Alle nyheder

06.10.2020 | Udgivelse

ECML webinar - How to ensure that languages flourish in your school

ECML har i projektsamarbejdet EOL udviklet nogle ressourcer, der kan hjælpe undervisere med at fremme læringen af fremmedsprog. Dette webinar har til formål at dele disse ressourcer og give inspiration til, hvordan du kan sikre, at sproglæringen på din skole stadig blomstrer, i en tid hvor der har været stor omstilling i uddannelsesinstitutionerne.

18.09.2020 | Sprog og kommunikation

Sprog er sundt! – Oplev det selv og tag en bid sprog på Den Europæiske Sprogdag

Lørdag den 26. september fejrer ECML Den Europæiske Sprogdag. Programmet foregår i år udelukkende online, og aktiviteterne er planlagt sammen med Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark, Goethe Institut, Institut Français og Studieskolen i København. Tag fx en prøvetime i et eller flere sprog, hør en hjerneforsker fortælle om, hvorfor det er…

10.08.2020 | Udgivelse

Nye ressourcer på ECML.AT – Learning environments where modern languages flourish

I projektsamarbejdet EOL har man udarbejdet en ny hjemmeside, der skal yde støtte, samarbejde og professionel udvikling for alle typer af sprogundervisere eller -ledere. Hjemmesiden giver skoler og klasser værtøjerne til at forme læringsmiljøer, hvor de studerende kan opnå deres potentiale for og igennem sprog.

10.08.2020 | Nyt fra ledelsen

ECML 25th Anniversary Declaration: "Quality language education for a democratic, socially cohesive and peaceful Europe: nine ECML cornerstones

I forbindelse med ECML's 25-års jubilæum i december 2019 har man udgivet en jubilæumerklæring, der bl.a. fremhæver de nuværende udfordringer i sproglæringen og ECML's rolle heri samt ECML's ni hjørnesten.

10.08.2020 | Videnudveksling

Gør din sprogundervisning online

COVID-19-pandemien har medført, at mange undervisere har skullet flytte deres undervisning til online platforme, og for mange er det en ny og uprøvet situation med mange faldgrupper. For at hjælpe til dette udfordrede område har ECML afholdt en online workshop på baggrund af vores erfaringer med informationsteknologi i forbindelse med…

04.06.2020 | Udgivelse

Centerleder deler danske erfaringer til ECML-kontaktpunktet Frankrig

ECML-kontaktpunkt Danmarks centerleder, Ana Kanareva-Dimitrovska, har i det franske magasin delt ud af sine erfaringer i forbindelse med sprogundervisning under hjemsendelse. Udgivelsen er på fransk og kan læses her. Anas bidrag fremgår på side 7.

01.06.2020 | Nyt fra ledelsen

Changing contexts, evolving competences: 25 years of inspiring innovation in language education

I forbindelse med sit 25-års jubilæum har ECML udgivet et hæfte, der giver et historisk tilbageblik på de bedrifter og opgaver, centeret har beskæftiget sig med siden sin stiftelse.

13.05.2020 | Uddannelse

Skattekisten med aktiviteter til hjemmelæring af sprog

Er du forælder, underviser, eller ønsker du selv at lære sprog? ECML har samlet en række ressourcer, der kan hjælpe dig med at skabe læring i hjemmets rammer.

08.05.2020 | Videnudveksling

Action research community for language teachers

Action research faciliterer et community ved at bringe professionelle netværk, akademiske eksperter og god praksis i sprogklasseværelset sammen. Hjemmesiden giver ressourcer til sprogundervisere og læreruddannere til at styrke kvaliteten af undervisningen og styrke underviserens selvtillid. Læs mere her.  Der afholdes…

07.05.2020 | Invitationer

Supporting multilingual classrooms-workshop (ny dato)

Den 31. august og d. 1. september i Aarhus inviterer ECML Kontaktpunkt Danmark og Det Nationale Center for Fremmedsprog til en ECML-Workshop, der skal arbejde med, hvordan kvaliteten af sprogundervisningen kan forbedres, og hvordan flersproglige kompetencer hos eleverne kan understøttes.  Workshoppen hedder Supporting…

06.05.2020 | Udgivelse

Ny hjemmeside på Europarådet – Uddannelsesafdelingen om COVID-19

Hvordan håndterer undervisningssektoren COVID-19 på tværs af Europa? Følg Europarådets hjemmeside og bliv inspireret til din undervisning.

