Sprogkonferencen 2014

ECML konference: Sprogpædagogik på kryds og tværs

Den årlige sprogkonference

Den 26. september 2014 afholdte ECML Kontaktpunkt Danmark den første årlige sprogkonference kaldet Sprogpædagogik på kryds og tværs.

Sprogkonferencen Sprogpædagogik på kryds og tværs

ECML Kontaktpunkt Danmarks årlige sprogkonference tegner et alsidigt billede af nye tendenser inden for sprogpædagogisk forskning og udvikling. Gennem oplæg fra forskere og praktikere og gennem deltagelse i tematiske workshops er det målet med konferencen, at deltagerne vil få ny viden og nye tilgange med hjem til berigelse af egen praksis nu og på sigt. Konferencen henvender sig til alle niveauer af undervisningssystemet, uafhængigt af sprogfag.

Præsentation af ECML og den årlige sprogkonference

Sprogpædagogik på kryds og tværs

29.09.2014
Af Knud Holt Nielsen

Den 26. september er den europæiske sprogdag, og på Aarhus Universitet blev det anledning til en stort anlagt sprogkonference. 130 undervisere i fremmedsprog fra grundskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser var samlet på Campus Emdrup.

ECML – European Center for Modern Languages – er en fælleseuropæisk organisation, som skal styrke sprogundervisningen på alle niveauer i uddannelsessystemet og samtidig understøtte de nationale sprogpolitiske strategier. Danmark blev medlem i 2013.
”Dansk ECML er et bindeled mellem de danske fremmedsprogsundervisere, der løfter opgaven i hverdagen, og så den viden der samles om fremmedsprogspædagogik på Europæisk plan. Målet er bedre fremmedsprogsundervisning på alle indlæringstrin i Danmark”, siger Sven Halse, lektor ved Institut for Æstetik og Kommunikation og formand for ECML-Danmarks styregruppe.
”En af de store udfordringer er at få sprogundervisningen til at hænge sammen med den virkelighed, som sproget skal bruges i, og ikke bare være nogle tekster i en bog og nogle grammatiske regler. Man skal kunne bruge sproget i kontakten med andre mennesker eller til selv at opsøge informationer. En anden udfordring ligger i at inddrage moderne teknologi og de sociale medier meningsfuldt i sproglæringen”, siger Sven Halse.
Keynotespeaker ved konferencen var Simon Borg, der indtil 2014 var professor ved University of Leeds og nu freelance konsulent og foredragsholder på globalt plan. En stribe danske forskere og undervisere engageret i udviklingsprojekter leverede inspirationsindlæg og workshops fra den sprogpædagogiske frontlinje. Konferencens mål var at styrke den konkrete undervisning i Danmark ved at præsentere den nyeste forskning og udvikling for derved at skabe mulighed for videndeling og inspiration til udvikling af egen undervisningspraksis.

Sprogundervisning skal ses som en spiral
Sprogundervisningen i Danmark har nye udfordringer med skolereformens krav om undervisning i engelsk fra 1. klasse og andet fremmedsprog fra 5. klasse. Samtidig er det fortsat svært at skabe bro mellem sprogundervisningen i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Der er behov for videndeling på tværs af uddannelsessystemet.”Konferencen er et fantastisk godt initiativ. Det er vigtigt, at vi får en forståelse for, hvordan sprogundervisningen udvikler sig fra folkeskolen og op til universiteterne. Der er i dén grad brug for et rum, der skaber bindeled mellem underviserne i grundskolen og på ungdomsuddannelserne”, lyder det således fra formanden for Tysklærerforeningen for grundskolen, Flemming Nygaard efter konferencen.
”I grundskolen har vi eksempelvis arbejdet med den kommunikative tilgang i sprogundervisningen siden starten af 1980’erne, noget man er startet langt senere på i gymnasiet, og selv om man er nået langt nu, var det alligevel overraskende, at man ikke var nået længere. Vi kan lære meget af hinanden ved at betragte sprogundervisningen generelt set som en spiral, hvor man starter nedefra men hele tiden følger trinnene og bygger videre på, hvad man egentlig har lært”, afslutter Flemming Nygaard.

Billeder fra Sprogkonferencen 2014

Workshop-oplæg

Oplæg i plenum 2014

Workshopreferater 2014

Kort om ECML Danmark

Det danske ECML-kontaktpunkt skal fungere som bindeled mellem det europæiske ECML-netværk og de danske undervisningsmiljøer. Formålet er at skabe et bredt funderet nationalt netværk, der kan fungere som en lærings- og vidensdelingsplatform med henblik på at sikre fortsat udvikling af rammerne for sprogundervisningen og sprogpædagogikken i dagtilbud, folkeskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Bag ECML Kontaktpunkt Danmark står et konsortium bestående af:  Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Copenhagen Business School, UC’erne Nordjylland, Syddanmark, VIA, Lillebælt, Sjælland, Copenhagen og Metropol. Desuden bidrager Uddannelsesministeriet og Undervisningsministeriet til såvel ECML-medlemskab som Kontaktpunktets drift.