Sprogkonferencen 2018

ECML konference: Sprog på kryds og tværs

Én dag, to konferencer

Den 25. september 2018 blev der i forbindelse med den Europæiske Sprogdag afholdt to konferencer. Dagen markerede først den officielle åbning af Det Nationale Center for Fremmedsprog, og senere bød ECML Kontaktpunkt Danmark velkommen til den årlige konference  – Sprog på Kryds og Tværs.

Sprog på kryds og tværs

ECML Kontaktpunkt Danmark afholdte sin femte nationale konference Sprog på Kryds og Tværs d. 25. september 2018 på Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg. Dette års titel var Didaktiske perspektiver i lyset af den nye nationale sprogstrategi. Vi havde inviteret professor Oliver Meyer fra Johannes Gutenberg-Universität i Tyskland som keynote speaker. Han holdt oplægget: Pluriliteracies: Pedagogies for Deeper Learning and Personal Growth.

På årets konference var der tre fokuspunkter:

  • brobygning
  • lokale sprogstrategier
  • sprog som tillægskompetence

Konferencen bød på oplæg med nationale og lokale perspektiver på fremmedsprog. Eftermiddagen startede ud med roundtables med gruppevis drøftelse af oplæggenes perspektiver og dagen sluttede med buffet og mulighed for networking.

Der blev blandt andet arbejdet med strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet, hvor oplæggene alle beskæftigede sig med fremmesprog i undervisningen på forskellige niveauer.

Undervejs var der gratis kaffe og frokost.

Keynote speaker 2018: Oliver Meyer

Pluriliteracies: Pedagogies for Deeper Learning and Personal Growth

Abstract

Pluriliteracies Teaching for Learning (PTL) constitutes a relatively recent development in Content and Language Integrated Learning (CLIL). This approach has been developed to provide pathways for deeper learning across languages, disciplines and cultures by focusing on the development of disciplinary or subject specific literacies. Deeper learning - by which I understand the successful internalization of conceptual knowledge and the automatization of subject specific procedures/skills and strategies – is currently considered to occur only if learners are taught how to express their knowledge appropriately and in an increasingly complex and subject adequate manner.

In this presentation, I would like to introduce the revised Pluriliteracies Model for Deeper Learning and discuss challenges of putting this approach into practice

I will introduce the five core principles of PTL. An analysis of classroom materials for different age groups will show teachers how to create learner progressions in order make deeper learning happen and to take  (CLIL) learning to the next level.

I will look at scaffolding for learners, multimodality, assessment, and teaching tools in CLIL. Emphasis is on integration and differentiation of students with diverse skills in the target language and different mother tongues.

Du kan læse mere om Oliver Meyer her.

Project Website: http://pluriliteracies.ecml.at

Officiel åbning af det Nationale Center for Fremmedsprog 2018

Den 25. september 2018 klokken 10-11.30 på Københavns Professionshøjskole

Det Nationale Center for Fremmedsprog afholdt sin åbningskonference d. 25. september 2018 på Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg.

Læs mere på nedenstående link.

Oplæg fra Sprogkonferencen 2018