21.02.2020 | Invitationer

Webinar: PALINGUI – Language learning pathways of young children

Individets sproglige udviklingsforløb bliver stadig mere og mere forskelligartet som et resultat af lingvistisk og kulturel diversitet. Denne diversitet medfører, at børn og unge vokser op med flere sprog og kulturer, forskellige praktikker og skikke, på samme måde som forskellige måder at skrive og tale på. Dette webinar vil hjælpe dig med…

21.01.2020 | Arrangement

ECML – 25-års jubilæum

Torsdag d. 5. og fredag d. 6. december 2019 afholdte ECML og Europarådet en stor konference for at fejre ECML's 25-års jubilæum såvel som Europarådets 70-års jubilæum og for at reflektere over den vigtige indsats, som Centeret har ydet på området inden for sprogundervisning. Eventet fremviste også resultaterne fra ECML's nuværende…

10.08.2019 | Uddannelse

Towards a socio-interactional approach to foster autonomy in language learners and users (e-bog)

En e-bog er udgivet som en del af e-lang-projektet. Den kan hjælpe hjælpe sprogundervisere og andre med interesse inden for området med at udforske de pædagogiske principper bag e-lang-projektet. Der er to udgivelser, og de findes på både engelsk og fransk.

07.05.2018 | Workshop

Workshop 4/2018

Nu har I mulighed for at deltage i den sidste og fjerde ECML workshop for 2018 inden for rammerne af det nuværende program 2016-2019 “Sprog er kernen af al læring”. Titlen er : A roadmap for schools to support the language(s) of schooling. Deltagere: Der afholdes en workshop den 15-16 november 2018 i Graz, hvortil…

03.05.2018 | Workshop

Workshop 3/2018

Nu har I mulighed for at deltage i den tredje ECML workshop for 2018 inden for rammerne af det nuværende program 2016-2019 “Sprog er kernen af al læring”. Titlen er: Language for work – Tools for Professional Development/La langue pour le travail - Outil de développement professionnel. Find…

02.05.2018 | Workshop

Workshop 2/2018

Nu har I mulighed for at deltage i den anden ECML workshop for 2018 inden for rammerne af det nuværende program 2016-2019 “Sprog er kernen af al læring”. Titlen er : Towards a Common European Framework of Reference for Language Teachers” Deltagere: Der afholdes en workshop den 3-4 oktober 2018 i Graz, hvortil Danmark…

27.02.2018 | Workshop

ECML Workshop 1/2018

Den 12-13 september 2018 afholdes den første workshop for 2018 inden for rammerne af det nuværende program 2016-2019 "Sprog er kernen i al læring" med titlen: Inspiring language learning and teaching in the early years. Why it matters and what it looks like for children aged 3-12 years. Danmark har mulighed…

08.02.2018 | Nyt fra ledelsen

Projekt opdatering fra Graz: Towards a Common European Framework of Reference for language teachers (CEFRLT)

Original source: ecml.at  One of several aims of the project "Towards a Common European Framework for Language Teachers" is the piloting and further development of existing instruments. In 2018, there are important news for three instruments:  A new…

01.02.2018 | Workshop

ECML træning og rådgivning d. 5.-6. april 2018 i København

ECML Kontaktpunkt Danmark inviterer til en ECML træning og rådgivning om implementering af Den Europæiske Referenceramme i fremmedsprogs-læreplaner. Titlen på arrangementet er Relating foreign language curricula to the CEFR (RELANG), og det finder sted d. 5.-6. april 2018 i København. Arrangementet er finansieret af ECML…

16.01.2018 | Workshop

Webinar om den nye version af den fælles europæiske reference ramme (CEFR) d. 30 januar 2018.

