarlige, elever og forældre må bidrage til besvarelsen.

Resultaterne af undersøgelsen vil være præsenteret i en række online tænketanke senere på året, efterfulgt af et seminar og formidling af resultaterne. 

Spørgeskemaet kan tilgås gennem dette link: https://languageeducationandcovid.questionpro.com.

Fristen for besvarelse er den 28. februar 2021

Del gerne med jeres netværk.

Vi sætter stor pris på jeres hjælp.