Sprogkonferencen 2016

ECML konference: Sprog på kryds og tværs

Nye retninger i sprogundervisningen: forskning og praksis

Den 26. september 2016 afholdte ECML Kontaktpunkt Danmark den årlige sprogkonference, dette år med titlen Nye retninger i sprogundervisningen: forskning og praksis.

Sprogkonferencen Sprog på kryds og tværs

ECML Kontaktpunkt Danmark afholdte den store Sprogkonference Sprog på kryds og tværs i Odense (SDU), mandag den 26. september 2016, som også er den Europæiske Sprogdag. Konferencen havde dette år et nyt koncept med mere diversitet og flere institutioner og sprogaktører i spil. Titlen for konferencen i 2016 var ”Nye retninger i sprogundervisningen: forskning og praksis”.

Vi havde inviteret to keynotes speakers: En fra udlandet, Robert O’Dowd (Universitetet i León, Spanien) som holdte et oplæg om online sproglæring, og en fra Danmark, Petra Daryai-Hansen (KU & UCC) som talte om et nyt projekt om tidlig sprogstart. I den første del af konferencen – som går på tværs af sprogene – vil der blive præsenteret ph.d.-projekter som nyligt var blevet afsluttet. Den anden del af konferencen rummede udviklingsprojekter på tværs af sektorer, fra børnehave til universitet.

Keynote speaker 2016: Robert O'Dowd

Telecollaborative Exchange and its Role in Intercultural Education

Robert O'Dowd - University of León, Spain
Dr. Robert O'Dowd comes from Ireland. He is associate professor in English as a Foreign Language and Applied Linguistics at the University of León, Spain. He has taught at universities in Ireland, Germany and Spain and has published widely on the application of telecollaborative networks in university   education. His most recent publication is the co-edited volume Online Intercultural Exchange Policy, Pedagogy, Practice for Routledge. He has participated in many international projects and recently coordinated INTENT -  a project financed by the European Commission aimed at promoting online  intercultural exchange in European Higher Education. The project was  recently named an Erasmus Success Story. His publications are available here.


Abstract
Telecollaborative Exchange and its Role in Intercultural Education
Telecollaboration, or ‘Virtual Exchange’ refers to the application of online communication tools to bring together classes of language learners in geographically distant locations with the aim of developing their foreign language skills and intercultural competence through collaborative tasks and project work. Many recent studies have explored the potential of this activity for supporting collaborative language learning and developing intercultural competence in learners (Dooly & O’Dowd, 2012, Guth & Helm, 2010; O’Dowd, 2011, 2013). This presentation presents a brief historical overview of telecollaboration and reviews what telecollaboration has contributed to intercultural education to date. It then goes on to focus on the challenges for educators and outlines the skills, attitudes and knowledge which are required to establish and carry out successfully an online intercultural exchange between university classes. Critical incidents from recent exchanges are used to illustrate how these competences come into play during telecollaboration. The presentation will also look briefly at the www.uni-collaboration.eu platform which aims to support university lecturers interested in establishing and running telecollaborative exchanges.

Keynote speaker 2016: Petra Daryai-Hansen

Tidligere Sprogstart – ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed

Petra Daryai-Hansen – PhD, Lektor i fremmedsprogsdidaktik, Københavns Universitet, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk og Docent i fremmedsprogsdidaktik, University College Capital (UCC), Afdeling for forskning, udvikling og internationalisering
Petra Daryai-Hansen har en ph.d. i kultur- og sprogmødestudier og er uddannet folkeskole- og gymnasielærer i fransk og tysk fra Freie Universität Berlin og Sorbonne Nouvelle Paris. Hendes centrale forsknings- og udviklingsområder er: Tidligere sprogstart, flersprogethedsdidaktik, interkulturel pædagogik og indholdsbaseret sprogundervisning. Hun har deltaget i nationale og internationale udviklings- og forskningsprojekter inden for feltet fremmedsprogsdidaktik i hele uddannelsessystemet, bl.a. i projekterne Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures (European Centre for Modern Languages, Europarådet) og Intercultural citizenship in the language classroom (koordineret af Michael Byram). På nuværende tidspunkt koordinerer hun tre projekter: ”Tidligere Sprogstart - ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed”, finansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal, samt Nordplus Horizontal projekterne ”Developing the Language Awareness Approach in the Nordic and Baltic Countries” (DELA-NOBA, som afsluttes i september 2016) og ”Developing Early Foreign Language Learning and Teaching in the Nordic/Baltic Context” (ELL-NB, som starter i august 2016).