The Education Policy Division of the Council of Europe is organising a webinar on “The CEFR Companion Volume and Practical Considerations for Implementation” within the scope of 2018-2019 Education Programme. The webinar will take place on 30 January 2018 between 9 am and 5 pm. The event will be the first…

11.01.2018 | Invitationer

ECML Kontaktpunkt Danmark inviterer til netværks-eftermiddag

Tirsdag d. 20 februar 2018 invitere ECML Kontaktpunkt Danmark bestyrelsen for de danske sproglærerforeninger til en netværks – eftermiddag i Odense, for at fremme samarbejde og dialog. Formålet med arrangementet er at styrke de sproglige foreningers mulighed for at drage nytte af det danske medlemskab af ECML, og de dertil knyttede faglige…

01.11.2017 | Invitationer

Colloquium “Teacher education for linguistic diversity: the contribution of the ECML"

On 13-14 December 2017 the ECML is organising a colloquium entitled “Teacher education for linguistic diversity: the contribution of the ECML". This one and a half day event will bring together several renowned experts in the field of pluralistic and pluricultural approaches to discuss progress that has been made in this field in recent…

28.09.2017 | Invitationer

ECML Think tank – Pathways for learning

Nu har I mulighed for at deltage i det nye ECML Think tank – Pathways for learning. I må gerne udfylde ansøgningen online og vi håber, at danske deltagere vil blive udvalgt i det nyeste Think tank og projekt i programmet 2016-2019 - Languages at the heart of learning. Læs mere her.

10.09.2017 | Arrangement

EDL i Aarhus

Europa-Kommissionens repræsentation i Danmark og Det Europæiske Center for Moderne Sprog, Kontaktpunkt Danmark, byder velkommen til en dag med mulighed for at rejse rundt i mange af de europæiske sprog. Læs programmet her.

06.09.2017 | Invitationer

Deltag i Den Europæiske Sprogdags verdensrekordforsøg!

Send os en kort video hvori du/I fortæller os hvorfor du/I holder af et eller flere sprog! Den Europæiske Sprogdags verdensrekordforsøg: Vores mål er at få så mange individuelle personer, grupper og koordinatorer, i så mange forskellige lande som muligt, til at udarbejde en lille video med udgangspunkt i temaet ”Jeg elsker dette/disse sprog,…

24.08.2017 | Udgivelse

Den Europæiske Sprogportfolio

Den Europæiske Sprogportfolio er en dansk oversættelse af den akkrediterede norske portfolio "Europæisk språkperm 6-12". Den danske udgave af den europæiske sprogportfolio er udarbejdet med venlig tilladelse fra Nasjonalt Senter for Fremmedspråk i Opplæringen i Norge og er som den norske portfolio baseret…

26.06.2017 | Priser

Er du opmærksom på Den Europæiske Sprogpris 2017?

Vi forestiller os, at du måske er i målgruppen – eller kender nogle, der er i målgruppen! Uddannelses- og Forskningsministeriet uddeler i samarbejde med EU-Kommissionen Den Europæiske Sprogpris 2017. Med prisen kan man sammen med et prestigefyldt diplom vinde et rejselegat, som har til formål at støtte rejser til…

14.06.2017 | Arrangement

Den Europæiske Sprogdag 2017

På initiativ fra Europarådet, Strasbourg, er Den Europæiske Sprogdag en årlig begivenhed, der holdes d. 26. september og som har til formål at fremme sproglæring i hele Europa. ECML har nogle nyheder i 2017Konkurrence om den bedste designet T-shirt angående den Europæiske Sprogdag 2017: den vindende T-shirt er nu…

20.05.2017 | Videnudveksling

Call for case studies or practical examples of the use of instruments and frameworks for language teacher education and development

The European Centre for Modern Languages (ECML) of the Council of Europe is compiling case studies or practice examples of the use of instruments and frameworks that describe the competences and experiences of language teachers and, with respect to language-related issues, of all teachers. We are therefore inviting teachers,…

28.04.2017 | Navne

Nomination of participants to Workshop No 3/2017

Nomination of participants to Workshop No 3/2017 (10-11 October 2017) “Digital literacy for the teaching and learning of languages” within the framework of the ECML’s medium-term programme of activities 2016-2019, Graz, Austria Venue: Graz, AustriaDates: 10-11 October 2017Participants: 1 delegate per member…

16.03.2017 | Workshop

Interactive workshop / Atelier participatif 1-2 June / juin 2017

Interactive workshop / Atelier participatif 1-2 June / juin 2017Français : voir plus bas We would like to inform you of an upcoming event in connection with our ECML project, Language for Work - Tools for professional development: Interactive workshop, 1-2 June 2017Venue: European Centre for Modern…

16.03.2017 | Forskning

ECML online questionnaire "Languages in subjects"

This online questionnaire is part of an ECML project called ‘Developing language awareness in subject classes’. It targets subject teachers (mathematics, history, science, physical education etc.,) and teacher trainers whoare experienced in teaching students at the age of 12/13 with a different language background, and/ortake…

09.02.2017 | Invitationer

Are you part of the eTwinning community?

If so, why not join us TODAY, February 9th at 4 pm GMT (5 pm CET) for an interactive online seminar entitled “Supporting multilingual classrooms”? The goal is to raise awareness of the support which is available via the ECML to help teachers adapt to the new reality in ways that will be beneficial to the learner and professionally fulfilling…

08.02.2017 | Seminar

Open online seminar: Discovering the European Centre of Modern Languages of the Council of Europe (ECML)

Today, Wednesday 8th February at 15.30 (GMT)/16.30 (CET) Linguistic and cultural diversity is now the norm in European classrooms. What does this mean for teachers, both language teachers and teachers of other subjects? How can teachers adapt their methodology to ensure that this linguistic and cultural capital becomes a rich resource for…

16.01.2017 | Invitationer

Netværks-eftermiddag for samarbejde og dialog

ECML Kontaktpunkt Danmark vil gerne invitere bestyrelserne for de danske sproglærerforeninger til en netværks-eftermiddag for samarbejde og dialog torsdag d 23. februar kl. 12.00 -15.30 på Hotel Nyborg Strand (vi begynder med frokost). European Center for Modern Languages (ecml.at) har været repræsenteret i Danmark med et…

27.12.2016 | Workshop

ECML Workshop 1/2017: Promoting excellence in sign language instruction

ECML Workshop 1/2017: Promoting excellence in sign language instruction / Promouvoir l'excellence dans l’instruction en langue des signes Nu har I mulighed for at deltage i den første ECML workshop for 2017 inden for rammerne af det nye program 2016-2019 “Sprog er kernen af al learing”. Titlen er Promoting…

05.12.2016 | Arrangement

Ensuring quality in language testing and assessment colloquium

Ensuring quality in language testing and assessment colloquium:live webcast on Wednesday 7 December The colloquium on “Ensuring quality in language testing and assessment: the contribution of the Common European Framework of Reference (CEFR)“ is organized by the European Centre for Modern Languages of the Council of Europe in…

17.11.2016 | Konference

Konference om udviklingen af en national strategi for sprog i uddannelserne

Har du interesse for regeringens kommende sprogstrategi, og vil du være med til at drøfte udfordringer og løsninger på sprogområdet? Uddannelses- og Forskningsministeriet afholder i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling en konference om sprogstrategien torsdag d. 17. november 2016 på…

25.09.2016 | Besøg

ECML Kontaktpunkt Danmark var i dag på besøg på VIA UC – Aarhus

Vi mødte 3.års sprogstuderende på engelsk, tysk og dansk, studerende der står for snart at skulle i job. De studerende blev informeret om ECML generelt og mere konkret om ECML Kontaktpunkt Danmark.