Abstract
Tidligere Sprogstart - ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed
Danske børn skal have bedre sprogkompetencer. Sådan lyder en af visionerne i folkeskolereformen, og derfor modtager skolebørn i dag sprogundervisning allerede fra 1. klasse (engelsk) og 5. klasse (fransk og tysk). Men hvad siger forskningen om den tidligere sprogstart: Giver det overhovedet mening at starte tidligere? Og hvis ja: Hvordan kan det gøres?
Oplægget præsenterer internationale praksisanbefalinger for den tidligere sprogstart (Johnstone, 2002; Edelenbos, Johnstone & Kubanek, 2006; ELLiE, 2011; Mordal, 2013) og diskuterer disse anbefalinger i forhold til elevers og læreres praksiserfaringer i en dansk kontekst. Diskussionen bygger på data fra to udviklings- og forskningsprojekter om den tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk: et projekt på Randersgades Skole, som blev afsluttet i 2015 (Daryai-Hansen, Lundh & Mesic, 2012; Daryai-Hansen, Gregersen & Søgaard, 2014; Daryai-Hansen, Gregersen, Lee Revier & Søgaard, 2015), og et fornyligt påbegyndt projekt, som kobler den tidligere sprogstart til en flersprogethedsdidaktik (http://tidligeresprogstart.ku.dk).
Projektet ”Tidligere Sprogstart - ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed”, der har modtaget en bevilling fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal, har til formål at udvikle eksemplariske årsplaner, undervisningsforløb samt efteruddannelsestilbud til sproglærerne i folkeskolen, så de kan håndtere de nye store udfordringer for sprogfagene. Projektet, der er et samarbejde mellem Københavns Universitet, professionshøjskolerne UCC og Metropol samt fem københavnske folkeskoler og Danmarks Lærerforening, løber fra 2016 til juni 2018.

Litteratur

  • Daryai-Hansen, P., Lundh, S., Mesic, S. (2012). ”Tidlig fremmedsprogsundervisning på den Internationale Profilskole i København”. Sproglaereren 2 (2012), 17-18.
  • Daryai-Hansen, P., Gregersen, A.S., & Søgaard, K. (2014). ”Tidligere sprogstart: begrundelser og praksisanbefalinger”. Sprogforum 58 (2014), 19-25.
  • Daryai-Hansen, P., Gregersen, A.S., Lee Revier, R. & Søgaard, K. (2015). ”Tidligere sprogstart: Forskningsanbefalinger og pædagogiske veje at gå”. I: Gregersen, A.S. (red.): Sprogfag i forandring. Samfundslitteratur.
  • Edelenbos, P., Johnstone, R., Kubanek, A. (2006). Languages for the children of EuropePublished Research, Good Practice & Main Principles. Strasbourg: Europa-Kommissionen.
  • ELLiE (2011). ELLiE – Early Language Learning in Europe. British Council 2011.
  • Johnstone, R. M. (2002). Addressing ‘the age factor’: some implications for languages policy. Strasbourg: Council of Europe, Language Policy Division.
  • Mordal, Siri et al. (2013). To år med fremmedspråk – erfaringer og betraktninger. Helse: SINTEF.

 

Billeder fra Sprogkonferencen 2016

Oplæg fra Sprogkonferencen 2016