05.06.2016 | Arrangement

Focus on: European Day of Languages: Giving voice to Europe’s languages

26 September 2016 will mark the 15th anniversary of the European Day of Languages (EDL). The Day has become an increasingly popular fixture in the calendar of schools all over Europe. The aims of the Day, as declared by the Committee of Ministers of the Council of Europe, are perhaps even more relevant in today’s society than…

20.05.2016 | Arrangement

Den Europæiske Sprogpris og Den Europæiske Sprogdag 2016 – koordination

Den Europæiske Sprogpris skal uddeles d. 26. september 2016 på Konferencen Sprog på kryds og tværs Den Europæiske Sprogpris uddeles hvert år til innovative projekter eller personer, som har bidraget til at udvikle læring af fremmedsprog. Den Europæiske Sprogpris skal uddeles for første gang i år på ECML…

04.05.2016 | Nyt fra ledelsen

Training and Consultancy Copenhagen report

"Developing plurilingual education in the Nordic and Baltic countries" - Conference of the DELA-NOBA project (25 April, 2016) "How to define learning objectives in plurilingual education? The FREPA descriptors as a tool in early foreign language…

03.05.2016 | Videnudveksling

Presentations from the conference "Developing plurilingual education in the Nordic and Baltic countries"

Presentations from the ECML experts Pluralistic approaches to languages and cultures and their Framework of Reference (FREPA), by Anna Maria Curci (Istituto Tecnico Statale Vincenzo Arangio Ruiz, LEND, FREPA expert, ECML) and Michel Candelier (Université du Maine, coordinator of FREPA activities, ECML). Presentations from the…

26.04.2016 | Konference

ECML Kontaktpunkt Danmark på konferencen “Developing plurilingual education in the Nordic and Baltic countries”

Conference “Developing plurilingual education in the Nordic and Baltic countries” Nordplus Horizontal, project DELA NOBA & European Center for Modern Languages (ECML, Council of Europe) Training and ConsultancyApril 25, 2016. Læs mere og se billeder fra konferencen her.

25.03.2016 | Invitationer

Invitation til konferencen og workshoppen

Invitation til konferencen "Developing plurilingual education in the Nordic and Baltic Countries" (Nordplus Horizontal and European Centre for Modern Languages of the Council of Europe, training and consultancy. (25. april 2016 på Zahle) Konferencen fokuserer på…

24.03.2016 | Nyt fra ledelsen

Susanna Slivensky, Deputy Executive Director/Head of Programmes, sendte en video velkommen

I forbindelse med Konferencen "Developing plurilingual education in the Nordic and Baltic Countries" d. 25 april 2016 og ECML Training and Consultancy workshoppen "How to define learning objectives in plurilingual education? The FREPA descriptors as a tool in early foreign language education" d. 26 april 2016 i København,…

01.02.2016 | Nyt fra ledelsen

Ny Projektleder

ECML Kontaktpunkt Danmark har ansat Ana Kanareva-Dimitrovska som ny projektleder fra d 15. februar 2016 til afløsning for Frits O. Sørensen.Ana er kandidat i fransk og italiensk fra universitetet i Skopje, Makedonien. Hun kom til Danmark sammen med sin mand og barn i 2008. Ana har undervist i sprog på flere niveauer og har for…

26.01.2016 | Blog

Grækenland vender tilbage til ECML

Grækenland, som har været ude af ECML i nogle år, og som var et af de lande, der var med til at stifte ECML i 1994, er nu igen vendt tilbage til organisationen. Det betyder, at ECML nu består af 33 medlemslande. Læs mere her.

20.01.2016 | Blog

Meet2Talk – Sprogundervisning på en anden måde

Ud over den traditionelle sprogundervisning udbudt af en lærer på skole-, undervisnings- og fritidsområdet findes der også andre alternativer. Meet2Talk er et af dem. På hjemmesiden Meet2Talk kan du finde medlemmer i dit lokalområde, der taler netop det fremmedsprog, du altid har ønsket dig at lære. Du har nu…

02.04.2014 | Ceremoni / åbning, Nyhedstype

Nyt europæisk initiativ i Danmark skal styrke fremmedsprogsundervisningen

Fredag den 9. maj åbner ECML Kontaktpunkt Danmark.? Aarhus Universitet er vært og afholder det første arrangement for det danske netværk, der har et fælles mål om at styrke fremmedsprogundervisningen i europæiske sprog.